Var landas den svenskfiskade sillen?

Mycket av sillen landas förstås i Sverige, men när det gäller det pelagiska fisket så landas väldigt mycket också i Danmark. Det pelagiska fisket består av två delar, dels utsjöfisket med större fiskebåtar och där individuella överförbara fiskerättigheter införts, dels fisket på kustkvoten. Fångsterna i det pelagiska fisket består främst av sill, skarpsill och tobis samt i mindre utsträckning av makrill och blåvitling. I kustfisket handlar det om sill, skarpsill och makrill. Landningarna ser olika ut i utsjöfisket respektive kustfisket.  Makrill och tobis fiskas enbart i Västerhavet, Nordsjön och Skagerak i huvudsak medan det mesta av sillen och skarpsillen fiskas i Östersjön.

Landningshamnar är också viktiga när vikten och betydelsen av fisket i Sverige ska bedömas. Hemvisten för fiskebåtarna  är en annan viktig faktor och det har jag skrivit om i ett inlägg om Sveriges största fiskelägen. När det gäller landningshamnar så är landningarna ofta koncentrerade till några få hamnar.

Av sillen som fiskades i östra Östersjön av fiskebåtar som har individuella överförbara fiskerättigheter landas det mesta i Skagen. Oftast handlar det att 50% av all sill som fiskas inom utsjöfisket i östra Östersjön landas i Skagen, men under perioden 2012-2013 var det bara 34,5 % eller 9 034 ton.  Detta var en kraftig minskning från perioden innan, 2011-2012 då det landades 21 943 ton i Skagen, motsvarande 55,3% av alla landningar av sill från utsjöfisket i Östersjön. I de tre viktigaste hamnarna 2012-2103 landades 71,8% av all Östersjösill från utsjöfisket. De tre viktigaste landningshamnarna var Skagen som redan nämnts, Västervik och Grenå. Efter dessa tre hamnar är det ytterligare tre hamnar som länge legat i topp för landningar av sill från utsjöfisket i Östersjön, Simrishamn, Ronehamn och Nogersund. 2012-2013 stod de för 22,1 % av landningarna. Ronehamn har ökat sin betydelse över tid medan de andra hamnarna behållt sin andel av landningarna. I Skagen och Grenå varierar dock landningarna mycket beroende på hur mycket det fiskas. Sillen som landas där går till fiskmjöl och fiskolja. 98,9 % av alla landningar görs i de tio störst hamnarna. Förutom de redan uppräknade var det också Byxelkrok, Helsingborg, Ystad och Karlskrona-H perioden 2012-2013.

Sill

Sill fiskad på kustkvoten i östra Östersjön landas inte till fiskmjölsfabriker i Danmark och endast två av de tio störst hamnarna förekommer bland de tio största både inom utsjöfisket och kustfisket, SImrishamn och Ronehamn. Volymerna är betydligt större för utsjöfisket i de båda hamnarna. Tidigare landes också en hel del av kustkvoten i Byxelkrok på Öland, men de landningarna går numer enbart till Bläsinge och Grankullavik på samma ö. En enda hamn dominerar landningarna av sill från kustkvoten markant, Karlskrona-Saltö, med 65,5% av landningarna perioden 2012-13. Ingen annan hamn har över 10% av landningarna. Dessutom är Sturkö, en ö tre mil från Karlskrona också bland de tio största landningshamnarna för sill från kustfiskebåtar. Saltö tas också upp som en av de tio största hamnarna skiljt från Karlskrona-Saltö. Det borde ju var samma ö, men kanske en annan hamn. Övriga landningshamnar bland de tio största för kustfiskarna är Öregrund i Uppland, Sanda (Kovik) på Gotland och Neksø på Bornholm.

När det gäller sill från västra Östersjön är landningsmönstret annorlunda. Av det som fångats inom utsjöfisket landades 60,6% i Simrishamn och 27,7% i Trelleborg perioden 2012-13. I övrigt återfanns Ystad, Grenå och Ellsö bland de viktigaste landningshamnarna för denna sill. Kustkvoten fiskas främst i Öresund och de stora landningshamnarna ligger främst där, Sletten (Humlebæk, 37,5%), Limhamn (17,9%), Lomma (14,9%), Vedbæk (10,2%. Därefter följer SImrishamn, Borstahusen, Bäckviken på Ven, Ålabodarna, Köpenhamn och Skåre. Tidigare har Råå varit en viktig landningshamn, men så är det inte längre. Lomma och Limhamn har i gengäld ökat sin betydelse. Sletten var tidigare helt dominerande, men genom att allt mer fiskats i södra Öresund och landats i andra hamnar så har Slettens relativa betydelse minskat även om landningarna i Sletten är lika stora eller större än tidigare viktmässigt. Sillen från kustfisket i västra Östersjön används sannolikt främst till direktkonsumtion.

Strömmingsfisket (sillfisket) i Bottenhavet och Bottenviken på den så kallade Östersjökvoten landas i huvudsak i Norrsundet. Med ökad kvot i området har också landingarna i Norrsundet ökat kraftigt, från 638 ton 2009-2011 (17,9%) till 5 274 ton 2012-13 (60,3%). Efter Norrsundet följer Skagen (14,4%), Västervik (7,5%), Skutskär (4,4%) och Grenå (2,1%). De tio största hamnarna står för 93% av alla landningar från strömmingsfisket i Bottenhavet och Bottenviken. Förutom de nämnda hamnarna ingår Mellanfjärden, Lörudden, Engesberg, Öregrund och Stocka bland de tio största landingshamnarna. Norrsundets betydelse har ökat och de andra hamnarna i Norrland samt Skagen har fått minskad betydelse. Strömming används bland annat för tillverkning av surströmming, men också till direktkonsumtion.

När det gäller sillfisket på Västkusten ser det förstås annorlunda ut än på Östkusten. En sak är dock gemensam, Skagens stora betydelse. När det gäller utsjöfisket av sill i Skagerak och Kattegatt så landades perioden 2012-13  så mycket som 5 887 ton vilket motsvarade 33,4% i Rönnäng,  3930 ton (22,3%) i Skagen, 3 881 (22%) i Mollösund och 20,9% i Ellös. Dess fyra hamnar står för 98,5% av alla landningar av sill från utsjöfisket i Skagerak och Kattegatt. En mycket stor del av denna sill fiskas av fiskebåtar tillhörande Astrid Fiske AB och levereras till fiskberedningsföretag som har kopplingar till ägarna av Astrid Fiske AB, familjen Johansson nämligen till Astrid Fiskexport AB i Rönnäng och MP-Produkter i Mollösund. Andra båtar som regelbundet syns i Rönnäng (egentligen Stansvik) är båtar som ägs av Fiskeri AB Ginneton.

När det gäller utsjöfisket i Nordsjön så landades 79,5% eller 11 923 ton av den sill som fångades där i Skagen under perioden 2012-13, 12 % i Ellös och 5,8% i Hirtshals. Dessa tre hamnar stod alltså för 97,3% av landningarna. Tidigare spelade Sassnitz/Mukran en stor roll som landningshamn för sill från bårde Nordsjön och Skagerak. Det handlar också främst om båtar ägda av Astrid Fiske AB, numera har dessa landningar övertagits av deras danskflaggade båtar.

När det gäller kustkvoten för sill i Skagerak och Kattegatt landas den främst i svenska hamnar. Volymerna är dock små i jämförelse med utsjöfiskets volymer och i fallet Ellös som förekommer som en av de tio störsat landingshamnarna även för kustfisket är volymen i förhållande till ustjöfiskets volymer försumbar. Ändå landades hela 49,6% av kustfiskets sillfångster i Ellös under perioden 2102-13. Alla för Västkustens kustfiske på sill viktiga hamnar utom en ligger i Bohuslän. Undantaget är Svanshall i Skåne med 9,4% av landningarna 2012-13. Övriga hamnar bland de tio viktigaste för kustfisket är Kungshamn, Lysekil, Dyrön, Björholmen, Strömstad, Rönnäng, Smögen och Åstol. Ellös och Kungshamns betydelse har ökat över tid medan Lysekil och Strömstads minskat. Det handlar i huvudsak om fisk för konsumtion och vidareförädling i fiskindustrin precis som för utsjöfisket sill i Skagerak och Kattegatt.

När det gäller skarpsill så landas Östersjöns skarpsill i huvudsak i samma hamnar som utsjöfiskets sillfångster i Östersjön. Det är inte förvånande då sill och skarpsill många gånger fiskas tillsammans i detta fiske. Det mesta går till fiskmjöls- och fiskoljetillverkning. Viktigaste hamnar är alltså Skagen, Västervik och Grenå med 80,7 % av alla landningar perioden 2012-13. Variationerna följer variationerna för sill från utsjöfisket i Östersjön , dvs minskat fiske ger minskade landningar i Skagen. Även i övrigt är hamnarna bland de tio största ungefär desamma, detta fall, Simrishamn, Ronehamn, Nogersund, Helsingborg, Ystad, Byxelkrok och Karlskrona-S. De tio största står för 98.8% av landningarna.

Skarpsill

Skarpsillen från Skagerak och Kattegatt, en mycket mindre kvot än den från Östersjön, landas främst i hamnar på Västkusten och används till stor del i konservindustrin. Rönnäng (39,1%), Kungshamn (22,5%) och Grenå (19,8%) var de dominerande landningshamnarna  perioden 2012-13 följt av Lysekil, Mollösund, Träslövsläge, Strandby, Smögen, Ellös och Bohus-Malmön. Båtar som ägs av Astrid Fiske AB fiskar liksom vad det gällde silllen i samma område en stor del av skarpsillen. Tidigare var också Sassnitz/Mukran en viktig landningshamn, precis som med sill från Skagerak/Kattegatt. Skarpsill från Nordsjön landas helt och hållet i Danmark och Norge.

Makrill

Makrill

För makrill gäller att utsjöfisket i takt med att makrillen finns allt längre västerut i Atlanten flyttat fisket och landningarna västerut. Tidigare landades det mesta i Danmark och Norge, numera dominerar Shetlandsöarna med huvudorten Lerwick totalt. 2012-213 landades 84,6% av makrillen i Lerwick och 13,1% i Hirtshals. Dessa två hamnar stod alltså för 97,7% av alla landningar. Kustfiskets landningar av makrill är annorlunda och där dominerar svenska orter. Makrillen från kustfisket landas på en stor mängd platser och de tio största landningshamnarna står för 73,2%, en betydligt mindre andel än vad som gäller för sill och skarpsill. Makrill är en fisk som främst konsumeras färsk eller rökt och kanske den populäraste matfisken på Västkusten. Ingen koncentration till specifika enskilda hamnar har skett på samma sätt som skett för sill och skarpsill. De tio viktigaste hamnarna för kustfisket av makrill var under perioden 2012-13; Smögen, Hönö, Strömstad, Bua, Grebbestad, Öckerö, Rönnäng, Skärhamn, Lysekil och Kungshamn.

Tobis landas i Danmark, främst Skagen och Thyborøn. Det finns ingen kustkvot på tobis.

För det pelagiska fisket som helhet är de viktigaste landningshamnarna Skagen och Grenå i Danmark, Norrsundet, Västervik, Simrishamn, Ronehamn och Nogersund på öst- och sydkusten samt Rönnäng, Mollösund och Ellös på Västkusten. Dessa orter är inte samma orter som är de största hemmahamnarna för fiskebåtar i Sverige, där Göteborgsområdet dominerar totalt. Grenå (AS-nummer) och Skagen (S-nummer) är dock hemmahamnar för de flesta danskflaggade svenskägda båtar.

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Ett svar på “Var landas den svenskfiskade sillen?”

Kommentarer är stängda.