Sveriges största fiskelägen

Det största fiskeläget i Sverige är Fiskebäck, en stadsdel i Göteborg. Det råder ingen tvekan om det. Alldeles oavsett hur man mäter så är Fiskebäck störst. Flest antal fiskebåtar, flest båtar över 100 ton, störst tonnage, mest fiskekvoter osv. Men därefter det mera osäkert. Flera mått gör den lilla ön Rörö i Göteborgs norra skärgård näst störst. Andra gör Träslövsläge näst störst. Medtävlarna är i första hand Donsö, Fotö och Hönö. Siffrorna för 2012 är uppskattningar då jag inte har tillgång till tonnage på de riktigt små båtarna. Olika listor på de tio största fiskelägen ger olika resultat som ni kan se nedan.

Antal fiskebåtar 2010

Fiskebäck, 35
Träslövsläge, 32
Fotö, 27
Hönö, 26
Simrishamn, 22
Nogersund, 22
Rörö, 20
Donsö, 20
Öckerö, 20
Bua, 18

Fiskebåtarnas samlade tonnage 2010 och 2012, efter hemmahamn, ton

Fiskebäck, 8 586, 6 000
Träslövsläge, 2 327, 2 000
Rörö, 2 212, 1 200
Fotö, 2 051, 1 800
Donsö, 1 796, 1 000
Hönö, 1 788, 1 500
Göteborg, 1 234, 1 500
Styrsö, 1 104, 1 000
Öckerö, 981, 1 000
Simrishamn, 796, 700

Fiskebåtars installerade motorstyrka 2010 , kW

Fiskebäck, 26 777
Rörö, 10 056
Träslövsläge, 9021
Fotö, 7 991
Hönö, 7 668
Donsö, 6 083
Öckerö, 4 576
Styrsö, 4 294
Simrishamn, 3 664
Göteborg, 3 620

När det gäller antalet fiskebåtar över hundra ton har jag gått igenom mina anteckningar och förteckningar som finns på vissa sajter på nätet. Jag kan säkert ha missat en del båtar och listar inte heller fiskelägen med enbart 2 båtar över 100 ton och inte något av de två utvalda åren fler än så. Det finns fler sådana fiskelägen.

Antal fiskebåtar över 100 ton, 2010 och 2013 (här kan jag ha missat nån båt här och där, men i stort stämmer det hela)

Fiskebäck, 15, 10 (inklusive Önnered)
Träslövsläge, 7, 7
Fotö, 5, 4
Rörö, 5, 3
Hönö, 4, 3
Donsö, 4, 2
Styrsö, 3, 3
Göteborg, 2, 4

Antal fiskebåtar över 100 ton ägda av fiskare i olika fiskelägen, 2013 (endast säkra uppgifter, jag kan förstås även här ha missat nån båt eller räknat fel)

Fiskebäck, 17 (inklusive Önnered)
Fotö, 7
Träslövsläge, 7
Rörö, 6
Donsö, 5
Styrsö, 3

Uppskattat tonnage för fiskebåtar ägda av fiskare i olika fiskelägen, 2012

Fiskebäck, 12 000
Rörö, 3 900
Fotö, 2 800
Donsö, 2 500
Träslövsläge, 2 300
Hönö, 1 500
Styrsö, 1 000
Öckerö, 1 000
Simrishamn, 700
Vrångö, 700
Skillinge, 700
Nogersund, 700
Glommen, 700

Uppskattningarna är ju ganska osäkra. De är baserade på alla kända större fiskebåtar, förändringar vad det gäller dessa och de faktiska siffrorna från 2010. Skillnaden mellan registrerat och ägt tonnage år 2012 hänför sig främst till båtar som fiskar i västsahariska vatten (för Fiskebäck), Danmark (Rörö, Fotö och Fiskebäck),  Finland (Fiskebäck) och båtar registrerade i Göteborg (Fotö och Donsö). När ny Astrid levereras nästa år ökar det av Röröfiskare ägda tonnaget med 2 400 ton. Sannolikt säljs väl en båt också, så den verkliga ökningen blir kanske 1 000 ton.

Vad det gäller fiskekvoter har jag bara tillgång till kvoterna för det pelagiska fisket i skrivande stund. I tabellerna är kvoterna fördelade enligt var ägarna av båtarna hör hemma.

Andel av svenska fiskekvoter 2013, sill

Fiskebäck, 40 % (inkl. Önnered)
Rörö, 15,5%
Donsö, 15,5%
Fotö, 6,5%
Rönnäng, 5,5%
Skillinge, 3%

Andel av svenska fiskekvoter 2013, skarpsill

Fiskebäck, 31% (inkl. Önnered)
Rörö, 20%
Donsö, 14%
Rönnäng, 5%
Fotö, 5%

Andel av svenska fiskekvoter, 2013, industrifisk

Fiskebäck, 50% (inklusive Önnered)
Donsö, 23%
Rönnäng, 16,5%
Rörö, 5%
Fotö, 4,5%

Andel av svenska fiskekvoter, 2013, makrill

Fiskebäck 69,5% (inklusive Önnered)
Rörö, 18,5%
Rönnäng, 6%
Donsö, 6%

Det pelagiska fisket domineras av fem fiskelägen på västkusten, Fiskebäck, Rörö (i huvudsak en båt, Astrid), Donsö, Fotö (en båt, Västfjord), Rönnäng (en båt, Lövön). Två fiskarfamiljer från Rörö (Johansson, Astrid och Rockall samt Ryberg med Themis) tillhör också de nio största pelagiska fiskarna i Danmark med kontroll över nånstans mellan 10 och 15% av kvoterna för pelagisk fisk. Donsö är annars känt för att numera vara centrum för den svenska rederinäringen.

Hur det ser ut med kvoterna i andra fisken i Sverige är oklart men vilka de största fiskarna är och var de hör hemma kan man få en bild av genom att se vilka de största båtarna är. För torskfisket är de tio största:

GG 50 Runafjord, 382, Fiskebäck, Bryngeld Fiskeri AB
VG 562 Randi, 324, Träslövsläge, Håkan Olofsson och Bengt Olofsson
VG 59 Lipton, 308, Träslövsläge, Svante Carlsson och Göran Gunnarsson
GG 44 Runavik, 273, Fiskebäck, Bryngeld Fiskeri AB
GG 359 Westerö av Hönö, 272, Hönö, AMJ Supply AB
GG 149 Kenya, 257, Styrsö, Pettersson
VY 62 Cornelis av Slite, 233, Slite, Thomas Larsson och AMJ Supply AB
GG 201 Bravik, 225, Styrsö, Bravik Fiskeri AB
GG 73 Ingun, 222, Fotö, Fiskeri AB Ingun
FG 111 Tunafjord, 207, Glommen, Roine Johansson

När det gäller räkfisket är de tio största:

LL 1248 Saibon av Kungshamn, 343, Kungshamn, Olle Larsson
GG 234 Kennedy, 263, Hönö, Jonas Henry Klingander
GG 181 Västerland, 228, Hönö, Västerland AB
GG 73 Ingun, 222, Fotö, Fiskeri AB Ingun
GG 892 Rigel, 222, Fotö, Fiskelaget Rigel Partrederi
LL 578 Svanvik, 221, Väjern, Båtlaget LL 578 Svanvik Roland G. Olsson
GG 410 Valöskär, 217, Vrångö, Valöskär AB
GG 701 Arkö av Dyrön, 205, Dyrön, Arkö Fiske AB
LL 107 Rimfors, 202, Tången, Claes Lennart Johansson
LL 628 Atlantic, 202, Grundsund, LL 628 Atlantic AB

När det gäller torskfisket dominerar Fiskebäck, Träslövsläge och Styrsö på Västkusten samt båtar från olika hamnar på i Östersjön. När det gäller räkfisket Fotö och Hönö samt flera fiskelägen i norra Bohuslän.

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , , , ,

Gilla Anders Svensson på Patreon!
Become a patron at Patreon!

3 svar på ”Sveriges största fiskelägen”

Kommentarer är stängda.