I Sverige finns inget överfiske

Överfiske är ett ord som ständigt upprepas i Greenpeace propaganda kring yrkesfiske. Normalt betyder det att fisket bedrivs på ett icke hållbart sätt och att det fiskas mer än vad som är långsiktigt ekologiskt hållbart på ett visst bestånd. 30% av världens fiskbestånd överfiskas, överexploateras, idag. Ett av de fiskbestånden finns i svenska fiskevatten. Ål. Ål fiskas i ett mycket småskaligt fiske i Sverige, men borde inte fiskas alls. Ålfisket är inte ekologiskt hållbart. Det är småskaligt. För överfiske har ingenting med storskaligt fiske som sådant att göra. Såväl småskaligt som storskaligt fiske kan vara ekologiskt hållbart alternativt inte bedrivas på ett hållbart sätt.

I Sverige finns egentligen bara ett storskaligt fiske. Det pelagiska utsjöfisket på sill, skarpsill, tobis och makrill. Det är ett ekologiskt hållbart fiske. Även andra svenska fisken som torskfisket i Östersjön samt räkfisket och kräftfisket i Västerhavet är ekologiskt hållbara även om det förekommer att miljörörelser och andra påstår att de inte är det.

När det gäller torskfisket i Östersjön är beslutad TAC högre än den som rekommenderas. Så långt är det rätt. Men faktum är att det inte fiskas så mycket. Rekommendationerna var att TAC skulle skäras ner med 50%. Politikerna i EU beslutade bara om en nedskärning på 20%. De senaste åren har dock bara 50% av tillåten kvot fiskats upp. Så det fiskas på ett långsiktigt ekologiskt hållbart sätt.

Inom räkfisket är det så att det kan förekomma olagliga metoder. Men samtidigt är fisket långsiktigt ekologiskt hållbart. Läget är detsamma inom det mer småskaliga räkfisket nära kusten såväl som inom det lite mer storskaliga räkfisket.

Så när ni läser Greenpeaceinformation, debattartiklar, blogginlägg och annat om fiske ta det med en nypa salt. Det finns inget överfiske i Sverige. Det sker olagligheter. Med flit och av misstag. Det fiskas ibland på ett olagligt sätt. Planerat eller av misstag. Det är dock en helt annan sak. Olagliga fiskemetoder, illegalt fiske, olaglig dumpning, olagliga utkast innebär inte med nödvändighet överfiske eller ett ekologiskt ohållbart fiske.

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , , ,

Gilla Anders Svensson på Patreon!
Become a patron at Patreon!