Resultatlöst NEAFC-möte

NEAFC är en organisation som förvaltar fisket på internationellt vatten i norra Atlanten, dvs Atlanten öster om Grönland och norr om en linje från Gibraltar och rakt västerut. Det handlar främst om ett stort område väster om Portugal, Spanien, Irland och Storbritannien samt söder om Island, det så kallade Smutthavet havet mellan Grönland, Island, Färöarna, Jan Mayen, Norge och Spetsbergen, det så kallade Smutthålet mellan Norge, Spetsbergen (Svalbard) och Ryssland i Barents Hav samt ett område norr om Grönland. NEAFC som förkortning betyder North East Atlantic Fisheries Commission. Medlemmar i NEAFC är Grönland, Färöarna, EU, Island, Norge och Ryssland.

Nordatlanten och Barents hav

De viktigaste fiskena som förekommer i NEAFC-området och som hanteras av NEAFC är fisket av uer (uer heter kungsfisk på svenska), kolja, makrill, blåvitling, NVG-sill (atlanto-skandisk sill) och djuphavsfisk. Det finns flera olika arter av kungsfisk och de flesta av dem fiskas för hårt. Därför är det ett problem att det senaste NEAFC-mötet inte kunnat komma överens om några kvoter. Varken för uer eller någon annan fisk. Något som sannaolikt kommer att innebära ett fortsatt överfiske av uer från främst Rysslands sida:

Maråk er skuffet over at partene i den nordøstatlantiske fiskerikommisjonen (NEAFC), Russland, EU, Danmark – på vegne av Færøyane og Grønland (DFG), Island og Norge, har forhandlet en uke om regelverk og kvoter for neste år i London, uten å komme til noe særlig resultat.
– Det internasjonale klimaet for fiskeriforhandlinger er fortsatt dårlig, og det ble ikke gjort særlige fremskritt på noen av de sentrale områdene som næringen er mest opptatt av, konstaterer han.

[…]

Etter forhandlinger mellom Island, DFG og EU ble disse landene enige om å fremme et kompromissforslag på 9.500 tonn snabeluer i Irmingerhavet.
– Norges kvote vil bli 366 tonn uer, i tillegg til det vi sannsynligvis vil bytte til oss fra EU og Grønland i de bilaterale kvoteforhandlingene, viser Maråk til. Fisket vil være åpent fra 10. mai til 1. juli.
– Russland vil sannsynligvis fortsette sin uansvarlige linje og forsøke å fiske 27.300 tonn snabeluer i Irmingerhavet i 2015, mener han. Det er planlagt et større forskningstokt i området i 2015 med deltakelse fra Russland, Island og EU. Russland mener at dette toktet ville bekrefte at situasjonen for snabeluerbestanden i Irmingerhavet er langt bedre enn det ICES tror.

I Norskehavet
I forvaltningen av snabeluer i Norskehavet fremmet Norge og Russland i fellesskap et forslag om at 5,9 prosent av totalkvoten av snabeluer i ICES I- og II-området på 30.000 tonn skulle avsettes til et fiske i internasjonalt farvann, og 4,1% til tredjeland i Svalbardsonen.
– EU betraktet forslaget som en fornærmelse og fremmet i sammen med Island og DFG et forslag om å videreføre årets kvote på 19.500 tonn, til tross for at det bare er fisket tre til fire tusen tonn i det olympiske fisket i internasjonalt farvann i 2014, viser Maråk til.
– Fra norsk side ble det uttrykt stor skuffelse over at Island stilte seg bak det useriøse forslaget fra EU, etter at Norge hadde støttet Island når det gjelder forvaltningen av snabeluer i Irmingerhavet, sier han.

Jan Ivar Maråk är utredare på Fiskebåt, en organisation för de flesta stora fiskeriföretag i Norge och förutom kritiken mot EU och Ryssland i förhållande till uer-fisket  menar han också att förhandlingarna om makrill där Färöarna, Grönland och Island har en oansvarig hållning gör det problematiskt att komma överens även på andra områden.

NEAFC

NEAFC-områdena

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , ,

Gilla Anders Svensson på Patreon!
Become a patron at Patreon!