Stor förekomst av amerikansk hummer kring Lysekil

Under hösten 2014 har hittills 17 amerikanska humrar fångats av fiskare i Gullmarsfjorden, varav de flesta inom ett mindre område vid Lysekil. Av dessa har 4 honor dessutom haft yttre rom. Forskarna Vidar Øresland och Mats Ulmestrand vid SLU:s havsfiskelaboratorium anser att de humrar som hittills fångats sannolikt bara är toppen på ett isberg och att det är en kamp mot klockan att stoppa amerikansk hummer innan det är för sent.

Amerikansk hummer

Amerikansk hummer

Amerikansk hummer, som förekommer längs Nordamerikas östkust, importeras levande till Sverige. Det är förbjudet att sumpa amerikansk hummer. Totalt har det sedan första fyndet 2008 rapporterats 22 amerikanska humrar i Sverige. Årets fångster härrör sannolikt till största delen från rymningar från en eller flera olagliga sumpningar av hummer i havet vid Lysekil. Amerikansk hummer kan antingen medvetet sättas ut eller rymma från förvaring i havet. Fångade amerikanska humrar i norska och svenska vatten har i en del fall fortfarande haft nordamerikanska exportörers gummiband runt klorna. En naturlig invandring från Nordamerika kan helt uteslutas.

Den amerikanska hummern kan förekomma betydligt djupare än dess europeiska motsvarighet och kan därmed få en fristad då det inte bedrivs hummerfiske på djupt vatten. I norska vatten har ett 20-tal humrar påträffats. En av dessa var en hona som parat sig med europeisk hummerhane. Honan var dessutom bärare av sjukdomen ”shell disease”. I Skagerak har alltså amerikansk och europeisk hummer redan fått avkomma tillsammans (hybrider). Det är okänt vad det skulle kunna innebära om hybrider sprids i våra vatten.

Amerikansk och europeisk hummer kan ha olika sjukdomar och parasiter som dessutom kan förekomma på andra kräftdjur. Nordamerikanskt hummerfiske har lokalt drabbats hårt av sjukdomsutbrott. Sjukdomar med hög dödlighet (t.ex. bakteriesjukdomen Gaffkemia) förekommer i tankar där hummer förvaras innan export. I havet förekommer t.ex. sjukdomen shell disease, som är en komplex sjukdom (som undersöks av många amerikanska laboratorier) och som orsakar fisket stor skada då hummern får stora skador på skalet, vilket gör dem osäljbara och kan orsaka dödlighet.

Det finns också många andra sjukdomar hos amerikansk hummer, men kunskapsnivån är fortfarande låg. Bland annat har de parasiter som kan orsaka skada genom att bland annat äta upp hummerns ägg. Sådana parasiter sprids även till krabbor. Hittills har sådana parasiter ej rapporterats från hummer i svenska vatten. Detta betyder att utsläpp av amerikansk hummer även medför utsläpp av en rad andra främmande arter som potentiellt kan orsaka mycket stor skada. Det finns därför en uppenbar risk att amerikansk hummer kan sprida främmande sjukdomar och parasiter till vår egen hummer och andra skaldjur.

SLU/Njord

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , ,

Gilla Habergsgubben på Patreon!
Become a patron at Patreon!