Pelagiska fiskerättigheter i Storbritannien 2014

I Storbritannien finns ett system för överförbara fiskerättigheter som bygger på något som heter Fixed Quota Allocation (FQA). Totalt finns över 8 miljoner FQA-enheter i omlopp. Det går att äga FQA-enheter, hyra ut och låna ut dem. Det betyder att den som äger ett visst antal FQA-enheter inte med nödvändighet använder dessa fiskerättigheter själv.  FQA-enheter kan ägas av fiskeriföretag, enskilda fiskare, producentorganisationer, föreningar, kooperativ osv. Systemet fungerar i stort sett som det danska systemet.

Hur mycket en FQA-enhet motsvarar i kilo fisk eller ton är inte möjligt att räkna ut då det variera med år och fiskart. Därför kan de siffror som nämns i detta inlägg inte jämföras med de uppgifter om ton som fins i andra inlägg i denna serie om fiskerättigheter. Vad det gäller det brittiska systemet i stort är det i huvudsak pelagiska fiskebåtar som äger många FQA-enheter. Allra mest innehar engelska Cornelis Vrolijk FZN följd av nordirländska Voyager.

FQA-enheter i det brittiska fisket, 10 största innehavarna, 2014, namn, antal, andel, ägare

H 171 Cornelis Vrolijk FZN, 457 166, 5,7%, North Atlantic Fishing (ägt av nederländska Cornelis Vrolijk)
N 905 Voyager, 405 537, 5,1%, Voyager Fishing
FR 228 Chris Andra, 292 143, 3,6%, Klondyke Fishing
PD 165 Pathway, 290 352, 3,6%, Lunar Fishing
LK 429 Altaire, 252 253, 3,2%, Altaire Fishing (Interfish är huvudägare)
SFO Ltd, 190 435, 2,4%
PD 379 Quantus, 173 995, 2,2%, MV Quantus Ltd och P & J Johnstone
FR 224 Christina S, 168 076, 2,1%, Freedom Fish, Shannon Fishing samt P & J Johnstone
LK 62 Research W, 163 974, 2,0%, Research Fishing
LK 297 Serene, 160 038, 2,0%m Serene Fishing

I beräkningen av andelen har jag räknat med exakt 8 miljoner FQA-enheter vilket gör andelarna lite större än i verkligheten då antalet FQA-enheter är fler än 8 miljoner.  SFO Ltd är Scottish Fishermens Organisation som innehar en stor mängd småkvoter för sina medlemmar.Alla större innehavare av FQA-enheter är från Nordirland, Skottland och Shetland med undantag av Cornelis Vrolijk FZN.

FR 228 Chris Andra

FR 228 Chris Andra

Brittiskt pelagiskt fiske bedrivs i Nordsjön, på Nordatlanten såväl norr om Storbritannien som väster om ölandet samt i Irländska sjön,och Engelska kanalen. De viktigaste arterna är makrill och sill följt av blåvitling. FQA-enheterna för sill och makrill är uppdelade på flera olika områden. För sillen innebär detta också olika lekbestånd, för makrillen handlar det mer om geografi då hela makrillbeståndet i Nordatlanten betraktas som ett enda. Sannolikt gäller samma förhållanden för taggmakrill (hästmakrill). För makrill och taggmakrill har jag därför räknat ihop alla FQA-enheter för olika områden till en gemensam pott.

Fiskebåtar, fiskerättigheter atlantoskandisk sill (NVG-sill), antal FQA-enheter, ägarbolag, 2014

FR 228 Chris Andra, 13 779, Klondyke Fishing
LK 429 Altaire, 13 776, Altaire Fishing (Interfish är huvudägare)
FR 227 Taits, 12 340, Klondyke Fishing
FR 226 Challenge, 12 339, Klondyke Fishing
BF 50 Resolute, 11 639, Castlehill
LK 297 Serene, 10 305, Serene Fishing
LK 362 Charisma, 10 305, Charisma Fishing
FR 224 Christina S, 10 085, Freedom Fish, Shannon Fishing samt P & J Johnstone
PD 265 Lunar Bow, 10 002, Lunar Fishing
PD 379 Quantus, 8 954, MV Quantus Ltd och P & J Johnstone

Företag, fiskerättigheter atlantoskandisk sill (NVG-sill), antal FQA-enheter, 2014

Klondyke Fishing, 38 458
Interfish, 13 776
Lunar Fishing, 12 734
Castlehill, 11 639
Serene Fishing, 10 305
Charisma Fishing, 10 305
Simpson, 10 085 (familjen Simpson äger både Freedom Fish och Shannon Fishing)
Quantus, 8 954
Zephyr Fishing, 8 570
Antares Fishing, 8 570

När det gäller NVG-sill som fiskas mellan Shetland, Färöarna, Island och Norge dominerar skotska och shetländska företag medan det för nordsjösillen är så att två stora nederländska företag, Cornelis Vrolijk och Interfish, via brittiska dotterbolag finns med på toppen tillsammans med skotska företag.

Fiskebåtar, fiskerättigheter nordsjösill, antal FQA-enheter, ägarbolag, 2014

H 171 Cornelis Vrolijk FZN, 62 682, North Atlantic Fishing (nederländska Cornelis Vrolijk)
N 905 Voyager, 46 550, Voyager Fishing
FR 228 Chris Andra, 29 776, Klondyke Fishing
PD 165 Pathway, 27 862, Lunar Fishing
FR 224 Christina S, 22 181, Simpson
BF 77 Ocean Quest, 18 220, Mewstead
LK 429 Altaire, 18 168, Altaire Fishing (Interfish)
BF 50 Resolute, 18 085, Castlehill
FR 77 Ocean Venture, 17 462, Mewstead
FR 249 Forever Grateful, 17 006, Whyte

Företag, fiskerättigheter nordsjösill, antal FQA-enheter, 2014

Cornelis Vrolijk, 62 682
Lunar Fishing, 57 862
Klondyke Fishing, 53 627
Interfish, 48 687
Voyager Fishing, 46 550
Mewstead, 33 682
Simpson, 22 181
Castlehill, 18 085
Whyte, 17 006
Research Fishing, 16 067

PD 165 Pathway och PD 265 Lunar Bow

PD 165 Pathway och PD 265 Lunar Bow

Fiskebåtar, fiskerättigheter atlantsill, antal FQA-enheter, ägarbolag, 2014

H 171 Cornelis Vrolijk FZN, 38 216, Cornelis Vrolijk
FR 228 Chris Andra, 29 485, Klondyke Fishing
N 905 Voyager, 29 324, Voyager Fishing
PD 165 Pathway, 24 156, Lunar Fishing
CY 720 Prowess, 22 299, Northbay Fishing
PD 379 Quantus, 18 959, MV Quantus Ltd och P & J Johnstone
PH 1100 Wiron 5, 16 863, Interfish
BF 50 Resolute, 16 324, Castlehill
FR 165 Unity, 15 725, Unity Fishing
FR 249 Forever Grateful, 14 592, Whyte

Företag, fiskerättigheter atlantsill, antal FQA-enheter, 2014

Klondyke Fishing, 53 360
Lunar Fishing, 48 771
Interfish, 40 020
Cornelis Vrolijk, 38 216
Voyager Fishing, 29 845
Mewstead, 26 612
Northbay Fishing, 22 299
Quantus, 18 959
Castlehill, 16 324
Unity Fishing, 15 725

Fiskebåtar, fiskerättigheter sill i Irländska sjön, antal FQA-enheter, ägarbolag, 2014

N 905 Voyager, 19 655, Voyager Fishing
N 200 Havilah, 16 189, Glenluce Fishing
PH 330 Admiral Gordon, 7 072, Interfish
N 265 Stefanie-M, 4 405, Stefanie M Fishing
PH 1100 Wiron 5, 3 335, Interfish

Fiskebåtar, fiskerättigheter sill i Engelska kanalen och runt Cornwall, antal FQA-enheter, ägarbolag, 2014

H 171 Cornelis Vrolijk FZN, 26 218, Cornelis Vrolijk
PH 330 Admiral Gordon, 1 605, Interfish
PH 440 Admiral Blake, 1 173, Interfish
PH 2200 Wiron 6, 551, Interfish

Fiskebåtar, fiskerättigheter clydesill, antal FQA-enheter, ägarbolag, 2014

N 265 Stefanie-M, 2 128, Stefanie M Fishing
N 200 Havilah, 1 100, Glenluce Fishing
PH 1100 Wiron 5, 757, Interfish

Fiskebåtar, fiskerättigheter makrill, antal FQA-enheter, ägarbolag, 2014

H 171 Cornelis Vrolijk FZN, 217 471, Cornelis Vrolijk
FR 228 Chris Andra, 147 188, Klondyke Fishing
N 905 Voyager, 139 628, Voyager Fishing
PD 165 Pathway, 139 343, Lunar Fishing
LK 429 Altaire, 124 550, Interfish
LK 62 Research W, 100 825, Research Fishing
FR 224 Christina S, 95 518, Simpson
FR 380 Kings Cross, 82 285, Lunar Fishing
PD 379 Quantus, 80 659, MV Quantus Ltd och P & J Johnstone
LK 297 Serene, 76 990, Serene Fishing

Företag, fiskerättigheter makrill, antal FQA-enheter, 2014

Lunar Fishing, 291 015
Klondyke Fishing, 255 137
Interfish, 248 230
Cornelis Vrolijk, 217 471
Voyager Fishing, 139 628
Mewstead, 125 326
Research Fishing, 100 825
Simpson, 95 518
Quantus, 80 659
Serene Fishing, 78 605

Nederländska och skotska företag dominerar makrillfisket. När det gäller industrifisk som nordiska fiskare främst fiskar för tillverkning av fiskmjöl och fiskolja så fiskas blåvitling och taggmakrill till konsumtion av nederländska företag och i viss utsträckning också av brittiska företag. Fisken exporteras i allmänhet till Afrika. Något de nederländska företagen också gör med mycket av makrillen och sillen. Blåvitlingfisket domineras i stort av shetländska fiskeriföretag.

LK 429 Altaire

LK 429 Altaire

Fiskebåtar, fiskerättigheter taggmakrill (hästmakrill), antal FQA-enheter, ägarbolag, 2014

H 171 Cornelis Vrolijk FZN, 100 202, Cornelis Vrolijk
N 905 Voyager, 85 103, Voyager Fishing
LK 429 Altaire, 42 768, Interfish
PH 1100 Wiron 5, 27 205, Interfish
FR 228 Chris Andra, 22 144, Klondyke Fishing
CY 720 Prowess, 20 575, Northbay Fishing
LK 193 Adenia II, 20 298, Adenia Fishing (LHD)
PH 2200 Wiron 6, 18 749, Interfish
N 200 Havilah, 13 640, Glenluce Fishing
PD 379 Quantus, 13 393, MV Quantus Ltd och P & J Johnstone

Företag, fiskerättigheter taggmakrill (hästmakrill), antal FQA-enheter, 2014

Cornelis Vrolijk, 100 202
Interfish, 92 870
Voyager Fishing, 85 103
Klondyke Fishing, 37 255
Northbay Fishing, 20 575
Adenia Fishing, 20 298
Glenluce Fishing, 13 640
Quantus, 13 393
Lunar Fishing, 10 615

Fiskebåtar, fiskerättigheter blåvitling (kolmule), antal FQA-enheter, ägarbolag, 2014

PD 165 Pathway, 89 653, Lunar Fishing
FR 228 Chris Andra, 49 771, Klondyke Fishing
PD 265 Lunar Bow, 44 826, Lunar Fishing
LK 429 Altaire, 37 881, Interfish
FR 380 Kings Cross, 37 051, Lunar Fishing
PD 379 Quantus, 36 631, MV Quantus Ltd och P & J Johnstone
LK 419 Antares, 34 315, Antares Fishing
LK 394 Zephyr, 31 170, Zephyr Fishing
LK 62 Research W, 25 417, Research Fishing
N 905 Voyager, 23 866, Voyager Fishing

Företag, fiskerättigheter blåvitling (kolmule), antal FQA-enheter, 2014

Lunar Fishing, 171 530
Klondyke Fishing, 68 513
Interfish, 37 881
Quantus, 36 631
Antares Fishing, 34 315
Zephyr Fishing, 31 170
Research Fishing, 25 417
Voyager Fishing, 23 866

Fiskebåtar, fiskerättigheter tobis, antal FQA-enheter, ägarbolag, 2014

N 905 Voyager, 41 759, Voyager Fishing
FR 487 Sunbeam, 35 115, Sunbeam Fishing
PH 1100 Wiron 5, 15 277, Interfish
CY 720 Prowess, 4 073, Northbay Fishing

Fiskebåtar, fiskerättigheter skarpsill, antal FQA-enheter, ägarbolag, 2014

N 905 Voyager, 11 116, Voyager Fishing
FR 487 Sunbeam, 1 972, Sunbeam Fishing
BF 50 Resolute, 1 565, Castlehill
LK 297 Serene, 855, Serene Fishing
BF 70 Krossfjord, 647, Serene Fishing, Interfish och Tyne Fishing

Fiskebåtar, fiskerättigheter trynfisk antal FQA-enheter, ägarbolag, 2014

FR 487 Sunbeam, 40 409, Sunbeam Fishing
CY 720 Prowess, 18 944, Northbay Fishing
LK 193 Adenia II, 18 005, Adenia Fishing (LHD)
FR 165 Unity, 11 279, Unity Fishing
LK 297 Serene, 5 321, Serene Fishing

Siffrorna i detta inlägg är FQA-enheter. En FQA-enhet motsvarar inte ett ton fisk utan det kan variera beroende på år och art. Fem företag kan sägas dominera det brittiska fisket. De två nederländskt ägda bolagen North Atlantic Fishing Co Ltd som ägs av Cornelis Vrolijk-koncernen och Interfish Ltd som ägs av familjen Colam via ett nederländskt holdingbolag, nordirländska Voyager Fishing Co Ltd, samt skotska Klondyke Fishing Co Ltd i Fraserburgh och Lunar Fishing Co Ltd i Peterhead.

Källa: Brittiska FQA-registret

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,