Det finns ganska vettiga företrädare för Greenpeace också

Hanne Lyng Winter

De är dock svåra att hitta i svenska Greenpeace där lögner, halvsanningar och glidningar med syfte att framställa saker sämre än de är i verkligheten ständigt upprepas. I själva verket tycks det vara det normala i Greenpeace Sverige.

Det förekommer också i andra delar av Greenpeace, men är inte lika vanligt. Exempelvis anser jag att den danska fiskebåten Kingfisher, en stor torsktrålare, inte på något sätt kan anses vara en monsterbåt. Detta även om den fiskerimetod de använder, bottentrålning, med all säkerhet kan anses skada havsbottnar. Greenpeace i Danmark anser dock att KIngfisher är en monsterbåt, men de vill uppenbarligen inte fara med lögner för att bevisa detta. Så här skriver Hanne Lyng Winter som svar på kritik från Fiskertitidende:

Der skal ikke herske nogen tvivl om, at Kingfisher bidrager til overfiskeri på torsk, men flere har misforstået, hvad Greenpeace mener med at overfiske.

Lad mig slå en ting helt fast: Hvis Greenpeace havde bevis for, at fartøjer i den danske flåde fiskede ulovligt, så ville det være en sag for politiet. Termen overfiskeri bruges generelt om bestande, hvor der fiskes mere, end der er bæredygtigt.

For eksempel skriver EU-Kommissionen i sin meddelelse for fiskerimuligheder for 2015 (ikke gældende for de pelagiske bestande), at: ” Sej, rødspætte, kuller og jomfruhummer i Skagerrak og Fladen Grund befiskes på niveauer, der er i overensstemmelse med MSY.

Alle andre bestande er enten overfiskede, eller deres tilstand kendes ikke”. Så overfisket, eller overfiskeri, er altså ikke kun knyttet til, at man holder sig inden for sine kvoter, men også for hvordan en bestand fiskes.

Det er, hvad vores rapport kritiserer. Vi har hverken skrevet eller haft til hensigt at insinuere, at Kingfisher har foretaget sig noget ulovligt.

Bundtrawlsfiskeri 

Vi har ifølge Kingfishers ejer taget ”det forkerte skib ud”. Det mener vi ikke, vi har! I en rapport fra DTU Aqua fremgår det, at bundtrawlfiskeri efter bl. a. torsk rangerer højt i forhold til påvirkningen af naturen i havet. Det gør de pga. bundkontakt, bifangst og udsmid. Bundtrawlsfiskeriet er af Miljøministeriet vurderet til at være en hovedårsag til, at Danmark ikke kan leve op til EU-forpligtigelsen om ” god miljøtilstand” i vores havområder.

I 2011 vurderede DTU Aqua, at bundtrawlerne medfører 10 gange mere udsmid end passive redskaber.

Jag håller mig till samma definition som Greenpeace vad det gäller överfiske. Dvs om fisket bedrivs på ett sådant sätt att det fiskas mer än vad forskningen rekommenderar är det att anse som överfiske. Det betyder inte att det handlar om olagligt fiske. Men det kan också vara så att det, som inom det svenska räkfisket, inte pågår nåt överfiske, men däremot så används illegala metoder för att uppgradera fångsten.

Ett typexempel på ett fiske där det i flera år förekommit överfiske, är det pelagiska makrillfisket i Nordatlanten (Inklusive Nordsjön). Genom att länder som Färöarna, Island och Grönland vägrat komma överens med andra länder om kvoter har alla bestämt sina egna kvoter, vilket lett till en totalkvot klart över vad forskaran rekommenderat.

Jag kan dock inte hitta belägg för överfiske av torskbeståndet i Nordsjön, vilket Greenpeace hävdar. Men råden från ICES är inte direkt lättlästa så det är möjligt att det är så ändå.

HM 555 Kingfisher

Så även om det är så att jag inte håller med om att Kingfisher är en monsterbåt eller kan hitta några belägg för påståendet om överfiske så förekommer det inga egentliga felaktigheter eller lögner i Lyng Winters blogginlägg. Påståendet om överfiske får tas som ett tyckande och kan var både rätt och fel.

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , , , ,

Gilla Anders Svensson på Patreon!
Become a patron at Patreon!