Ocean Fleet Fisheries

Ocean Fleet Fisheries är ett fiskeriföretag som hör hemma i New Bedford, Massachusetts. Grundades på 1980-talet av Lars Vinjerud som fortfarande sitter i ledningen för företaget. Över åren växte företaget och 2011 fusionerades det med Oceans Alive Scallops. Idag bedriver företaget såväl fiskeriverksamhet som fiskberedningsverksamhet i land. I fiskeriverksamheten, dvs på båtarna finns omkring 100 anställda.

Företaget har 19 fiskebåtar som ägnar sig åt musselfiske (scallops), fiske av tonfisk och svärdfisk etc samt krabb- och hummerfiske. utöver detta köper de också in musslor från mindre fiskeriföretag och småfiskare.

Ocean Leader

Ocean Leader

I fiskeflottan går scallopsbåtar som Alaska på 171 bruttoton,  Cove (83 bruttoton), Explorer (119), Freedom (114), Ocean Cat (126) Ocean Fox (126), Ocean Hunter (173), Ocean Lady (133), Ocean Leader (186), Ocean Prowler (145), Ocean Pursuit (124) och Pacer (131) backebåtar för tonfisk och svärdfisk som Albi (70 bruttoton) och Growler (144) samt skaldjursfiskebåtar inklusive kombibåtar som Canyon Express (160 bruttoton), Hedy Brenna (112), Liberty (138), Revolution (140) och Sally Katherine (65). Det handla rom små båtar, i många fall gamla båtar och i jämförelse med moderna nordeuropeiska fiskebåtar också till stor del omoderna båtar. Detta även om en del faktiskt är nybyggda. Sammantaget ger det många sysselsatta, men samtidigt jämförelsevis dåliga arbetsförhållanden.

Revolution

Revolution

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Gilla Anders Svensson på Patreon!
Become a patron at Patreon!