Greenpeace missnöjda med föreslagna kvoter i Västerhavet

Nästa vecka ska fiskeriministrarna i Europa mötas för att slutgiltigt besluta om fiskekvoterna. Ett förslag från de förhandlingar som ägt rum finns. Greenpeace i Sverige är missnöjda med förslaget och skriver i ett brev till fiskeriminister Sven-Erik Bucht:

Under de senaste åren har man observerat en oroväckande trend som vi hoppas kommer att
brytas i år. I juni i år presenterade kommissionen i ett meddelande till Europaparlamentet bland annat de satta fiskekvoternas avsteg från den vetenskapliga rådgivningen för Nordostatlanten under de senaste åren. Det framkommer tydligt att det råder en tendens att rådgivningen ignoreras allt mer för varje år. År 2011 fastställde Kommissionen kvoter som översteg ICES:s rådgivning med 23 procent – trots att man bedömde att 63 procent av bestånden var överfiskade. Det efterföljande året sattes förvisso kvoten till ”bara” 11 procent över rådgivningen, men så ökade den igen till 29 procent för 2013 och 35 procent för 2014. (KOM (2014) 388 final: http://ec.europa.eu/dgs/maritimeaffairs_fisheries/consultations/fishing-opportunities-
2015/doc/com-2014-388_en.pdf)

Vi menar att detta är en väldigt oroväckande utveckling i en felaktig riktning, i strid mot
ambitionen både i CFP och i den svenska miljöpolitiken, att kvoterna måste tillsättas på ett sätt som leder till en långsiktig miljömässig hållbarhet.

Utgångsläget inför förhandlingarna i år är inte särskilt lugnande. I förra veckan annonserades resultatet av förhandlingarna om delade Nordsjöbestånd mellan EU och Norge. De överenskomna kvoterna för denna förhandling kommer att presenteras för godkännande i ministerrådet den 15-16 december. En rad kvoter i denna överenskommelse är utanför ramarna för den vetenskapliga rådgivningen. Det inkluderar:

– Torsk i Skagerrak och Nordsjön (5 procent ökning av TAC jämfört med 2014, trots
rådgivning om 20 procent minskning)

– Rödspotta i Skagerrak (oförändrat jämfört med 2014, trots rådgivning om 38
procent minskning)

– Vitling i Skagerrak och Kattegat (oförändrat jämfört med 2014, trots rådgivning om
42 procent minskning)

– Sill i Skagerrak och Kattegat (-7 procent av TAC för riktat fiske och oförändrad kvot för
bifångst jämfört med 2014, trots rådgivning om minskning av 15 procent TAC för riktat
fiske och ca 29 procent för bifångst)

– Torsk i Nordsjön (5 procent ökning jämfört med 2014, trots rådgivning om 20 procent
minskning)

Utöver dessa siffror har det framkommit från kommissionen informationen om förslag för kvoter för andra bestånd for 2015, sådana som inte täcks av avtalet med Norge. En del av dessa kvoter ger anledning till ytterligare oro. Dessa inkluderar:

– Torsk i Kattegat (-20 procent av 2014 TAC, trots rådgivning om totalt fiskestopp)

– Torsk i Irländska sjön (-20 procent av 2014 TAC, trots rådgivning om totalt fiskestopp)

– Sjötunga i Irländska sjön (-5,3 procent av 2014 TAC, trots rådgivning om totalt fiskestopp)

– Nephrops i N. Galicien och Kantabriska havet (-10 procent av 2014 TAC, trots rådgivning om totalt fiskestopp)

Utöver dessa flagranta exempel på brist på hänsyn till den vetenskapliga rådgivningen, måste det noteras att det finns en stor mängd bestånd där den vetenskapliga kunskapen är bristfällig eller obefintlig. Det tidigare citerade meddelandet från kommissionen KOM (2014) 388 final) framhäver att det i Nordostatlanten bara är 45 procent av de förvaltade bestånden som har känd status.

Det är självklart olyckligt om myndigheter fortsätter besluta om kvoter som är större än det som forskningen rekommenderar. Detta även om det ibland kan vara så att forskningen faktiskt har fel, eller ligger lite efter i tiden. Idag är det enda som kan användas som underlag för bedömning av fiskbestånds storlek och hur mycket som kan fiskas den forskning som finns. Därför borde politikerna hålla sig till den. Med Nephrops menar Greenpeace havskräfta. Nephrops är det latinska namnet för det släkte som havskräftan tillhör.

Ökningen av bifångstkvoten för sill har skett på grund av att utkastförbud (landningskyldighet) införs från årsskiftet 2014/2015 när det gäller det pelagiska fisket och industrifisket i Nordsjön. Det blir svårt att få det att fungera om inte bifångstkvoten skrivs upp. Bifångst av sill förekommer främst i makrillfiske och skarpsillsfiske.

Nordiska båtar fiskar inte vid spanska kusten eller i irländska sjön efter bottenlevande arter som tunga och torks. De uppgifterna har därför ingen betydelse för nordiska fiskare.

I den rapport som Greenpeace citerar konstateras också att överfiske (i detta fall fiske utöver vad forskarna rekommenderar i from av MSY, maximalt hållbart uttag) minskat i EU-vatten under flera år:

Overfishing has reduced in the European Atlantic waters, the North Sea and the Baltic Sea.
For the stocks with MSY assessments, overfishing has gone down from 94% of the stocks in
2003, to 63% in 2009 and to 41% in 2012. An increasing proportion of the stocks have been
assessed.

The number of stocks that, according to available estimates, are fished at levels corresponding to MSY has gone up from only 2 in 2003, to 13 in 2009 and to 27 in 2012 (Annex Ia). The number of stocks with full MSY assessments increased from 34 in 2005 to 35 in 2009 and to 46 in 2014. Significant progress has been made in the number of stocks with
quantitative advice from 59 in 2003 to 71 in 2014, as a result of the introduction of new
methods by ICES in 2013.

EU-kommissionen konstaterar också att antalet fiskbestånd som är kända och utvärderas ökat sen 2013. Detta och att allt färre bestånd överfiskas i Nordatlanten, Nordsjön och Östersjön står i skarp kontrast till den bild som Greenpeace vill visa. Tyvärr visar det sig återigen att Greenpeace glider på sanningen när de påtalar felaktigheter i fisket. De ljuger inte rakt av denna gång, men utelämnar all information som talar mot deras förbestämda uppfattning.

Enligt Greenpeace ökar överfisket i nordiska farvatten, verkligheten är tvärsom. Hade de skrivit om Medelhavet så hade läget varit ett annat. Där är problemen mycket stora. I Nordatlanten, Nordsjön och Östersjön är problemen med överfiske inte stora. Problem med fiskbeståndens storlek finns främst i Kattegatt och fjordarna i Bohuslän. I Östersjön finns det stora problem med undernäring, sjukdomar och skador på framförallt torsk, inte några problem med överfiske som sådant.

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Gilla Anders Svensson på Patreon!
Become a patron at Patreon!

2 svar på “Greenpeace missnöjda med föreslagna kvoter i Västerhavet”

Kommentarer är stängda.