Greenpeace glider återigen på sanningen

Greenpeace varnar för att EU hela tiden beslutar om kvoter som är större än vad forskare rekommenderar. Det är inte bra om så sker, det är självklart som jag ser det. Enda underlagen som finns för besluten är de forskarråd som finns och de bör följas. De antyder att en majoritet av fiskbestånden i Nordsjön och Nordatlanten är överfiskade (dvs det fiskas mer än vad som är långsiktigt hållbart). De hävdar att antalet överfiskade bestånd ökar. Det är inte sant, utan det är omvänt. Antalet överfiskade bestånd har minskat udner en längre tid och en klar minoritet av alla fiskebestånd i Nordatlanten och Nordsjön är överfiskade. Så här står det i det EU-dokument som Greenpeace själva hänvisar till som underlag för sina falska påståenden:

Overfishing has reduced in the European Atlantic waters, the North Sea and the Baltic Sea.
For the stocks with MSY assessments, overfishing has gone down from 94% of the stocks in
2003, to 63% in 2009 and to 41% in 2012. An increasing proportion of the stocks have been
assessed.

The number of stocks that, according to available estimates, are fished at levels corresponding to MSY has gone up from only 2 in 2003, to 13 in 2009 and to 27 in 2012 (Annex Ia). The number of stocks with full MSY assessments increased from 34 in 2005 to 35 in 2009 and to 46 in 2014. Significant progress has been made in the number of stocks with
quantitative advice from 59 in 2003 to 71 in 2014, as a result of the introduction of new
methods by ICES in 2013.

EU-kommissionen konstaterar också att antalet fiskbestånd som är kända och utvärderas ökat sen 2003. Detta och att allt färre bestånd överfiskas i Nordatlanten, Nordsjön och Östersjön står i skarp kontrast till den bild som Greenpeace vill visa.

Tyvärr visar det sig återigen att Greenpeace glider på sanningen när de påtalar felaktigheter i fisket.  Det är olyckligt då fisket skulle må bra av en seriöst agerande miljöorganisation istället för en organisation som Greenpeace som istället för att använda verkligheten försöker anpassa verkligheten till sina uppfattningar. För en gångs skull riktar de dock kritiken och kraven mot de som har makten, nämligen de beslutande myndigheterna och politikerna. Inte mot yrkesfiskarna som de brukar göra. En förbättring mot hur det brukar vara.

En del av kvoterna har ökat på grund av att utkastförbud införs i det pelagiska fisket i Nordsjön och Nordatlanten från och med den första januari. Det betyder att fisk som sen tidigare fiskats och slängts ut efter årsskiftet ska avräknas från kvoten (TAC). Så skedde inte tidigare. För att detta ska fungera krävs i vissa fall en lite större kvot. Detta gäller kanske främst för sill som kan fås som bifångst i pelagiskt fiske efter makrill och industrifiske av skarpsill och tobis. Om bedömning är att 20-25% av bifångstsillen tidigare kastades ut och därmed inte redovisades är det därför rimligt att bifångstkvoten räknas upp med 20%.

Meningen med ett utkastförbud är delvis att det ska bli bättre kontroll på hur mycket som egentligen fiskas. Räknas den fiska som tidigare dumpats in i kvoterna har myndigheterna bättre koll och fiskeriförvaltningen underlättas. I övergångsskedet till utkastförbud kan det vara vara nödvändigt med höjd TAC i vissa fall för att det hela ska fungera. En viss ökning av antalet bestånd som fått en föreslagen kvot (TAC) som är högre än vad rådgivningen ger vid handen har därför skett inför nästa år.

Att beslutad kvot är högre än vad forskningen rekommenderar betyder dock inte alltid att beståndet överfiskas. Ta exempelvis torsken i Östersjön. Där har bara 25-50% av kvoten fiskats upp under senare år, vilket ligger helt i linje med vad forskare föreslagit. Dessutom är det i vissa fall så att bestånden är större än vad forskarn på ICES utgår ifrån, då de baserar sig på två år gamla uppgifter när de bedömer beståndsstorlek och hur mycket som kan fiskas. Många fiskbestånds storlek kan ändras mycket på två år.

Jag har redan tidigare kommenterat denna fråga och dessutom citerat ett brev Greenpeace skrivit till den svenske fiskeriministern: Greenpeace missnöjda med föreslagna kvoter i Västerhavet

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , ,

Gilla Anders Svensson på Patreon!
Become a patron at Patreon!