Utkastförbudet – ett moment 22 för yrkesfisket

Vid årsskiftet införs utkastförbud, också kallat landningsskyldighet, i allt fiske i Östersjön samt i det pelagiska fisket och industrifisket i Västerhavet (Nordsjön, Skagerak och Kattegatt). Det blir olagligt att dumpa någon som helst fisk, allt ska landas.

Problemet är att det samtidigt är lagligt att landa fisk som en fiskare inte har kvot för, som är mindre minimimåttet eller på annat sätt inte är tillåten att fiska.

Någon egentlig lösning på hur det hela är tänkt att fungera har varken svenska eller danska myndigheter kunnat visa upp. Vilket i alla fall svenska myndigheter också medger:

– All lagstiftning som rör landningsskyldigheten är inte klar ännu utan förhandlingar pågår fortfarande inom EU. Det gäller exempelvis hur viss fångst ska dokumenteras, rapporteras och förvaras ombord., säger Ingemar Berglund.

– Vi har tagit fram en vägledning till yrkesfisket som visar vilka fisken som omfattas, i vilka områden och hur tidsschemat för införandet ser ut. Den är inte komplett i dagsläget utan kommer att uppdateras kontinuerligt under året.

Landningsskyldigheten i Östersjön och för pelagiskt fiske i Västerhavet gäller från och med 1 januari 2015 även om inte alla detaljer i regleringen är på plats.

– Vägledningen ger förhoppningsvis svar på de viktigaste frågorna i detta första skede. Vi har också haft informationsmöten med företrädare för fiskeribranschen, inför förändringen, säger Ingemar Berglund.

Lagstiftningen finns inte plats säger de. Verkligheten är att lagstiftningen är motstridig. Alla danska och svenska fiskare i Östersjön samt pelagiska fiskare i Västerhavet hamnar i ett moment 22. Det går helt enkelt inte att göra rätt. Kastar de ut fisk begår de ett brott, landar de samma fisk begår de ett brott.

Fiske

Foto: Kasper Holgers.

Sannolikt betyder detta att fiskebåtar kommer att slänga fisk överbord lika mycket som förut då risken att åka fast för det är minimal. Däremot är siken att åka fast med olaglig fångst mycket stor. Det är lättare att kasta ut fiske för fiskare långt från land utan att bli upptäckt, svårare för sådana som fiskar nära land. Risken är alltså att detta moment 22 i lagstiftningen slår hårdast mot det kustnära fisket.

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , ,

Gilla Anders Svensson på Patreon!