Ingen överenskommelse om NVG-sill och blåvitling

EU, Norge, Island, Färöarna och Ryssland har under december förhandlat om kvoterna på NVG-sill (atlantoskandisk sill) och blåvitling (kolmule) i farvattnen i norra Atlanten. Ingen överenskommelse har kunnat slutas:

Forhandlingene mellom Norge, Island, Færøyene og EU, samt Russland når det gjelder sild, har pågått i London denne uken.
Norge var beredt til å inngå avtaler for 2015 etter samme opplegg som for 2014, men det var ikke mulig å få enighet med alle øvrige parter om dette.
– Dette beklager jeg sterkt, siden det var mitt inntrykk at også de øvrige partene var opptatt av å ha avtalene på plass før årsskiftet, sier fiskeriminister Aspaker.
Partene skal møtes igjen 19. januar. Det vil imidlertid nå bli fastsatt norske kvoter for begge fiskeslag.

Att inget avtal kommit tillstånd innebär att vissa stater fastställer egna kvoter så länge. Risken för överfiske ökar helt klart i och med det även om parterna är överens om hur mycket som kan fiskas totalt. Det är fördelningen de inte kunnat enas som.

Sill

Sill

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , ,

Gilla Anders Svensson på Patreon!
Become a patron at Patreon!