JW Holdings – Don Fishing

JW Holdings är ett av de största fiskeriföretagen i Skottland utanför den pelagiska sektorn, sannolikt det allra största. Företaget uppges ha omkring 400 anställda och ägs av familjen Ian Clark Wood. Wood är också störste ägare i ett mycket större företag, John Wood Group PLC, ett börsföretag med 46 000 anställda, främst sysselsatta med serviceverksamheter inom oljeindustrin. Ian Clark Wood hör till de rikaste i Storbritannien. Han blev adlad 1994.

JW Holdings fiskeriverksamhet finns främst i dotterdotterbolaget The Don Fishing Company Ltd som äger del i många fiskebåtar och dessutom driver ytterligare några samt ger olika typer av service till omkring 80 stycken inklusive de som delägs och sköts.

De båtar som Don Fishing tycks vara delägare i är (namn, bruttoton):

FR 220 Adorne II, 269
INS 179 Apollo, 246
BF 83 Audacious, 286
BF 803 Carina, 335
FR 111 Endurance, 171
BF 1 Enterprise II, 421
BF 505 Genesis, 362
FR 559 Karennan II, 193
WK 171 Opportune, 201
BCK 264 Sparkling Star IV, 52
BF 326 Venture II, 468

Båtar som Don Fishing driver utöver ovanstående (namn, bruttoton):

K 373 Aalskere, 522
BF 223 Achieve, 309
PD 177 Amity II, 132
WK 170 Boy Andrew, 235
BF 515 Endeavour IV, 478
FR 121 Helenus, 235
UL 44 Loch Inchard, 97
PD 182 Ocean Bounty, 266
BF 85 Ocean Challenge, 202

Det fiske det handlar om är demersalt fiske med trålare som använder bottenftrål för att fånga vitfisk som torsk, kolja, sej, långa, kummel med mera samt havskräfta. Totalt kontrollerar företaget fiskerättigheter motsvarande 193 906 FQA-enheter, självt samt via del- och helägda båtar. Allt som de delägda båtarna innehar ingår då i den siffran.

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , , , , , , ,

Gilla Njord på Patreon!
Become a patron at Patreon!