Norge: Färre fiskare, färre båtar men inte mindre fisk

År 1990 fiskade en norsk fiskare i genomsnitt 58 ton, 2013 fiskade en fiskare 180 ton. En tredubbling på lite över 20 år alltså. Antalet fiskare i Norge har minskat under samma tid, i själva verket har antalet fiskare stadigt minskat sen andra världskriget (1945) då det fanns närmare 120 000 fiskare. Antalet fiskare minskade med 2 % mellan 2013 och 2014:

Fiskere som har fiske som hovedyrke er redusert fra 9559 i 2013 til 9378 fiskere i 2014 (-2 prosent), mens antall fiskere som har fiske som biyrke (blad A) er redusert fra 2052 i 2013 til 1930 fiskere i 2014 (-6 prosent).

Det var registrert 258 kvinner med fiske som hovedyrke ved utgangen av 2014. Dette utgjør en andel på 2,8 prosent. I 1990 utgjorde andelen kvinner 2,7 prosent av alle som var registrert med fiske som hovedyrke.

Antall fiskefartøy er redusert fra 6126 i 2013 til 5952 i 2014. Antall fartøy i størrelsesgruppen 10 til 11 meter fortsetter å øke, mens antall fartøy i de andre størrelsesgruppene er redusert.

I takt med antalet fiskare minskar också antalet fiskebåtar. De har minskat sen 1990 i alla storleksklasser utom i den som ligger precis under gränsen för att omfattas av fiskets alla regleringar. Utvecklingen har också påverkats av förändringar i regelverket:

Fortsatt økning i antall fiskefartøy i størrelsen 28 meter og over
Etter fjerningen av lengdebegrensningen for kystflåten februar 2008 har antall fiskefartøy i størrelsen 28 meter og over økt. Antall registrerte fiskefartøy i størrelsen 28 meter og over økte med 15 fartøy fra 2010 til 2011. Største reduksjon i antall fiskefartøy var det i størrelsesgruppen 15-20,9 meter og 21-27,9 meter med henholdsvis 6 og 11 prosent fra 2010 til 2011.

I antal har minskningen av antalet fiskebåtar varit störst bland de minsta

Utvecklingen i Norge är exakt likadan som i Danmark och Sverige. Alla länderna har en stadig minskning av antalet yrkesverksamma fiskare, men förstås på lite olika nivåer. Precis som i Danmark och Sverige blir också fiskarkåren i Norge äldre och äldre:

Gjennomsnittsalderen for fiskere som har fiske som hovedyrke er økt fra 39,3 år i 1990 til 45,3 år i 2011, mens gjennomsnittsalderen for fiskere som har fiske som biyrke (blad A) er noe redusert fra 66 år til 65,4 år i samme periode.

Andelen fiskere under 30 år som har fiske som hovedyrke har i perioden 1990 til 2011 vært synkende, fra 33 prosent i 1990 til 18 prosent i 2011. Et lite lyspunkt er at andelen har økt fra 2010 (17 prosent) til 2011. Andelen fiskere 60 år og over, som har fiske som hovedyrke, er derimot økende fra 12 prosent i 1990 til 20 prosent i 2011.

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , ,

Gilla Anders Svensson på Patreon!
Become a patron at Patreon!