Svensk fiskare bland Danmarks största räkfiskare

En av Danmarks största räktrålare är S 158 Saron, en båt på 269 bruttoton och med en längd på nästan 34 meter. Det är också en av de största innehavarna av fiskerättigheter för räka och en av de som landade allra mest räka under 2014. S 158 Saron ägs av Saron Fiskeri A/S som i sin tur ägs av familjen Jan-Erik Axelsson från Fiskebäck i Göteborg.

Största innehavare av fiskerättigheter för räka i Skagerak och Kattegatt, 2014, båt, ton

S 255 North Sea, 428
S 386 Casilo, 426
S 158 Saron, 353
S 107 Ulla Lindblad, 289
HG 410 Signet, 261
S 226 Emmely Pilegaard, 257
HG 77 Kas-Ken, 249
S 350 Tove Holm, 205
HM 424 Westbank, 68

De flesta av dess båtar innehar också mindre fiskerättigheter till fisk av olika slag liksom för kräfta. Dessutom fiskerättigheter för räkor i norsk zon i Nordsjön.

Största innehavare av fiskerättigheter för räka i norsk zon Nordsjön, 2014, båt, ton

HM 424 Westbank, 90
HG 77 Kas-Ken, 70
S 386 Casilo, 55
S 107 Ulla Lindblad, 35
S 226 Emmely Pilegaard, 30
HG 410 Signet, 25
S 255 North Sea, 25
S 158 Saron, 17
HM 555 Kingfisher, 8

Nästan ingen räka fiskades dock i norsk zon under 2014. Inte heller i EU-zonen i Nordsjön fiskades nån räka under 2014. Rättigheterna till räka där innehas dock av helt andra båtar än de som har rättigheter i Skagerak och norsk zon, nämligen HG 357 Ingeborg och L 207. Två mindre båtar som knappast kan fiska de kvoter de innehar.

Att räka främst fiskas i Skagerak är inte så underligt. Det är bra att ha nära till räkhamnarna i Sverige, Strömstad, Smögen och Göteborg, där den dyrbarare kokräkan säljs färsk och kokt. Kokräka ger 7-10 gånger mer betalt per kilo än vad råräkor som främst säljs i Danmark ger.

När det gäller den fiskade mängden räka i Skagerak så är siffrorna lite andra än vad det gäller innehavda fiskerättigheter. Men rangordningen ändras inte nämnvärt. Fortfarande är den svenskägda båten Saron på tredje plats.

Landad räka från Skagerak och Kattegatt, 2014, båt, ton

S 255 North Sea, 404
S 386 Casilo, 393
S 158 Saron, 327
S 226 Emmely Pilegaard, 260
HG 410 Signet, 248
S 107 Ulla Lindblad, 234
HG 77 Kas-Ken, 225
S 350 Tove Holm, 158
HM 424 Westbank, 67

Källa till alla uppgifter är Naturerhvervsstyrelsen

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , ,

Gilla Anders Svensson på Patreon!
Become a patron at Patreon!