Astrid-koncernen säljer trålare

Under senhösten/vintern förra året överfördes huvuddelen av de fiskerättigheter som L 525 Thingholt innehaft till S 264 Astrid. Nu har båten också sålts. Köpare är John-Anker Hametner som äger flera industritrålare men innehar mycket få fiskerättigheter. Hametner är inriktad på att hyra in rättigheter tillfälligt från andra företag och fiskare som innehar stora fiskerättigheter som exempelvis familjen Johansson som äger Astrid-koncernen.

L 525 Thingholt

Enligt dansk skeppsregistret äger Hametner utöver Thingholt (som ännu inte registrerats på honom) följande större fiskebåtar:

L 226 Silje Hametner, 221 bt
L 227 Grethe Hviid, 371 bt
L 228 Susanita, 375 bt
L 229 Lykke Hametner, 561 bt
S 229 Maria Hametner, 450 bt

L 525 Thingholt är på 630 bt och blir därmed Hametners största fiskebåt. Han är med sina sex båtar också den största ägaren av större fiskebåtar i Danmark om vi bara ser till antalet båtar. Han funderar dock på att sälja den minsta, Silje Hametner. Gitte Henning A/S (Kjeldsen) äger för sin del 5 medelstora och större båtar, S49 Birgitte Martine på 111 bt, S 149 Birthe (153), S 249 Stefanie (94), S 349 Gitte Henning (4 138) och S 449 Myggenes (431).

Astrid-koncernen har efter försäljningen kvar tre båtar med dansk flagg, E 532 Rockall (1 461 bt), S 264 Astrid (2 352) och S 456 Anne-Mie (442). Astrid-koncernen i Danmark är dock fortsatt största innehavare av fiskerättigheter för sill, vitlinglyra (sperling) och skarpsill (brisling) samt en av de största vad det gäller tobis och makrill.

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , , , , ,

Gilla Anders Svensson på Patreon!
Become a patron at Patreon!