Timor och Vingaborg – stora båtar på 1970-talet som såldes till Chile

GG 334 Timor och GG 569 Vingaborg, som var färdigbyggda 1974 (vissa källor anger att Timor var färdig 1975) var vad jag förstår två systerbåtar. Vingaborg var hemmahörande på Donsö med Henry Johansson, Hans Johnsson, Bo Johansson, Ingemar Eriksson, Uno Eliasson, Helge Olausson och Ragnar Karlsson som delägare. Timor hörde för sin del hemma på Öckerö. Enligt vissa uppgifter var båtarna på 485 bruttoton. Båtarna var för sin tid mycket stora fiskebåtar. De fiskade ute på Nordsjön såväl som i Östersjön.

GG 569 Vingaborg

GG 569 Vingaborg

Båda två såldes till Chile och Pesquera Iquique Guanaye SA i Talcahuano år 1983 (i all fall ströks de från svenska register 1983, kan ha sålts året innan). Vid försäljningen till Chile behöll Timor sitt namn medan Vingaborg bytte namn till Vinga.

Innan försäljningen till Chile var bägge båtarna föremål för flera debatter i riksdagen. Dels på grund av tjuvfiske på norskt vatten, dels på grund av att de skulle säljas till Chile.

Registren från Chile uppger att båtarna var på 566 bruttoton. 1995 var båtarna fortfarande aktiva som fiskebåtar, men idag tvivlar jag på att de är aktiva även om både Timor och  Vinga går att hitta på en del sajter som aktiva fiskebåtar. Båda uppges vara på 566 bruttoton och har South Pacific som ägare och Valparaiso som hemmahamn.

Idag finns både Timor och Vinga på vad som mest liknar en båtkyrkogård i Valdivia i Chile. De är upplagda och uppges tillhöra Orizon. Uppges där vara på 687/688 bruttoton.

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , , ,

Gilla Anders Svensson på Patreon!
Become a patron at Patreon!

Ett svar på ”Timor och Vingaborg – stora båtar på 1970-talet som såldes till Chile”

Kommentarer är stängda.