Utkastförbudet: Svenska fiskare skeptiska och bornholmsfiskare frustrerade

Från årsskiftet gäller utkastförbud inom allt fiske i Östersjön och inom det pelagiska fisket i Västerhavet. Svenska fiskare är kritiska och mycket skeptiska till att det hela kommer att fungera. Utan kontroller kommer det att kastas ut ändå menar de:

– Jag tror inte det kommer att fungera om inte det blir kontroller till havs, säger Olle Viberg, ordförande i Österlens Havsfiskeförening.

Olle Viberg har fiskat i hela sitt liv och har varit med i olika sammanhang och diskuterat vad som bör göras för att öka fiskbeståndet i Östersjön. Själv deltar han i ett forskningsprojekt med burar som används istället för traditionella nät. Fler fiskar överlever och sälarna kommer inte åt fisken på samma sätt som när de sitter fast i ett nät.

[…]

Fiskarna är inte intresserade av att ta iland de små fiskarna eftersom de inte tjänar så mycket på att sälja dem. Torskar som är mindre än 35 centimeter kan till exempel inte filéas utan mals ner och säljs som djurfoder eller fiskfärs i Danmark.

Genom landningsskyddet tvingas de dock att ta med sig även dessa fiskar hem i båtarna.

– Det kommer aldrig att fungera om det inte blir kontroller till havs, säger Olle Viberg.

Han berättar att de gör stickprovskontroller på fiskebåtarna i Norge och det behöver de göra även i Sverige om fiskarna ska följa reglerna.

– Annars kommer de att slänga tillbaka den olönsamma fisken i havet, säger Olle Viberg.

Fiskarna på Bornholm nöjer sig inte med att vara skeptiska utan de är missnöjda och frusterade och starkt kritiska dessutom:

De hårdtprøvede bornholmske fiskere, der gennem længere tid har kæmpet mod sæler og lave priser, har siden årsskiftet en ny udfordring, der gør ondt i den i forvejen pressede økonomi. Fra den 1. januar trådte discardforbuddet i kraft i Østersøen, og den første tid med landingsforpligtelsen har ikke været nem for fiskerne.

– Blandt fiskerne på Bornholm er der store frustrationer. Discardforbuddet betyder 30 procent mere arbejde til 30 procent mindre hyre. Del vil man ikke finde sig i ret mange andre steder, fastslår Thomas Thomsen, der er formand for Bornholms og Christiansøs Fiskeriforening. Han peger på, at dicardforbuddet belaster en i forvejen anstrengt økonomi.

– Hvor bliver kvotetilskrivningen af? En del af kvoten bliver solgt til ingen penge. Når fisken går til dyrefoder, er prisen måske nede på omkring 1,30 kiloet. Man kan sige, at nu har man fisk med i lasten, som ikke har nogen værdi, hvor der kunne have været fisk, der har en værdi. De fisk tærer jo på kvoten, siger Thomas Thomsen. For den store del af fartøjerne på Bornholm som udnytter deres torskekvote, er det et alvorligt pres på indtjeningen, som kan være det, der kan tvinge dem til at lægge op.

För att minska mängden fisk som är för liten eller av arter som den enskilde fiskaren inte har kvot eller rättigheter för så måste mer selektiva redskap användas. Det är inte alltid så lätt. Men bur istället för trål eller garn vid torskfiske kan vara ett sätt att göra en del av torskfisket mer hållbart och dessutom få en bättre kvalitet på fångsten.

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , , , , , ,

Gilla Anders Svensson på Patreon!
Become a patron at Patreon!