Themis skeppare lite bekymrad för bifångstkvoterna

Anders Ryberg, ägare av och skeppare på S 144 Themis uttrycker i danska Fiskeritidende lite bekymmer över de gemensamma bifångskvoterna i det pelagiska fisket. Detta gör han även om Themis själva inte haft problem vid sitt skarpsillsfiske:

– Det var et rent fiskeri uden megen bifangst, så det har ikke rigtig givet os nogle udfordringer i forhold til landingsforpligtelsen, siger Anders Ryberg, der er skipper på S 144 Themis. Selvom det aktuelle fiskeri ikke har givet anledning til problemer, så forudser han, at den fælles bifangstkvote kan volde problemer på sigt.

– Det kræver en høj grad af disciplin hos fiskerne, så vi ikke står i en situation, hvor fiskeriet må stoppe, fordi nogle har fisket for hårdt på bifangstkvoten. Jeg kan ikke acceptere, for eksempel at stå med 4.000 tons, jeg ikke kan fange, fordi bifangstkvoten er opbrugt af enkelte fartøjer. Det er risikoen, når bifangstkvoten ikke er delt ud på det enkelte fartøj, siger Anders Ryberg.

Themis bedriver just nu skarpsillsfiske i Östersjön så den jämförelse mellan använd bifångstkvot och avsatt bifångstkvot i Kattegatt och Skagerak som Fiskeritidende gör verkar inte relevant. De glömmer bort att det finns en bifångstkvot för Östersjön också. Den  landade fångster som är redovisade för Themis uppges dock vara fiskade i Skagerak/Kattegatt samt Nordsjön så kanske är inte jämförelsen så fel ändå.

Det rimliga är dock att bifångstkvoten, precis som Anders Ryberg säger, också den blir individuell på samma sätt som de fiskerättigheter som finns för det pelagiska fisket i stort. Den främsta bifångsten vid skarpsillsfiske är sill.  De flesta andra svenska och svenskägda båtar är också på skarpsillsfiske i Östersjön.

När det gäller skarpsill (brisling) så är Themis den båt som landade mest skarpsill under 2014 och en av de tio största innehavarna av fiskerättigheter för skarpsill.

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , ,

Gilla Anders Svensson på Patreon!
Become a patron at Patreon!