Danmark – en av världens största fiskmjölsproducenter

En av de viktigaste delarna av danskt fiskeri är industrifisket, dvs fisket av råvaror till fiskmjöls- och fiskoljeindustrin. Detta fiske utgör cirka 25% av det danska fisket värdemässigt:

Industrifiskeriet udgør mere end en fjerdedel af dansk fiskeri, hvilket ikke er almindeligt kendt. Det er grundlag for, at vi er verdens tredjestørste eksportør i branchen med 3,4 mia. kr. i 2013. Fangsterne er råvarer for fremstilling af fiskemel og fiskeolie, der indgår i foder til opdrætsfisk i akvakulturen, samt til opdræt af svin, fjerkræ og foder til kæledyr.

I en tid, da medierne og offentligheden er optaget af sunde fødevarer, er det derfor af afgørende betydning, at industrifiskeriet og produktionen af fiskemel og fiskeolie i Danmark er dokumenteret bæredygtigt. Og det er det.

Inom EU är Danmark det land som har överlägset mest industrifiskeri, kanske med Sverige på andra plats. Även i Sverige är detta fiske bland de viktigaste. Industrifisket i Danmark är inriktat på arter som tobis, skarpsill (brisling) och vitlinglyra (sperling) men innefattar också fiske av taggmakrill (hästmakrill), trynfisk och blåvitling. Sillfisket i Östersjön är också till stor del industrifiske då sillen från Östersjön inte får säljas som föda inom EU, förutom med vissa undantag såsom i Sverige.

Danmark är  en av världens största tillverkare av fiskmjöl och fiskolja. Dessa produkter användes för att tillverka foder för hönserier, svinuppfödning och fiskodling. När det gälerl exporten är Danmark världens tredje största exportör av  fiskolja och fiskmjöl. De länder som är större är väl sannolikt Chile och Peru.

Lite speciellt med det danska industrifisket är att svenska fiskeriföretagare står för en stor del av detta. Speciellt gäller det fisket av skarpsill (brisling).

Viktigaste skarpsillsfiskare efter landningar 2014, företagsnamn, ton

Themis Fiskeri AB, 20 379 (via danskt dotterbolag, Themis Fiskeri A/S)
Astrid Fiske AB, 20 365 (via danskt dotterbolag, Astrid Fiskeri A/S)
Fiskeri AB Ginneton, 12 490 (via danskt dotterbolag, Gifico ApS)
Gitte Henning A/S, 10 765
Stella Nova Fiskeri AB, 8 384 (via danskt dotterbolag, Fiskeriselskabet Stella Nova ApS)
Knak, 7 887 (L 441 Allesøe)
Jette Kristine E 727 ApS, 7 861
Fiskeriselskabet Lingbank ApS, 5 296
Jens Granlund, 4 799 (SØ 10 Simaru Granlund)
Holger Lodberg, 3 666 (RI 457 Kirsten Fjord)

Innehavare av fiskerättigheter skarpsill (brisling) siste decembeer 2014, företagsnamn, ton

Astrid Fiskeri AB, 22 959 (via danskt dotterbolag, Astrid Fiskeri A/S)
Gitte Henning A/S, 13 822
P/R Asbjørn, 10 678
Tindskard, 10 579 (HG 62 Beinur)
Jette Kristine E 727 ApS, 7 996
Fiskeriselskabet Lingbank ApS, 7 933
Themis Fiskeri AB, 7 601 (via danskt dotterbolag, Themis Fiskeri A/S)
Knak, 6 924 (L 441 Allesøe)
Stella Nova Fiskeri AB, 6 537 (via danskt dotterbolag, Fiskeriselskabet Stella Nova ApS)
Fiskeri AB Ginneton, 5 130 (via danskt dotterbolag, Gifico ApS)

10 av de största ägarna av fiskerättigheter för skarpsill är svenskägda och de hör också till de som fiskar mest. De tre företag som fiskat mest skarpsill under 2014 är också svenskägda och bland de 5 som fiskat mest är fyra svenskägda. Skarpsillsfisket i Danmark är dominerat av dessa fyra svenska företag, varav två (Astrid och Themis) hör hemma på den lilla ön Rörö, med 270 invånare, utanför Göteborg.

I annat danskt industrifiske är inte svenskarna dominerande även om de inte är betydelselösa.

Viktigaste tobisfiskare efter landningar 2014, företagsnamn, ton

Hametner, 16 278
Gitte Henning A/S, 12 495
Astrid Fiske AB, 10 242 (via danskt dotterbolag, Astrid Fiskeri A/S)
Tindskard, 8 385
Fiskeri AB Ginneton, 6 526 (via danskt dotterbolag, Gifico ApS)
Fiskeriselskabet Lingbank ApS, 5 744
Jette Kristine E 727 ApS, 5 188
Cattleya A/S, 4 960
P/R HG 333 Isafold, 4 763
P/R Asbjørn, 4 661

Innehavare av fiskerättigheter tobis siste december 2014, företagsnamn, ton

P/R Asbjørn, 17 409
Gitte Henning A/S, 16 631
Tindskard, 16 392
Astrid Fiske AB, 11 599
P/R HG 333 Isafold, 10 255
Cattleya A/S, 9 087
Jette Kristine E 727 ApS, 5 775
Fiskeri AB Ginneton, 5 095
S 105 Sebastian ApS, 4 526
Themis Fiskeri AB, 4 194

Viktigaste sperlingfiskare efter landningar 2014, företagsnamn, ton

Hametner, 10 564
Jens Thorbek, 3 463 (R 500 Pernille Kim)
Rene Hovgaard Schmidt, 2 525 (L 526 Lonny Hedvig)
Conrad Hvid, 2 218 (L 854 Helle Ronny)
Stormy ApS, 2 092
Odeskär Fiskeri AB, 1 717 (AS 202 Neptun)
Poul Ole Ejlhorn Ruby, 1 314 (L 273 Olga Ruby)
P/R L 852 Michelle-Jasmine, 1 302
Astrid Fiske AB, 1 030
Valter Vendelbo, 455, (HM 292 Kirstine Vendelbo)

Innehavare av fiskerättigheter sperling (vitlinglyra) siste december 2014, företagsnamn, ton

Astrid Fiske AB, 22 005
Tindskard, 10 214
P/R Asbjørn, 9 072
Jens Thorbek, 6 981 (L 342 Casper T och R 500 Pernille Kim)
Jette Kristine E 727 ApS, 6 392
L 207, 5 213 (liten båt, enbart kvotägare)
Cattleya A/S, 5 147
FLH 723, 4 698 (liten båt, enbart kvotägare)
Gitte Henning A/S, 3 982
Rene Hovgaard Schmidt, 2 928 (L 526 Lonny Hedvig)

Det finns stora fiskerättigheter för vitlinglyra då Danmark har en stor kvot, men mycket lite av dessa fiskades egentligen under 2014. Väldigt få av fiskerättighetsinnehavarna ägnade sig åt vitlinglyrefiske och det skiljer därvidlag kraftigt från förhållandena för skarpsill och tobis.

För trynfisk (havgalt) och hästmakrill gäller att enstaka båtar och därme enstaka företag tagit upp det mesta, Sålunda har P/R Asbjørn landat 6 112 ton trynfisk (havgalt) och Tindskards Beinur 1 278 ton. Isafold har landat 530 ton och Gitte Hennnig 825 ton under 2014. SVenska företag spelar ingen som helst roll för detta fiske. Taggmakrill har egentligen bara två båtar landat, Cattleya med 5 163 ton och Ariadne med 1 280 ton. Ariadnes fångst har troligen gått till mat och inte till fiskmjöl.

Innehavare av fiskerättigheter havgalt (trynfisk) siste december 2014, företagsnamn, ton

Gitte Henning A/S, 10 545
Cattleya A/S, 6 475
P/R HG 333 Isafold, 6 236
P/R Asbjørn, 3 713
Tindskard, 3 699

Innehavare av fiskerättigheter hästmakrill (taggmakrill) siste december 2014, företagsnamn, ton

Cattleya A/S, 5 382
Nordic Pelagic A/S, 729 (L 303 Ariadne)

Blåvitling är den viktigare fisk än trynfisk och taggmakrill. Även här gäller att Ariadee troligen fiskat konsumtionsfisk och inte för fiskmjölstillverkning. Ett fåtal företag och båtar har fiskat det mesta

Viktigaste blåvitlingfiskare efter landningar 2014, företagsnamn, ton

P/R Asbjørn, 18 110
Gitte Henning A/S, 6 348
Tindskard, 5 108
Nordic Pelagic A/S, 4 934

Innehavare av fiskerättigheter blåvitling siste december 2014, företagsnamn, ton

P/R Asbjørn, 17 127
Gitte Henning A/S, 7 170
Tindskard, 4 892
Astrid Fiske AB, 2 410
Nordic Pelagic A/S, 1 742
P/R HG 333 Isafold, 1 386

När det gäller trynfisk och blåvitling går det nog att hävda att de företag som kontrolleras av färingar (dvs Asbjørn och Tindskard/Beinur) spelar en stor roll i detta fiske.

Alla siffror kommer från danska Naturerhvervstyrelsen. Jämför ni med siffror i tidigare inlägg som dessa saker så kan det var så att siffrorna inte är desamma. Det beror på att fiskerättigheterna är överförbara och de köps och säljs hela tiden. Fångstsiffrorna uppdateras efter hand vilket betyder att de ökar hela tiden om en viss art fiska. Exempelvis fiskas en hel del skarspill i slutet av året. Flera båtar som tillhörde några av de nämnda företagen har sålts under förra året eller i början av detta år. Det gäller båtar som ägts av Tindskard, intressenterna bakom P/R Asbjørn, Nordic Pelagics L 303 Ariadne liksom Astrids L 525 Thingholt.

Läs också:

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Gilla Anders Svensson på Patreon!
Become a patron at Patreon!

Ett svar på “Danmark – en av världens största fiskmjölsproducenter”

Kommentarer är stängda.