Märkligheter i svenskt räkfiske – antalet båtar som landat räka

Det fanns i början av förra året 62 stycken svenska fiskebåtar med tillstånd att fiska räkor. I slutet av året fanns det 61 då en båt sålts och försvunnit från räkfisket. Ingen får fiska räka utan räkfisketillstånd. Trots detta var det 66 båtar som landade räka år 2014. Dvs minst 5 båtar fiskade räka utan tillstånd. Sådant fiske är olagligt och de 5 båtarna borde ju egentligen ha åtalats och dömts. Det är märkligt att så inte skett.

Det finns i listan från Havs- och vattenmyndigheten som jag har tillgång till inga namn på båtarna så det går inte att kolla vilka båtar det är som fiskat och landat räka olagligt. Det går bara att se hur mycket de landat. Det finns två båtar i listan som landat 1 kg räka var, en som landat 30 kg och en som landat 38. Det kan antas att de inte har räkfisketillstånd. Med andra ord finns det minst en båt som inte har räkfisketillstånd och som har fiskat och landat en lite större mängd räkor. Det är obegripligt att den båtens ägare/skeppare inte åtalats. Personen har bevisligen begått brott.

Räka

Den båt som fiskat 38 kilo och ytterligare en båt har bara landat kokräka (som ger 7-10 mer betalt än råräka). Att enbart fånga kokräka är inte möjligt så de två båtarna har med andra ord bevisligen gjort sig skyldiga till olaglig uppgradering av fångsten. Ingen av dem har anmälts eller åtalats. En båt har märkligt nog bara landat råräka och en annan har nästan bara landat råräka. Det är knappast ett brott, men märkligt då det ger så mycket mindre pengar än råräka. Det handlar om små båtar, så kanske saknar båten som landat bara råräka utrustning för att koka räka. I så fall verkard et ju troligt att den också saknar räkfisketillstånd.

Vi ser alltså att brott som går att bevisa inte åtalats. Det kan hävdas att det kanske rör sig om båtar som fångat väldigt lite och det därför kan finnas omständigheter som gör att det inte ska betraktas som ett brott. Men i minst två fall handlar det inte som sådana båtar men det kan samtidigt inte uteslutas att det handlar om fler då det inte måste vara de som fångat mycket lite som saknar räkfisketillstånd. Det handlar dock i alla fall troligen om små båtar. Kustnära fiskebåtar.

Ansvariga för att brott inom räkfisket beivras är Havs- och vattenmyndigheten. Ansvariga för kontrollen till havs är Kustbevakningen. När 5 båtar utan tillstånd kan landa räka och redovisa det är det uppenbart att myndigheterna inte sköter sitt jobb. Minst 2 båtar har begått brott i lite större skala. Utöver detta kan det naturligtvis finns fler båtar som landat räka men inte redovisat det. Men det är okänt om det förekommer svartlandningar eller inte.

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , ,

2 svar på “Märkligheter i svenskt räkfiske – antalet båtar som landat räka”

Kommentarer är stängda.