Det måste vara tillåtet att sälja sälprodukter

I Sverige jagas säl i så kallad skyddsjakt. Den finns för att minska sälskadorna inom fisket. Det är rimligt att det som kan göras av säl också får säljas. För är det inte möjligt att sälja sälprodukter kommer ingen att jaga säl och skadorna på fisket blir då större än vad de redan är.

Samtidigt ska vi ha klart för sig att yrkesfiskare ofta överdriver problemen. De kan dessutom minska problemen genom att byta fiskemetoder. Fiskar de med fällor och burar kan de byta till sälsäkra redskap, fiskar de med garn kan de i många fall byta till snurrevad eller i vissa fall till bur.

I norska, finska, svenska och danska farvatten behövs sannolikt också licensjakt på säl för att hålla sälstammarna på rimliga och stabila nivåer. Samt för att hålla skadorna på fisket så små som möjligt. För att det ska vara möjligt med licensjakt krävs utan tvekan att det är möjligt att sälja produkter tillverkade av säl. EU-kommissionen arbetar därför i helt fel riktning. Istället för att göra det möjligt att sälja sälprodukter från licensjakt vill de förbjuda den försäljning som idag är möjligt vid skyddsjakt. Hel regelverket kring säljakten i Europa är orimligt.

Det behövs säljakt. Därom är alla eniga utom möjligtvis några djurrätts och naturvårdsorganisationer. Dödar vi sälar kan vi lika gärna använda dem för att tillverka nyttiga saker. De produkterna måste sen gå att sälja. Ett annat förhållningssätt är orimligt. EU-kommissionens inställning är orimlig:

Även fiskeribranschen är mot sälproduktförbudet, och menar att sälarna förstör fiskodlingar genom att trasa sönder näten och äta upp fisken, och att skyddsjakt på säl därför är nödvändig. Men om jägarna inte kan sälja produkterna – varför skulle de då ens vilja hjälpa fiskeribranschen med skyddsjakten? är fiskeribranschens följdfråga.

[…]

– Om vi inte får sälja, vad vi ska då göra med sälen? Det vi vet inte. Hur ska vi kunna försvara att vi först skjuter en säl och sen bara dumpar den, eller bränner den, trots att den har hur många fina produkter som helst som man kan använda? säger Anders Grahn som är chef för intresse- och juridikbevakningen på Svenska Jägareförbundet till SvD.

– EU-kommissionens text är ett tydligt tecken på hyckleri: man både erkänner och uppmuntrar skyddsjakten på säl, men drar sedan undan försäljningsmöjligheten, fortsätter Grahn.

Förutom att licsenjakt behövs, att det också ska vara möjligt att sälja sälprodukter är det heller inte fel att byråkratin kring säljakt förändras. Det finns mycket säl och säljakt kan för en del kustsamhällen blir en ersättning för det fiske som försvinner som en följd av teknikutveckling och rationaliseringar. På andra håll kan säljakt innebär att fisket överlever och blir kvar.Det finns helt enkelt mycket att vinna på ökad säljakt.

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , , , , , ,

Gilla Anders Svensson på Patreon!
Become a patron at Patreon!

Ett svar på ”Det måste vara tillåtet att sälja sälprodukter”

Kommentarer är stängda.