Olagliga metoder i kräftfisket i Kattegatt?

Enligt organisationen Black Fish använder kräftfiskare i Kattegatt olagliga metoder vid sitt fiske för att också kunna fånga torsk. Det är möjligt att det är så men samtidigt inte så troligt. I alla fall inte vad det gäller svenska fiskare. Svenska fiskare har så små torskkvoter att det inte är möjligt för dem att lagligt fiska och sälja torsk i de flesta fall. Därför har de flesta snarare ett behov av att begränsa torskfångsten än att fånga mer torsk. Skulle någon vilja ha stora torskfångster är det bara att gå upp till Skagerak och fiska utan rist. Det brukar räcka med ett drag så är månadens torskfångst tagen. Ett drag till och en fiskebåt har fått torsk som måste säljas svart.

Vad det gäller danska fiskare har jag dock upprepade gånger och i olika fiskerisammanhang hört uppgifter om att svartlandningar förekommer då många kräftfiskare inte har tillräckligt med fiskerättigheter för torsk och dessutom fiskar med trål utan rist. Hur det är med sanningshalten i dessa påståenden vet jag dock inte. I de fall som The Black Fish pratar om handlar det dock om fiske med ristförsedd trål.

Havskräfta

Samtidigt är rapporteringen i denna fråga lite förvirrad. I södra Kattegatt finns ett område där det råder totalt fiskeförbud hela året, ett område där det råder totalt fiskeförbud hela året med undantag av fiske efter havskräfta, krabba och hummer med bur (tina) och mellan den 1 april och 30 december då det också är tillåtet med trålfiske med bottentrål försedd med artsorterande rist, flyttrål, garnfiske efter sjurygg (stenbit, kvabbso) och handredskap efter annat än torsk.

Enligt The Black Fish ska fisket med ristförsedd trål där risten inte suttit fast ordentligt utan istället har tagits loss så att torsk kan fångas även med den ristförsedda trålen ha skett i detta område i södra Kattegatt. Jag ställer mig dock något frågande till detta. Vore det inte enklare för en som tjuvfiskar att istället ha en påse på trålen där torsken fångas upp även om den sorteras bort av risten? Eller använda sig av trål utan rist och fiska på områden där trålfiskeförbud inte råder. Där en båt inte behöver använda sig av rist. Påståendena om bevis för illegalt fiske verkar för mig inte helt trovärdiga.

Dessutom kan det knappast anses vara ett bevis på att olagligt fiske bedrivs att trålar med dåligt fastsatt rist setts på land. För det är så kontrollen har skett:

As part of its ongoing investigations into illegal fishing in European seas, the Citizen Inspector Network of The Black Fish carried out over 100 inspections in Swedish fishing ports last August and found multiple illegally modified trawl nets, which enable fishers to illegally catch cod fish.

One of the inspectors explains: ”During the inspections we found multiple steel grids which weren’t properly attached to the trawl nets, allowing for an opening to be created underneath the grid, so cod could be caught. One net even used chains as weights to open up the net further, making the fitted grid totally useless.”

”On another occasion we observed fishers re-attaching their nets upon return to the port, presumably for the net to meet the requirements during a possible inspection by fisheries officials.”

Products from the nephrops fishery will now bear the Marine Stewardship Council (MSC) label for ’sustainable fisheries’. The Black Fish notified the MSC about its findings but learned that the assessment period for the fisheries had already passed. Annual surveillance audits are carried out by the certification body but The Black Fish fears these will yield little result in uncovering illegal activities, in part because they are publicly announced before they take place.

Hur vet de som sett trålarna att de överhuvudtaget används av en båt eller om de lagas innan de används? Hur vet de att de har använts i ett skyddat område? De så kallade bevisen förefaller mycket svaga.

Kräftfisket med bottentrål i Kattegatt och Skagerak har just blivit MSC-märkt, vilket det inte var när Black Fish hävdar att de hittade olagligt fiske efter torsk. Fynden har dock rapporterats till MSC som dock inte tagit hänsyn till dem då de menar att Black Fish inte kunnat visa upp bevis på att olagligt fiske förekommit:

Jo Winser, MSC spokesperson, said: ”Part of our assessment process is that all MSC certified fisheries must comply with national and international law. The Black Fish were encouraged to submit their evidence but they failed to do so within the required time frame.

”Also the evidence that they have sent in is insufficent to prove that illegal fishing has taken place as the nets they examined were on dry land.

”We are still encouraging The Black Fish to submit their evidence to the certifier, Food Certification international Ltd, and that will be taken into account as part of the annual surveillance audit they will carry out.

”If there is any evidence there of illegal activity, then the certifier will take appropriate action.”

The Black Fish menar dock att de har bevis samt att MSC:s kontroller av att regelverk följs är för dåliga:

Wietse van der Werf, International Director of The Black Fish: ”Sustainability labels mean very little if certifiers are not digging deeper to find out what is really happening in fisheries. Surprise inspections and undercover investigators would be a good start.”

Det finns dock ingen större anledning att ägna sig åt svartfiske på ett sådant sätt som The Black Fish påstår har skett. Det är mycket enklare att göra på annat sätt. Exempelvis genom att fiska i vatten där fiske med trål utan rist är tillåten och där det finns mycket torsk. Detta gäller inte de skyddade områdena i Kattegatt.

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , ,

Gilla Anders Svensson på Patreon!
Become a patron at Patreon!

Ett svar på ”Olagliga metoder i kräftfisket i Kattegatt?”

Kommentarer är stängda.

%d bloggare gillar detta: