Danska jomfruhummerfiskares bristande tillgång till torskkvoter

Jomfruhummer är det danska namnet på havskräfta.. Det är inlägget handlar om danska fiskebåtar och yrkesfiskare samt att många danska båtar saknar tillräckliga rättigheter för torsk i förhållande till hur mycket kräftor de fiskar. Det finns 21 danska båtar som innehar rättigheter att fiska mer än 40 ton jomfruhummer per år i Skagerak och Kattegatt. 6 av dessa båtar fiskade ingen kräfta under 2014 och kan betraktas som enbart rättighetsägare. De hyr ut rättigheterna till andra fiskebåtar och fiskare.

Kvar finns då 15 fiskebåtar med rättighet att fiska mer än 40 ton jomfruhummer (kräfta) per år. Problemet vid kräftfiske är att det i stort sett alltid blir bifångst av torsk. Speciellt om kräftorna fiskas med en bottentrål utan rist. Mängden torsk en fiskebåt/yrkesfiskare har rätt till styr därför ofta fisket av jomfruhummer. När torskrättigheterna fiskats upp så kan båtarna inte fortsätta fiska kräftor (Jomfruhummer).

9 av de 15 båtarna har klart alldeles för små fiskerättigheter till torsk i Skagerak och Kattegatt och det finns ingen som helt säkert har tillräckliga rättigheter till torsk. De två båtar som har tillräckligt med torskrättigheter i förhållande till kräfträttigheter är bara kvotägare och redovisade ingen fångst av varken torsk eller kräfta år 2014.

3 båtar (varav en som helt säkert innehar för lite rättigheter till torsk) redovisade mycket större torskfångster 2014 än de har rättigheter för. De har alltså hyrt torskrättigheter av andra båtar. Dessa båtar fuskar med all sannolikhet inte. De tjuvfiskar med stor säkerhet inte. Ytterligare sex båtar redovisade kräft- och torskfångster år 2014 som förefaller rimliga i förhållande till varandra. Dessa tjuvfiskar sannolikt inte heller.

För 6 båtar (varav 3 från Läsö) gäller alltså att de mycket väl kan ägna sig åt olovligt fiske av torsk. Något som om det förekommer kräver att torsken säljs svart. 6 båtar är nästan hälften av det antal båtar som har rättigheter till mer än 40 ton per år. För två av dem (ingen av de två är från Läsö) gäller att de med mycket stor sannolikhet fuskar, tjuvfiskar. De redovisade nämligen i stort sett ingen landad torsk år 2014. Det är inte ens möjligt om de bara fiskar med ristförsedd trål om jag fattat det hela rätt. Men jag kan inte med säkerhet hävda att de tjuvfiskar förstås. Det kan finnas omständigheter som jag inte känner till.

I Danmark finns ett mycket stort antal båtar med rättighet att fiska jomfruhummer i Kattegatt och Skagerak. De flesta ägnar sig åt blandat demersalt fiske och är små. Jag tror inte att situationen vad det gäller eventuellt olovligt och olagligt fiske av torsk skiljer sig mellan de små båtarna och de lite större (men ändå rätt små) båtar jag tittat på. I Danmark fiskas i stort sett enbart med bottentrål och i stort sett ingenting med bur som i Sverige.

Danmarks största innehavare av kräftfiskerättigheter i ton 2015, namn, kräfta, torsk Skagerak, torsk Kattegatt, kommentar

AS 340 ??, 66, 14, 0, enbart rättighetsägare
AS 341 Ida Camilla, 60, 3, 3, enbart rättighetsägare
FN 104 Carpe Diem, 108, 32, 1
FN 135 Carmich, 47, 6, 1,
FN 234 Canopus, 76, 32, 0
FN 268 Line Lentz, 44, 19, 0
FN 294 ??, 107, 107, 1, enbart rättighetsägare
FN 338 Sonjan i Strandby, 49, 25, 0
FN 341 Line H, 60, 6, 1, redovisade lite kräfta och lite torsk 2014
FN 354 Kristine Holst, 53, 18, 1, hyrde torskrättigheter 2014
FN 436 Tove Kajgaard, 80, 40, 0, hyrde torskrättigheter 2014
FN 462 Jeanne, 78, 26, 2, hyrde torskrättigheter 2014
H 440 Bodø, 44, 0, 1, redovisade nästan ingen torsk 2014
HG 352 Polaris, 48, 24, 0, redovisade lite kräfta 2014
KA 105 ??, 54, 0, 0, enbart rättighetsägare
RS 151 Ejca, 68, 7, 1, redovisade nästan ingen torsk 2014
S 281 Frank Maiken, 57, 32, 0, redovisade lite kräfta 2014
S 386 Casilo, 46, 37, 0, enbart rättighetsägare vad det gäller kräfta
S 430 Well-Bank, 65, 29, 0, redovisade lite kräfta 2014
S 449 Myggenes, 70, 34, 0, enbart rättighetsägare vad det gäller kräfta
SG 25 Anni Holm, 43, 4, 1, redovisade lite kräfta 2014

Källa till siffror och annat är danska NaturErhvervsstyrelsen

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , ,

Gilla Anders Svensson på Patreon!
Become a patron at Patreon!

Ett svar på ”Danska jomfruhummerfiskares bristande tillgång till torskkvoter”

Kommentarer är stängda.