Danska fiskares ovilja att fiska jomfruhummer med bur

I Sverige fiskas 25% av all kräfta (jomfruhummer) med bur, 50% med ristförsedd bottentrål och 25% med bottentrål utan rist. Det anses allmänt att burfiske är mer skonsamt ur de flesta aspekter. Det finns dock ett par problem, honor med rom fångas och fisket sker ofta på områden där det annars aldrig skulle ha fiskats (bottnar där trålare inte kan fiska på grund av sten och annat på botten). Romhonor ska sättas ut igen, men ingen vet om det sker. Bottentrålning innebär stora bifångster av fisk, skador på bottnarna och bottenfaunan.

I Danmark fiskar i stort sett ingen med bur. Det kan sannolikt aldrig bli ett lika omfattande burfiske i Danmark som i Sverige då förutsättningarna i Danmark inte är som i Sverige. Det finns ingen skärgård i Danmark där små båtar kan fiska på relativt skyddade områden där väder och vind inte är samma problem som på öppna havet. Men det finns säkert förutsättningar för ett visst fiske. Det skulle alltså inte innebär slutet för danskt räkfiske eller danska jomfruhummerfiskare på Læsø eller på andra platser om områden fler områden stängdes för bottentrålning. Förutsatt att det då skulle vara tillåtet att fiska med bur i de aktuella områden. Dansk fiskare verkar dock inte vilja ändra på nånting och istället för att modernisera sina fiskemetoder klagar de varje gång en inskränkning av det skadliga bottentrålsfisket på jomfruhummer (kräfta) diskuteras. Det är en oseriös inställning.

De danska fiskarna påpekar dock att det i stora delar av Kattegatt inte kan trålas efter jomfruhummer av naturliga skäl. Kanske rör det sig om så mycket som 50% av den danska delen av Kattegatt. Detta är dock inte bara negativt. I detta bör det också ligga möjligheter. Det finns alltså stora områden där, om fiske inte är helt förbjudet, att fiska med burar efter kräfta (jomfruhummer). Redan nu skulle danska fiskare kunna byta metod om de ville och då kunna fiska där ingen annan fiskar efter kräfta (jomfruhummer).

De dansk fiskarnas protester mot fler skyddade områden i Kattegatt klingar falskt när de inte använder de möjligheter som finns för att byta till mer miljövänliga och skonsamma fiskemetoder.

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , ,

Gilla Anders Svensson på Patreon!
Become a patron at Patreon!

4 svar på ”Danska fiskares ovilja att fiska jomfruhummer med bur”

  1. Fiskar svenska fiskare också kräfta med bur ute på öppet hav – utanför skärgården ?

    1. Hallandsfiskare fiskar med bur i stor utsträckning. De har ingen skärgård.

      Det finns andra problem med det svenska kräftfisket. Som att det finns för många båtar på för liten kvot. Med andra ord finns det liknande problem i svensk kräftfiske som det finns i svenskt räkfiske.

Kommentarer är stängda.