Domstein avvecklar fiskeriintressen

Domstein AS har länge ägt 50% av fiskeriföretag Ervik Havfiske AS. De verkar nu ha sålt den andelen till den andra hälftenägaren som nu alltså äger 100% av Ervik Havfiske AS.

Den andra hälften har ägts av Ervik Havfiske Holding AS som i sin tur ägs av  Stig Tore Ervik och Kjell Magne Ervik. Ervik Havfiske Holding AS är förutom att vara moderbolag till Ervik Havfiske AS också moderbolag till Frøyanes AS (ägarandel 95%) och Ervikfisk AS (92%).

Stig Tore och Kjell Magne Ervik framför Frøyanes

Stig Tore och Kjell Magne Ervik framför Frøyanes

Ervik Havfiske AS är för sin del moderbolag och delägare i en lång rad företag i fiskeribranschen och närliggande områden.

Ervik Havfiskes dotter- och intressebolag i fiskeribranschen, namn, Erviks andel, kommentar

Arctic Linefish AS, 100%
Brimøy AS, 25%, Stig Tore Ervik äger 24%, huvudägare är Jo Sindre Brekke
Frøyanes Junior AS, 100%,
Frøyanes Senior AS, 60,35%, Frøyanes AS äger 9,05%
Husøy Fiskeriselskap AS, 48%, huvudägare är Senjen Invest AB
Stadt Havfiske AS, 51%, Frøyanes AS äger 49%
Veststeinen M/S, 28,68%,

Brimøy AS äger för sin del 49% i Brimøy Senior AS vars huvudägare är Senjen Hav AS som i sin tur ägs av Senjen Invest AB som ägs av Rolf Bjørnar Tøllefsen.

Frøyanes Senior AS äger också andelar i andra företag, varav Argos Frøyanes Ltd är det viktigaste då detta företaget äger eller sköter koncernens utländska fiskebåtar.

Fiskebåtar ägda eller skötta av Ervik Havfiske AS och dess intressebolag, namn, bruttoton, flaggland, ägare, manager

Argos Froyanes, 1 352, S:t Helena, Frøyanes AS, Argos Froyanes Ltd
Argos Georgia, 897, S:t Helena, Frøyanes AS, Argos Froyanes Ltd
Azurit, 466, Ryssland, Okeanprom, Ervik Havfiske/Okeanprom
Brimøy Senior, 376, Norge, Brimøy Senior AS, Ervik Havfiske AS
Frøyanes, 2 329, Norge, Frøyanes AS, Frøyanes AS
Frøyanes Senior, 987, Frøyanes Senior AS, Ervik Havfiske AS
Stålholm, 339, Norge, Ervik Havfiske AS, Ervik Havfiske AS
Stattegg, 492, Norge, Frøyanes AS, Frøyanes AS
Statthav, 383, Norge, Bjørnhaug AS, Ervik Havfiske/Bjørnhaug
Vestfisk, 526, Norge, Merkantil Tjenester Ramon Bermudez, Ervik Havfiske/Merkantil
Veststeinen, 897, Norge, Veststeinen AS, Veststeinen AS

i Båten Vestfisk äger Ervik 24%.

Proa Offshore SA i Uruguay har samband med Ervik Havfiske på något sätt. I vilket fall som helst har de kontakter. Företaget äger två tidigare fiskebåtar som idag används för bevakning och service på oljefält. De är båda köpta av Ervik Havfiske AS i Norge. En, Seljevær på 1 155 bruttoton, är fortfarande flaggad i Norge och har eventuellt Ervik Havfiske som delägare med 51%. Den andra är Proa Pioneer som tidigare hette Vest Freezer är på 577 bruttoton, ägdes och drevs då av Ervik-koncernen.

Ervik Havfiske är specialiserat på backefiske och Frøyanes är världens största backebåt.

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Gilla Anders Svensson på Patreon!
Become a patron at Patreon!