Tobisfisket 2015

Den 23 februari kommer ICES, Internationella Havsforskningsrådet med sina råd om hur mycket tobis som kan fiskas detta år. Därefter kommer Ministerrådet i EU att bestämma hur mycket tobis som får fiska. Beslutet brukar bli i enlighet med rådet från ICES.

Tobis

I Norge har redan Havforskningsinstituttet gett råd hur mycket som kan fiskas i deras farvatten under 2015, nämligen 100 000 ton men de brukar uppdatera rådet i maj efter att fler undersökningar gjorts:

For 2014 lød det endelige rådet at totaluttaket av tobis i norsk sone av Nordsjøen ikke burde overstige 90 000 tonn. Rådet for 2015 er i samsvar med den norske forvaltningsmodellen for tobis. De aktuelle områdene åpnes for regulært tobisfiske i perioden 15. april til 23. juni.. Det kommer et oppdatert råd 15. mai 2015 når resultatene fra det akustiske toktet er kjent.

I Norge är rådet alltså ett fiske på ungefär samma nivå som 2014. Det är väl sannolikt att ICES råd blir ungefär detsamma vad det gäller nivån. Huvuddelen av tobisfisket i Nordsjön bedrivs av danska fiskare och svenska fiskare har en liten del, både som svensk kvot och som andel av den danska kvoten genom danskflaggade båtar.

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , ,

Gilla Anders Svensson på Patreon!
Become a patron at Patreon!