Mer fisk för mindre pengar i Danmark

År 2014 landades mer fisk av danska båtar i Danmark än 2013. Mängden landad fisk ökade med 57 000 ton jämfört med 2013. Samtidigt minskade värdet av den landade fisken med 141 miljoner mellan de två åren.

En mycket stor del av värdetappet stod minskat tobisfiske för. Värdet på landad tobis i Danmark av danska båtar sjönk från 452 miljoner DKK år 2013 till 225 miljoner år 2014. Även mängden landad tobis sjönk kraftigt, från 208 252 ton till 158 991 ton.

Landningarna av en annan industrifisk, brisling (skarpsill), ökade däremot. Mängden skarpsill ökad från 92 912 ton år 2013 till 187 787 ton år 2014. Värdet ökade från 168 miljoner DKK till 299 mljoner DKK.  Det är dock vissa problem med den norska tidningen Kystmagasinets redovisning av danska fångster. Vissa fiskarter är utelämnade, exempelvis blåvitling (kolmule). Inte heller redovisas danska fiskebåtars landningar i andra länder vilket får dessa fisken att se mindre ekonomiskt viktiga ut än vad de är i verkligheten. Exempel på detta är makrillfisket och räkfisket där det mesta landas i Storbritannien respektive Sverige. För räkfisket gäller att den del av fångsten (cirka 30%) ger 7-10 gånger mer betalt per kilo än det som landas i Danmark.

Skarpsill

Skarpsill

Industrifisket är fortsatt det viktigaste fisket i Danmark värdemässigt, följt av torskfiske och kräftfiske (jomfruhummer, sjøkreps).

Värdemässigt viktigaste fiskarter, landningar i Danmark 2014 av danska båtar, M DKK

Skarpsill (brisling), 299
Torsk, 282
Sill, 228
Tobis, 225
Havskräfta (jomfruhummer), 208
Rödspätta, 186

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , , , , , ,

Gilla Anders Svensson på Patreon!
Become a patron at Patreon!