Färre norska båtar landar större fångster i Danmark

Antalet norska fiskebåtar som landat sina fångster i Danmark har minskat från 2013 till 2014. Men mängden som landats har ökat kraftigt. Det som minskat är landningarna av fisk för konsumtionsändamål. Detta fiske bedrivs av mindre båtar när vi pratar om Skagerak och Nordsjön och landar de mycket blir det många båtar.

Landningarna av industrifisk för tillverkning av fiskmjöl och fiskolja har däremot ökat kraftigt. Det har inneburit en lkning av mängden landad fisk. Framförallt är det mängden blåvitling (kolmule) som ökat, där skedde en fördubbling av mängden från 65 081 ton 2013 till 130 259 ton år 2014. Även tobislandningarna har ökat men på en mer blygsam nivå. Total landades 19 770 ton tobis år 2014 medan det året innan bara landades 380 ton. Vad det gäller lodda, skarpsill (brisling), sill och vitlinglyra (sperling, øyepål) var det mindre ökningar.

Blåvitling

Blåvitling

Industrifisket bedrivs dels av mycket stora pelagiska fiskebåtar som också fiskar sill och makrill för konsumtionsändamål och dels av stora båtar som bara fiskar industrifisk. En del av dem fiskar bara delar av året och ibland bara en sorts fisk. Den stora ökningen av norska båtars landningar av blåvitling har troligen samband med det kraftit minskade tobisfisket 2014 som gjorde att danska fiskmjöls- och fiskoljefabriker fick behov av alternativa råvaror.

De viktigaste fiskarterna, norska båtars landningar i ton år 2014

Blåvitling, 130 259
Sill, 29 905
Tobis, 19 770
Lodda, 9448
Vitlinglyra, 3 694
Sej, 2 682

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , , , , , ,

Gilla Anders Svensson på Patreon!
Become a patron at Patreon!