Märkligheter i kräftfisket – stängningen i södra Kattegatt

I södra Kattegatt finns ett stor område där bottentrålning är kraftigt begränsad inkluderat en del där bottentrålning är helt förbjuden. Det är inget märkligt med detta i sig. Bottentråning innebär skador för bottnarna. Därför kan det vara och är viktigt att det finns områden där bottentrålning inte är tillåten. I svenska vatten är sådan områden mycket omfattande och omfattar allt kustnära vatten plus en del områden i olika naturreservat.

Det märkliga är att beslutet bara gäller för danska och svenska fiskare. Andra EU-länders fiskare, exempelvis från Tyskland, får fiska i området om de har tillgång till fiskerättigheter (kvoter). Danska fiskare har kraftigt motsatt sig förbudet mot fiske i södra Kattegatt som de menar inskränker deras möjligheter att försörja sig på ett sätt som inte är rimligt. Det skapar också ojämna konkurrensförhållanden eftersom andra länders fiskare kan fortsätta fiska i området. Även lokala politiker i Gilleleje är missnöjda med stängningen.

Det diskuteras för närvarande ytterligare trålfiskeförbud i Kattegatt. Närmare bestämt i vad som är ett Natura-2000 område söder om Læsø (Läsö). Ett trålfiskeförbud där skulle vara rimligare då det skulle gälla alla fiskare i EU och inte bara danska och svenska. Rimligt i sammanhanget vore om ett trålfiskeförbud söder om Läsö ledde till att bottentrålning tilläts i södra Kattegatt även för danska och svenska båtar.

Förbudet i södra Kattegatt förefaller onekligen lite märkligt för mig. regler borde vara lika för alla yrkesfiskare och det är inte rimligt att ett trålfiskeförbud bara ska gälla för danska och svenska fiskare.

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Gilla Anders Svensson på Patreon!
Become a patron at Patreon!