Om den kommande förvaltningsplanen för Östersjön

Såväl Baltic Eye (Stockholms Universitets Östersjöcentrum) som Oceana har kommenterat det kommande förslaget till en ekosystembaserad (flerartsplan) förvaltningsplan för fisken i Östersjön. Det handlar om en  ny flerårig förvaltningsplan för fisket i Östersjön som kommer att omfatta torsk, sill och skarpsill.

– Att införa en flerartsförvaltning av fisket i Östersjön är ett stort steg i rätt riktning. Men tyvärr överensstämmer det nuvarande förslaget inte med ekosystemansatsen i EU:s gemensamma fiskeripolitiken, säger Gustaf Almqvist, forskare på den vetenskapliga tankesmedjan Baltic Eye vid Stockholms universitets Östersjöcentrum.

En översyn av förvaltningsplanen behövs

EU-parlamentet förväntas anta den nya förvaltningsplanen i april. Därefter ska ministerrådet säga sitt. I praktiken kan Östersjön alltså mycket väl ha en ny förvaltningsplan på plats redan i sommar.

– Det är viktigt att detta bara ses som ett första steg mot en hållbar ekosystembaserad förvaltning. Diskussionerna om vad som ska ingå i en ny och reviderad förvaltningsplan måste initieras omedelbart, säger Gustaf Almqvist.

Torsken har en nyckelroll

Torsk

Torsk (Gadus morhua), Mölle, Sverige. © OCEANA / Carlos Minguell

I en nyutgiven kommentar till beslutsfattare och andra relevanta parter inom EU rekommenderar Baltic Eye en rad förbättringar av den rådande planen utifrån en vetenskaplig och ekosystembaserad synvinkel.

En av de viktigaste förbättringarna gäller förvaltningen av torskbestånden. Eftersom torsken spelar en nyckelroll i Östersjön måste torskens återhämtning ges högsta prioritet i den nya fleråriga planen. Oceana instämmer med Baltic Eye vad det gäller torsken menar att laxen också borde vara med i förvaltningsplanen då torskbeståndets storlek och hälsa också påverkar laxbeståndet:

Cod, particularly the eastern stock, has been in a dire status for a long time in the Baltic Sea. First the stock was fished down by overfishing. Then, after stricter catch limits were reinforced, the promising recovery stopped. Currently the stock, though high in biomass, consists of mainly small and skinny individuals. The exact reasons for this are not known, but food scarcity, environmental conditions, diseases and fisheries effects have been mentioned. Notwithstanding the reason, all this has an interesting connection to salmon reproduction. With fewer cod feeding on sprat, salmon feeding behaviors have changed and their diet now consists of more sprat than ever before. Apparently the fat composition of sprat is not optimal for salmon and causes shortage of vitamin B, known as thiamin, making the salmon yolk sac fry more susceptible to M74 disease, which results in death.

Vidare pekar Baltic Eye bland annat på hur viktigt det är att det så kallade ”MSY-målet” för maximalt hållbart uttag specificeras, samt att det slutliga planen för fisket i Östersjön måste ta mycket större hänsyn till miljö- och ekosystemförändringar.

Njord/Baltic Eye/Oceana

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , , ,

Gilla Habergsgubben på Patreon!
Become a patron at Patreon!