Svenskar allt mer betydande i danskt industrifiske

Industrifiske (foderfiske) är fiske efter fisk för tillverkning av fiskmjöl och fiskolja. De fiskarter som fiskas i våra farvatten av nordiska fiskebåtar för detta ändamål är skarpsill, tobis, vitlinglyra, blåvitling, taggmakrill, trynfisk och lodda. Till viss del används även sill, främst då sill fångad i Östersjön. Danska fiskebåtar fiskar främst tobis, skarpsill, vitlinglyra, blåvitling och i mindre utsträckning taggmakrill, trynfisk och lodda. Lodda fiskas i grönländska vatten och det finns inga överförbara fiskerättigheter som kan köpas och sälajs så därför är lodda inte med i de redovisningar som finns i detta inlägg.

På senare tid har svenskägda fiskeriföretag och fiskebåtar köpt upp en allt större del av de danska fiskerättigheterna när det gäller dessa fiskarter. Jag har denna gång gjort en noggrannare undersökning av ägarförhållanden och funnit att fler av de små båtar och företag som äger stora fiskerättigheter av pelagisk fisk utan att ha möjlighet att fiska dem ägs av större fiskeriföretagsfamiljer och företag. Såväl familjen Kjeldsen (Gitten Henning A/S) som familjerna Tindskard, Knak och Hametner har sådan båtar och företag. Också Rörö-familjen Ryberg med Themis Fiskeri A/S har det. Det företag som har de största fiskerättigheterna av industrifisk rent generellt är Astrid Fiskeri A/S, ägt av familjen Johansson på Rörö i Sverige. Huvudkälla när det gäller ägarförhållanden för båtar är Dansk Skibsregister och för företag proff.dk. För innehav av fiskerättigheter är det Naturerhvervstyrelsen.

Innehav danska fiskerättigheter för tobis april 2015, ton

Båtar

HG 264 Ruth, 28 590, Ruth A/S
S 349 Gitte Henning, 28 073, Gitte Henning A/S
E 532 Rockall, 24 563, Astrid Fiskeri A/S
HG 333 Isafold, 24 378, P/R HG 333 Isafold
HG 265 Asbjørn, 21 864, P/R Asbjørn
E 349 Cattleya, 16 930, Cattleya A/S
HG 63 Brestur 16 016, Tindskard
HG 62 Beinur, 14 218, Tindskard
S 205 Ceton, 13 534, Gifico ApS
E 727 Jette Kristine, 10 760, E 727 Jette Kristine ApS

Företag

Astrid Fiskeri A/S, 33 772, Astrid Fiskeri AB, Rörö
Gitte Henning A/S, 32 334, Skagen
Tindskard, 30 234, Hirtshals
P/R HG 333 Isafold, 24 378, Hirtshals
P/R Asbjørn, 21 864, Hirtshals
Cattleya A/S, 16 930, Esbjerg
Gifico ApS, 13 534, Fiskeri AB Ginneton, Fiskebäck
Knak, 11 691, Thyborøn
E 727 Jette Kristine ApS, 10 760, Esbjerg
Themis Fiskeri A/S, 8 803, Themis Fiskeri AB, Rörö

Bland de 10 största innehavarna av fiskerättigheter för tobis återfinns tre svenskägda företag, Astrid Fiskeri A/S, Gifico ApS och Themis Fiskeri A/S. De ägs av familjerna Johansson på Rörö, Claesson i Fiskebäck och Ryberg på Rörö.

Innehav danska fiskerättigheter för brisling (skarpsill) i Nordsjön april 2015, ton

Båtar

E 532 Rockall, 21 110, Astrid Fiskeri A/S
L 303 Ariadne, 17 443, Nordic Pelagic A/S
S 349 Gitte Henning, 13 999, Gitte Henning A/S
HG 264 Ruth, 12 909, Ruth A/S
L 25, 11 894, Fiskeriselskabet 2BIS ApS (Triple Nine)
HG 265 Asbjørn, 10 849, P/R Asbjørn
E 727 Jette Kristine, 9 799, E 727 Jette Kristine ApS
HG 333 Isafold, 8 723, P/R HG 333 Isafold
L 441 Allesøe, 8 485, Knak
HG 63 Brestur, 8 299, Tindskard

Företag

Astrid Fiskeri A/S, 25 230
Kjeldsen (Gitte Henning A/S), 22 704
Nordic Pelagic A/S, 17 443, Thyborøn
Tindskard, 16 342
Ruth A/S, 12 909, Hirtshals
TripleNine, 11 894, Thyborøn
Themis Fiskeri A/S, 11 271
P/R Asbjørn, 10 849
E 727 Jette Kristine ApS, 9 799
P/R HG 333 Isafold, 8 723

Innehav danska fiskerättigheter för brisling (skarpsill) i Skagerak/Kattegatt april 2015, ton

Båtar

FN 384 Silvervåg, 2 833, P/R FN 384 Silvervåg
FN 109 Nordland, 1 706, Nielsen
S 349 Gitte Henning, 1 672, Gitte Henning A/S
HM 379 Lingbank, 1 605, Lingbank ApS
FN 87 Tante, 1 582, Kajgaard
HG 62 Beinur, 1 104, Tindskard
FLH 791, 802, ??
L 47 Camilla, 660, L 47 Camilla A/S
R 355 Trine Louise, 652, Andersen
S 206 Ahlma West, 614, Ahlma Danmark ApS

Innehav danska fiskerättigheter för brisling (skarpsill) i Östersjön april 2015, ton

Båtar

S 144 Themis, 2 936, Themis Fiskeri A/S
S 264 Astrid, 2 863, Astrid Fiskeri A/S
AS 464 Stella Nova, 2 604, Fiskeriselskabet Stella Nova ApS
L 49 Lasse, 2 120, Nordstrand Fiskeri ApS (Kjeldsen)
HG 62 Beinur, 1 468, Tindskard
AS 465 Susanne Himmelblå, 1 103, GPG ApS (Kvist Nielsen)
HG 333 Isafold, 1 044, P/R HG 333 Isafold
RS 2 Lukas-Silas, 1 043, Themis Fiskeri A/S
E 532 Rockall, 810, Astrid Fiskeri A/S
S 449 Myggenes, 731, Gitte Henning A/S (Kjeldsen)

Företag

Themis Fiskeri A/S, 3 979
Astrid Fiskeri A/S, 3 673
Kjeldsen (Gitte Henning A/S), 2 851
Fiskeriselskabet Stella Nova ApS, 2 604, Stella Nova Fiskeri AB, Öckerö
Tindskard, 1 468
GPG ApS, 1 103 (har samband med Stella Nova), Grenå
P/R HG 333 Isafold, 1 044

Innehav danska fiskerättigheter för brisling (skarpsill) totalt, april 2015, ton

Företag

Astrid Fiskeri A/S, 29 418
Kjeldsen (Gitte Henning A/S), 27 227
Tindskard, 18 914
Nordic Pelagic A/S, 17 443
Themis Fiskeri A/S, 15 273
Ruth A/S, 12 909
TripleNine, 11 894
P/R Asbjørn, 10 849
E 727 Jette Kristine ApS, 9 799
P/R HG 333 Isafold, 8 723

När det gäller skarpsill så finns två svenskägda företag bland de tio största innehavarna av fiskerättigheter, det är de två Rörö-ägda företagen Astrid Fiskeri A/S och Themis Fiskeri A/S. I Östersjön är det tre svenskägda företag som dominerar, speciellt om vi räknar GPG ApS som tycks ägas av Jan Kvist Nielsen till Stella Nova ApS då Kvist Nielsen också sitter i styrelsen för Stella Nova. i Skagerak och Kattegatt finns ett svenskägt företag bland de tio största innehavarna av fiskerättigheter, det är Ahlma Danmark ApS.

Innehav danska fiskerättigheter för sperling (vitlinglyra) i Östersjön april 2015, ton

Båtar

S 264 Astrid, 23 492, Astrid Fiskeri A/S
HG 265 Asbjørn, 11 118, P/R Asbjørn
HG 62 Beinur, 8 786, Tindskard
E 727 Jette Kristine, 7 834, E 727 Jette Kristine ApS
L 207 Nordkap II, 7 504, Hametner
L 342 Casper T, 6 689, Thorbek
E 349 Cattleya, 6 308, Cattleya A/S
L 811 Mini Knak, 5 757, Knak
S 349 Gitte Henning, 5 031, Gitte Henning A/S
S 144 Themis, 4 633, Themis Fiskeri A/S

Företag

Astrid Fiskeri A/S, 26 969
Tindskard, 12 519
P/R Asbjørn, 11 118
Thorbek, 8 555
E 727 Jette Kristine ApS, 7 834
Hametner, 7 504, Thyborøn
Themis Fiskeri A/S, 6 863
Cattleya A/S, 6 308
Knak, 5 757
Gitte Henning A/S, 5 031

För sperling är det återigen två svenskägda företag bland de tio största. Astrid Fiskeri A/S som innehar överlägset mest fiskerättigheter av alla företag och Themis Fiskeri A/S. Vad det gäller taggmakrill, blåvitling och trynfisk förekommer bara ett företag , Astrid Fiskeri A/S som en större ägare när det gäller fiskerättigheter för blåvitling.

Innehav danska fiskerättigheter för hästmakrill (taggmakrill) april 2015, ton

Båtar

E 349 Cattleya, 3 302, Cattleya A/S
E 532 Rockall, 2 609, Astrid Fiskeri A/S
HG 264 Ruth, 2 033, Ruth A/S
S 264 Astrid, 170, Astrid Fiskeri A/S

Företag

Cattleya A/S , 3 302
Astrid Fiskeri A/S, 2 779
Ruth A/S, 2033

Innehav danska fiskerättigheter för blåvitling april 2015, ton

Båtar

HG 265 Asbjørn, 9 662, P/R Asbjørn
S 349 Gitte Henning, 7 843, Gitte Henning A/S
HG 264 Ruth, 7 349, Ruth A/S
HG 62 Beinur, 3 830, Tindskard
HG 333 Isafold, 1 557, P/R HG 333 Isafold
E 532 Rockall, 1 503, Astrid Fiskeri A/S
S 264 Astrid, 1 141, Astrid Fiskeri A/S
S 206 Ahlma West, 214, Ahlma Danmark ApS

Företag

P/R Asbjørn, 9 662
Gitte Henning A/S, 7 843
Ruth A/S, 7 349
Tindskard, 3 830
Astrid Fiskeri A/S, 2 644
P/R HG 333 Isafold, 1 141

Innehav danska fiskerättigheter för havgalt (trynfisk) april 2015, ton

Båtar

S 349 Gitte Henning, 4 408, Gitte Henning A/S
E 349 Cattleya, 2 706, Cattleya A/S
HG 333 Isafold, 2 644, P/R HG 333 Isafold
HG 62 Beinur, 1 546, Tindskard
HG 265 Asbjørn, 790, P/R Asbjørn
HG 264 Ruth, 762, Ruth A/S
E 532 Rockall, 222, Astrid Fiskeri A/S

Jämfört med tidigare siffror jag letat fram så har de svenskägda företagen ökat sin andel av fiskerättigheterna för industrifisk i Danmark. Framförallt gäller det Astrid Fiskeri A/S och till viss del Themis Fiskeri A/S, båda dotterbolag till svenska företag med huvudkontor på Rörö i Göteborgs norra skärgård. I det sistnämnda fallet är dock ökningen också beroende på att de fiskekvoter som företaget kontrollerar underskattats i artiklar jag skrivit tidigare då jag missat att företaget äger båten RS 2 Lukas-Silas.

Svenskägda företag, fiskerättigheter, april 2015 i ton, tobis, brisling, sperling, hästmakrill, blåvitling, havgalt, hemort

Astrid Fiskeri, 33 772, 29 418, 26 969, 2 779, 2 644, 222, Rörö
Themis Fiskeri, 8 803, 15 273, 6 863, 0, 2, 0, Rörö
Ginneton/Gifico, 13 534, 4 895, 0, 0, 0, 0, Fiskebäck
Stella Nova, 6 339, 6 586, 0, 0, 3, 0, Öckerö
Ahlma Fiskeri, 2 949, 734, 1 133, 0, 214, 0, Fiskebäck/Önnered
Odeskar/Andersson, 3 044, 10, 0, 0, 0, Vrångö
Anne-Mie/Jansson, 0, 0, 0, 0, 0, 0, Donsö

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

2 svar på “Svenskar allt mer betydande i danskt industrifiske”

Kommentarer är stängda.