Sill men inte makrill – svenskar i det pelagiska fisket i Danmark

I det danska industrifisket spelar svenskägda fiskebåtar, svenska fiskeriföretag och svenska fiskare en allt större roll. I övrigt pelagiskt fiske i Danmark är det inte på samma sätt. Framförallt inte i makrillfisket där svenska fiskare spelar en marginell roll. Inom sillfisket är dock svenskägda fiskeriföretag mer betydande.

Men det är olika beroende på vilket hav och vilken sill vi talar om. När det gäller NVG-sill (atlantoskandisk sill) har svenskägda båtar och företag inga större innehav av fiskerättigheter, men när det gäller sill I Nordsjön och Östersjön är läget annorlunda. Det handlar dock i stort sett enbart om två svenskägda fiskeriföretag, Astrid Fiskeri A/S och Themis Fiskeri A/S. Bådas moderbolag hemmahörande på Rörö. Endast Astrid-koncernen hör dock till de största innehavarna av fiskerättigheter för sill i Danmark. Christer och Lennart Fiskeri på Donsö samt Stella Nova på Öckerö äger mindre fiskerättigheter för sill.

Fiskerättigheter atlanto-skandisk sill april 2015 i ton

S 349 Gitte Henning, 1 105, Gitte Henning A/S
HG 333 Isafold, 1 035, P/R HG 333 Isafold
HG 265 Asbjørn, 989 P/R Asbjørn
HG 264 Ruth, 984, Ruth A/S
HG 62 Beinur, 405, Tindskard
E 349 Cattleya, 164, Cattleya A/S
E 532 Rockall, 19, Astrid Fiskeri A/S

Fiskerättigheter nordsjösill april 2015 i ton

S 349 Gitte Henning, 15 145, Gitte Henning A/S
HG 333 Isafold, 11 219, P/R HG 333 Isafold
HG 264 Ruth, 10 674, Ruth A/S
E 532 Rockall, 6 605, Astrid Fiskeri A/S
HG 62 Beinur, 5 712, Tindskard
HG 265 Asbjørn, 5 076 P/R Asbjørn
E 349 Cattleya, 3 066, Cattleya A/S
S 264 Astrid, 3 030, Astrid Fiskeri A/S
L 920 Tina Jeanette, 2 894, Brdr. Langer A/S
S 105 Sebastian, 2 043, S 105 Sebastian ApS

Gitte Henning A/S, 15 415, Skagen
P/R HG 333 Isafold, 11 219, Hirtshals
Ruth A/S, 10 674, Hirtshals
Astrid Fiskeri A/S, 9 635, Astrid Fiske AB, Rörö
Tindskard, 5 712, Hirtshals
P/R Asbjørn, 5 076, Hirtshals
Cattleya A/S, 3 066, Esbjerg
Brdr. Langer A/S, 2 894, Thyborøn
S 105 Sebastian ApS, 2 043, Skagen
E 727 Jette Kristine ApS, 1 576, Esbjerg

Fiskerättigheter sill i Skagerak och Kattegatt april 2015 i ton

S 264 Astrid, 2 924, Astrid Fiskeri A/S
S 349 Gitte Henning, 2 856, Gitte Henning A/S
HG 264 Ruth, 1 693, Ruth A/S
E 532 Rockall, 1 657, Astrid Fiskeri A/S
HG 333 Isafold, 1 089, P/R HG 333 Isafold
HM 379 Lingbank, 980, Lingbank ApS
HG 265 Asbjørn, 962, P/R Asbjørn
HG 62 Beinur, 649, Tindskard
S 105 Sebastian, 520, S 105 Sebastian ApS
H 218 Mette, 352, Larsen

Astrid Fiskeri A/S, 4 581
Gitte Henning A/S, 2 856
Ruth A/S, 1 693
P/R HG 333 Isafold, 1 089
Lingbank ApS, 980, Hanstholm
P/R Asbjørn, 962
Tindskard, 649
S 105 Sebastian ApS, 520
Larsen, 352, Gilleleje
Fiskeris. Stella Nova ApS, 344, Grenå

Fiskerättigheter sill i Limfjorden april 2015 i ton

L 220 Jeanette, 1 146, Brdr. Langer A/S
L 900 Lenette, 1 046, Nielsen
HM 88 Dorthe-Bøgedal, 208, Vangsgaard
L 222 Liva Lycke, 152, Rasmussen

Fiskerättigheter sill i Västra Östersjön april 2015 i ton

H 10 Hanne, 575, Petersen
H 29 Christina Mortensen, 540, Mortensen
H 145 Sonja, 359, Jørgensen
S 144 Themis, 359, Themis Fiskeri A/S
H 218 Mette, 261, Larsen
S 264 Astrid, 231, Astrid Fiskeri A/S
RS 2 Lukas-Silas, 98, Themis Fiskeri AB
FLH 791, 67, ??
SG 152 Josephine E, 57, Hansen
R 86 Lis-Hansa, 57, Andersen

Fiskerättigheter sill i Östra Östersjön april 2015 i ton

HM 379 Lingbank, 486, Lingbank ApS
H 145 Sonja, 415, Jørgensen
S 144 Themis, 414, Themis Fiskeri A/S
H 10 Hanne, 323, Petersen
H 218 Mette, 301, Larsen
H 29 Christina Mortensen, 286, Mortensen
S 264 Astrid, 266, Astrid Fiskeri A/S
AS 465 Susanne Himmelblå, 194, GPG ApS (Kvist Nielsen)
RS 2 Lukas-Silas, 113, Themis Fiskeri AB
FLH 791, 77, ??

Fiskerättigheter sill totalt april 2015 i ton

Gitte Henning A/S, 19 194
Astrid Fiskeri A/S, 14 732
Ruth A/S, 13 441
P/R HG 333 Isafold, 13 363
P/R Asbjørn, 6 936
Tindskard, 6 766
S 105 Sebastian ApS, 4 649
Brdr. Langer A/S, 4 040
Cattleya A/S, 3 230
Lingbank ApS, 2 252

Fiskerättigheter sill svenskägda företag totalt april 2015 i ton

Astrid Fiske, 14 732
Themis Fiskeri , 1 745
Christer & Lennart Fiskeri, 400
Fiskeriselskabet Stella Nova ApS, 344

Fiskerättigheter makrill april 2015 i ton

S 349 Gitte Henning, 4 282, Gitte Henning A/S
HG 333 Isafold, 4 086, P/R HG 333 Isafold
HG 264 Ruth, 4 078, Ruth A/S
HG 265 Asbjørn, 2 290, P/R Asbjørn
HG 62 Beinur, 1 983, Tindskard
E 349 Cattleya, 1 469, Cattleya A/S
S 264 Astrid, 264, Astrid Fiskeri A/S
E 727 Jette Kristine, 80, E 727 Jette Kristine ApS

En annan koppling mellan svenska fiskare och företag och Danmark när det gäller pelagisk fisk är Astrid Fiskexport AB med moderbolaget Astrid Invest AB, ett företag grundat av familjen Johansson på Rörö och numera ett dotterbolag till danska Werner Larsson Fiskeeksport A/S vilket i sin tur ägs av nederländska Kennemervis Groep NV som på sin hemsida har en bild av GG 764 Astrid, en fiskebåt ägd av Astrid Fiske AB (familjen Johansson) och med hemmahamn på Rörö. Werner Larsson Fiskeeksport A/S äger 70% av Astrid Invest A/S och familjen Johansson sannolikt resten. Även på Werner Larssons hemsida finns en bild på GG 764 Astrid.

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , , , ,

Gilla Anders Svensson på Patreon!
Become a patron at Patreon!