Världens första MSC-märkta stenbitsrom nu i svenska butiker

Stenbitsrom

Stenbitsrom. Foto: Vignir G.Jónsson hf.

I januari såg världens första MSC-certifierade yrkesfiske av sjurygg dagens ljus. Nu har stenbitsrommen från fisket nått svenska butiker.

– Detta är en glad nyhet för alla som vill kunna välja stenbitsrom från hållbart fångade fiskar. Rommen från sjurygg är en viktig produkt både i Sverige och på den europeiska marknaden, säger Christoph Mathiesen, verksamhetschef Skandinavien och östersjöregionen.

Konstigt namn på populär rom

”Stenbitsrom” är egentligen ett ganska konstigt namn eftersom stenbit är hanen av arten sjurygg (Cyclopterus lumpus). Rommen får man givetvis av honan, även kallad kvabbso. Hanarna och honorna har olika färg och storlek vilket gör det enkelt att skilja på dem.

Fiske med gamla anor

Det MSC-certifierade sjuryggsfisket på Island är världens första fiske av sjurygg som klarat kraven i MSC:s miljöstandard för ett välskött och uthålligt fiske. Sjurygg har fiskats i isländska vatten under århundraden och detta yrkesfiske består av 330 små isländska båtar.

Honorna är större och eftersom fisket framförallt riktar sig mot dem används nät med en stor maskstorlek. Rommen exporteras främst till länder i Europa, däribland Sverige. Det finns också en växande efterfrågan på honfiskarna i Kina, medan hanarna främst äts på Island.

Hållbara metoder förbättrar fisket

Flera åtgärder har satts in för att beståndet av sjurygg ska hållas på en stabil nivå. Exempelvis finns det begränsningar av antalet licenser och nät liksom fartygens och nätens maskstorlekar. Fiskesäsongen vara tre månader per år.

I isländska vatten finns flera känsliga ekosystem, speciellt på djupt vatten. De statiska bottensatta garn som används i sjuryggsfisket har liten kontakt med dessa ekosystem eftersom fisket främst sker på stenig botten i grunda vatten. Fiskets huvudsakliga bifångst är MSC-certifierad torsk som motsvarar cirka fem procent av den totala fångsten.

Hitta all MSC-märkt stenbitsrom i svenska butiker

Läs mer om det certifierade sjuryggsfisket på Island (på engelska)

Njord/MSC 

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , ,

Gilla Habergsgubben på Patreon!
Become a patron at Patreon!