Kjellberg och Ahlström dömda för illegalt fiske

Ove Ahlström och Lennart Kjellberg, två fiskare från Fiskebäck har av Hovrätten i Västra Sverige döms till villkorliga domar och dagsböter på runt 50 000 kronor vardera för illegalt fiske i vad som formellt kallas marockanska vatten, men som är västsahariska vatten. Västsahara är sen mycket lång tid ockuperat av Marocko.

Domstolen skriver i domen:

Ove Ahlström och Lennart Kjellberg har under flera år i egen regi bedrivit yrkesfiske i svenska vatten och är således erfarna yrkesfiskare. De hade även innan nu aktuell händelse erfarenhet av fiske utanför Marocko. De ansökte och fick då tillstånd att fiska inom ramen för de vid var tid gällande avtalen mellan EU och Marocko. De måste därför ha varit väl medvetna om att huvudregeln är att tillstånd krävs från svenska myndigheter och EU för fiske från svenska fartyg i såväl svenska som utländska vatten. Även om det denna gång var fråga om bareboatcharter och de hade sålt sina svenska fiskerättigheter borde de ha ansökt eller underrättat sig om att tillstånd inte behövdes. Detta oavsett om fisket enligt marockansk lag var tillåtet. Det har också framkommit att i vart fall Lennart Kjellberg var närvarande vid ett möte som Fiskeriverket hade kallat till i maj 2007 med anledning av att franska myndigheter siktat fartyget Nordic IV och verket fått information om fartyget Aldo. Patrik Persson, som då var enhetschefen för fartygstillstånd på Fiskeriverket, har uppgett att han på mötet var tydlig med att fartygen måste ansöka om tillstånd.

Sammantaget anser hovrätten att Ove Ahlström och Lennart Kjellberg måste ha varit medvetna om att det kunde vara så att det fiske som de ansvarade för krävde tillstånd. De har trots detta valt att förhålla sig okunniga. De har alltså i vart fall agerat grovt oaktsamt när de bedrivit det aktuella fisket utan tillstånd.

Slutlig bedömning

Såväl Ove Ahlström som Lennart Kjellberg har således av i vart fall grov oaktsamhet brutit mot bestämmelser meddelade av Fiskeriverket och EG:s förordningar genom att fartygen inte haft tillstånd i enlighet med vad åklagaren har gjort gällande. Verksamheten har varit av särskild stor omfattning och avsett fångst av betydande värde. Gärningarna ska därför bedömas som grova brott.

Domen innefattar också att de tillsammans med sina bolag ska betala 4,4 miljoner till staten. Summan förväntas tas ur det belopp på 20 miljoner som fisket i Västsahara ska ha gett i inkomst.

Domen är inte helt överraskande då EU-domstolen tidigare konstaterat att fiske de bedrivit i Västsahara var tillståndspliktigt och att de saknade tillstånd, varvid fisket alltså var olagligt.

Läs också:

Lennart Kjellberg och Ove Ahlström fortsatte efter den tid som åtalet gällde att fiska i Västsahara. Nu på ett lagligt sätt med båtar flaggade på Cook Island och senare i Belize och i enlighet med det marockanska fiskeriprogrammet. Ahlström fiskade därvidlag med Aldo och Kjellberg med en båt som heter Zander. Bägge båtarna ägs numera av marockanska intressen. Zander såldes så sent som denna vinter, men Aldo har sålts tidigare. Det kan dock fortfarande var så att det finns en svenska inblandning i fisket i Västsahara. Då genom managementavtal. Om Ove Ahlström och Lennart Kjellberg är inblandade i det känner jag inte till. Oavsett vilket så är det inte olagligt.

Gilla Anders Svensson på Patreon!
Become a patron at Patreon!

Ett svar på “Kjellberg och Ahlström dömda för illegalt fiske”

Kommentarer är stängda.