Säljakt är vettigt och rimligt

I Fria Tidningar pågår det en kampanj kring säljakt. Så kallade miljövänner ifrågasätter säljakt och dessutom ifrågasätter de att sälar skadar fiskeredskap och fisk. Det senare är välbelagt och det är för mig ytterst märkligt att någon kan ifrågasätta detta. Framförallt drabbar problemen det småskaliga kustnära fisket med garn. Det fiske miljövänner brukar värna om, visserligen ibland något missriktat, men samtidigt visar det att ”miljövännerna” inte är helt logisk i sin argumentation och sitt tyckande,

Idag förekommer bara skyddsjakt, men sälstammen är så stor att licensjakt på samma sätt som på älg, rådjur, björn och många andra djur borde vara tillåten. i så fall måste det också vara möjligt att bedriva handel med sälprodukter vilket idag är förbjudet inom EU. Licensjakt på säl vore verkligen något som skulle vara bra för det småskaliga kustnära fisket även om det också är så att fiskare ofta överdriver de skador sälar orsakar.

Det är också så att sälar bidrar till att torsken i Östersjön är mager och osäljbar. Detta genom att de sprider parasiter, sälmaskar, som en period av sitt liv lever i torsken. Något som gör torskköttet osäljbart och oaptitligt. Torsken är säkert också mager på grund av brist på lämplig föda i vissa åldrar och storlekar, men sälmasken har stor betydelse för problemet som lett till att bara hälften av den tillåtna fångsten av torsk tas upp. Det är inte heller på något sätt så att torsken i Östersjön är utrotningshotad som en del miljövänner tror och miljöorganisationer hävdar. Utan problemet för fisket är framförallt att torsken är liten och mager och har sälmaskar i köttet.  Med ökad jakt på säl kan dessa problem minimeras och det kustnära småskaliga fisket få det lättare.

Men tyvärr tycker inte många så kallade miljövänner att fiskare ska kunna leva på sitt jobb. Det tycks för dem vara viktigare att sälar får leva även om de uppenbrat är alldeles för många på sina håll och därför regelbundet drabbas av olika epidemier som dödar mängder sälar. Lite mer jakt skulle i princip inte påverka dödligheten över tid i jämförelse med dessa epidemier.

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , , , ,

Gilla Anders Svensson på Patreon!
Become a patron at Patreon!