Blåmusslor från Stenungsundstrakten bör nog ingen äta

Miljögifter i blåmusslorLänsstyrelsen har under hösten 2014 undersökt innehållet av ett flertal miljögifter i vilda blåmusslor på fem stationer och i odlade musslor på tre stationer längs med Bohuskusten. Även undersökning av effekter av miljögifter har gjorts på de vilda musslorna. Det hela har resulterat i en rapport, Miljögifter och miljögiftseffekter i blåmussla.

I Stenungsund var kvicksilverhalten i musslorna mycket högre än vid övriga stationer och överstiger gränsvärdet för vad som är lämpligt att ge till små barn. Halterna av kvicksilver var även höga i Göteborg och i Uddevalla men här överskreds endast miljögränsvärdet för fisk. Även halterna av bly var genomgående höga.

Halterna av flamskyddsmedel (PBDE) var högre än miljögränsvärdet i fisk vid alla stationer och de högsta halterna uppmättes vid Fjällbacka. Livsmedelsverkets har gjort en riskbedömning av analysresultaten av PBDE och det är inte skadligt att äta musslorna under förutsättning att man äter en varierad kost.

Undersökningar av miljögifters effekter på blåmusslor kan användas som en indikation på miljögiftssituationen i kustvatten. Samtliga blåmusslor klassades som allvarligt stressade förutom vid referensstationen.

Resultaten av miljögiftsundersökningarna är i huvudsak i nivå med tidigare undersökningar längs Bohuskusten. Länsstyrelsen kommer under 2015 att ta prov och analysera PBDE i musslor vid Fjällbacka för att kontrollera om de höga halterna var tillfälliga. Upprepade undersökningar av miljögiftseffekter och analyser av miljögifter i blåmusslor kommer också att göras genom Länsstyrelsens miljöövervakning.

Sammantaget tycks miljöstörningar ha ökat mellan 2011 och 2014. Detta samtidigt som utsläppen inte ökat. Utsläppen av kvicksilver i Stenungsund upphörde för länge sen, så det är lite märkligt att kvicksilverhalterna i musslor ökar. Kanske har det med andra miljömässiga förändringar att göra så att kvicksilver som finns i bottensegmenten nu börjat läcka ut till djurlivet i fjordarna kring Stenungsund. Vad gäller PBDE så finns det ingen känd förklaring till de kraftiga ökningarna vid Fjällbacka.

Njord/Länsstyrelsen i Västra Götaland

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , ,

Gilla Habergsgubben på Patreon!
Become a patron at Patreon!