När Fiskebäck blev Sveriges största fiskeläge

Av de 10 största fiskebåtarna år 1976 hörde bara en enda hemma i Fiskebäck. Totalt fanns det året 13 fiskebåtar på över 200 bruttoton. En var dock helt nybyggd, det var GG 204 Tor-Ön från Fiskebäck. I den officiella statistiken för samma år finns bara 8 båtar, vilket sannolikt beror på att båtar som bara varit verksamma en kort tid under 1976 eller i huvudsak fiskat i andra länder inte finns med.  Dominerande fiskelägen var detta år vad det gäller större fiskebåtar istället Göteborg, Öckerö, Hönö, Donsö och Grundsund.

1980 hade antalet Fiskebäcksbåtar ökat till 3 av 8 båtar på över 200 ton, egentligen tre av 6 då 2 av båtarna inte var ämnade för fiske i Sverige. 1990 fanns det 20 båtar på över 200 bruttoton. av dessa var 10 hemmahörande i Fiskebäck, en i Önnered, 2 på Öckerö, 5 på Donsö, 1 på Hönö och 1 på Rörö. Det är ungefär så det ser ut än idag, men en del har sina båtar flaggade i andra länder.  Fiskebäcks betydelse har dock minskat medan Rörös ökat. Av 22 större båtar, över 450 bruttoton,  återfinns företagen/ägarna i 8 fall i Fiskebäck, 4 av båtarna ägs från Rörö, 2 från Öckerö, 2 från Donsö, 1 Göteborg/Donsö och en från vardera Dyrön, Rönnäng, Önnered, Vrångö och Fotö.

GG 1204 Torland

GG 1204 Torland

15 största fiskebåtarna efter tonnage 1990 (namn, bruttoton, hemmahamn, ägare)

GG 1204 Torland, 716, Fiskebäck, T. Ahlström med flera
GG 205 Ganthi, 516, Fiskebäck, O. Ahlström med flera
GG 203 Ginneton, 505, Fiskebäck, K. Claesson med flera
GG 236 Glittvåg, 433, Fiskebäck, N. Eriksson med flera
GG 361 Santos, 404, Öckerö, Bengt Antonsson med flera
GG 764 Astrid, 388, Rörö, Leif Johansson med flera
GG 206 Danö, 386, Fiskebäck, P-O Ahlström med flera
GG 430 Tirana, 385, Fiskebäck, Bertil Adolfsson med flera
GG 569 Vingaborg, 384, Donsö, Henry Johansson med flera
GG 204 Tor-ön, 378, Fiskebäck, T. Ahlström med flera
GG 202 Nimber, 375, Fiskebäck, Jarl Axelsson m.fl.
GG 229 Bristol, 320, Donsö, Jansson
GG 921 Bohuslän, 300, Fiskebäck, Lennart Oskarsson med flera
GG 59 Sette Mari, 291, Hönö, Morgan Larsson med flera
GG 438 Clipperton, 271, Donsö, Olle Backman m.fl.

GG 361 Santos

GG 361 Santos

Det verkar vara så att Fiskebäck gynnades av att de inte investerade kraftigt i nya moderna ringnotsbåtar i början av 1970-talet vilket fiskare på Öckerö och Donsö gjorde. Sillkollapsen i och utestängningen från Nordsjön gjorde att dessa snart fick sälja sina båtar igen och i flera fall slutade de därefter med fisket. Andra köpte mindre båtar för annat fiske. Fiskebäcksborna tycks istället ha satsat på att bygga om de gamla stålbåtarna som byggdes på 1960-talet och endast i ett par fall på att köpa nya trålare. Inte en enda nybyggd båt köptes till Fiskebäck mellan 1966 och 1976. Genom en lägre skuldsättning och möjlighet att använda trålarna i Östersjön, Kattegatt och Skagerak vilket bara var delvis möjligt med ringnotsbåtarna fick Fiskebäcksfiskarna sannolikt ekonomiska fördelar som hjälpte dem att överleva.

De som sedan köpte nya trålare som en följd av det stora fisket i Östersjön av sill, skarpsill och torsk under 1980-talet kom dock att misslyckas i längden medan de som tog det lugnare och lät bygga om sina äldre båtar eller köpa äldre båtar från andra fiskelägen kunde fortsätta fiska på ett framgångsrikt sätt även efter att Sverige blev EU-medlem 1995. På grund av detta så finns färre stora fiskebåtar i Fiskebäck idag än 1990. En del andra överlevde genom att de fick möjlighet att fiska i Västsahara. Fisket i Västsahara pågick till förra året, men det är sannolikt så att en del svenska yrkesfiskare fortfarande arbetar på de numera marockanskägda tidigare svenska fiskebåtarna i Västsahara.

Kring år 2000 investerade flera fiskare på Fiskebäck i nya båtar. Några av dem kom senare att avveckla fisket i Sverige. Detta skedde i samband med att överförbara fiskerättigheter infördes i det svenska fisket. En del ägnade sig därefter åt fiske i Västsahara medan andra slutade helt. Många av de som slutade helt sålde sina båtar till Västsahara och Marocko under åren 2008-2011. Flera av de båtar som inköptes kring år 2000 hör fortfarande till de största i Sverige och sen dess har inga nya båtar köpts in och flaggats i Sverige, däremot har flera båtar förlängts och byggts om och en större begagnad båt köpts in till Sverige.

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Gilla Anders Svensson på Patreon!
Become a patron at Patreon!