På 1970-talet var fiskebåtarna nästan lika stora som idag

Det vill säga Sverige, i de flesta andra länder var fiskebåtarna mindre då och lika stora som de i Sverige. Därefter har storleken på fiskebåtar i Sverige faktiskt inte ökat så jättemycket förrän kring år 2000 och sedan igen sen 2007. Den största fiskebåten som nånsin funnits i Sverige fanns dock vid mitten på 1970-talet. Det var fabrikstrålaren GG 87 Salmo, färdig 1975, som ägdes av Rederi AB Transatlantic.

Fisket på sill var mycket bra i början av 1970-talet på grund av den moderna utvecklingen av snörpvadsfisket med kraftblock och ringnot. Detta föranledde svenska fiskare och företag att beställa en rad stora ringnotsbåtar (snörpvadsbåtar). När de levererades vid mitten av 1970-talet var dock det goda fisket slut. Sillbestånden kollapsade och EU stängde ute de svenska fiskbåtarna från de traditionella fiskevattnen i Nordsjön.

Salmo, som dock inte var en ringnotsbåt, utan en fabrikstrålare såldes 1978 igen och var sannolikt aldrig en lönsam affär. Båten existerar ännu, men är ingen fiskebåt.

Stella Nova Fiskeri (Astor Berntsson med flera) ägde två stora ringnotsbåtar, Den ena var GG 435 Stella Nova, byggd 1967 och år 1976 utlånad till fiskare på Färöarna. Den andra var GG 920 Stella Carina som levererades 1976, men som på grund av bristande fiskemöjligheter, efter en kort tid i Afrika, såldes samma år till Norge där båten ännu finns. Stella Nova såldes 1979 till Skottland och finns inte längre.

En annan stor aktör var Ljungsvik & Carlsson AB som var huvudägare i UA 530 Seiko, UA 960 Abba och GG 969 Ajax samt delägare i bland annat GG 921 Bohuslän (209 bruttoton) och GG 922 Halland (209 bruttoton. Abba var en systerbåt till GG 569 Vingaborg och GG 334 Timor. Dessa tre båtar levererades 1974-75. Seiko köptes till Sverige 1974 medan Ajax var den tidigare GG 569 Vingaborg. På grund av konkurs i Ljungsvik & Carlsson såldes Seiko, Abba och Ajax. Seiko upphörde som fiskebåt medan Abba fortsatte som fiskebåt i Norge. Ajax fick nya huvudägare och fortsatte som fiskebåt i Sverige till 1979 då den också såldes till Norge. Bohuslän och Halland hade SVC Svenska Västkustfiskarna som huvudägare till en början men såldes 1978 till privata ägare. Under olika namn fiskade Halland i Sverige till 1990 och Bohuslän under samma namn ända tills 2009. Den förstnämnda såldes till S.t Vincent och den senare till Marocko.

GG 569 Vingaborg som ägdes av Henry Johansson, Hans Johnsson, Bo Johansson, Ingemar Eriksson, Uno Eliasson, Helge Olausson och Ragnar Karlsson på Donsö såldes till till Chile 1983. Samma år såldes också GG 334 Timor, som ägdes av Wilhelm Alexandersson med flera, till Chile. Abba hamnade den också ett kort tag med sydamerikansk flagg (Bolivia, ett land utan hav), men kom så småningom tillbaks till Sverige med namnet Sunbeam. Den är numera skrotad medan Timor och Vingaborg är upplagda i Chile.

Andra större båtar vid denna tid var GG 399 Sette Mari på 367 bruttoton, ägd av Sture Larsson med flera, GG 204 Tor-ön på 275 bruttoton som levererades 1976, dess systerbåt GG 205 Ganthi som var färdig 1977 och LL 900 Stromboli på 233 bruttoton. Den sistnämnda ägdes 1972-74 av Ljungsvik och Carlsson som GG 900 Stromboli. Såväl den nämnda GG 204 Tor-ön och GG 205 Ganthi finns idag i Västsahara med namnen Midsjo och Sopelagic.

Sette Mari såldes 1977 och då till Skottland. Sture Larsson med flera skaffade sig en annan båt, en mindre båt, som idag är GG 690 Vingasand. Efter det köpte de den tidigare GG 922 Halland som nu, 1979, blev GG 399 Sette Mari. Den första Sette Mari hamnade så småningom i Afrika där den sjönk.

10 största fiskebåtarna efter bruttotonnage 1976 (namn, meter, hemmahamn, ägare)

GG 87 Salmo, 2 508, Göteborg, Rederi AB Transatlantic
GG 920 Stella Carina, 599, Öckerö, Stella Nova Fiskeri (Astor Berntsson m.fl.)
UA 530 Seiko, 493, Grundsund, Ljungsvik & Carlsson AB m.fl., bl.a. Ingemar Johansson
GG 569 Vingaborg, 485, Donsö, Henry Johansson med flera
GG 334 Timor, 483, Öckerö, Wilhelm Alexandersson med flera
UA 960 Abba, 481, Kungshamn, Abba-Fyrtornet AB/Ljungsvik & Carlsson AB
GG 399 Sette Mari, 367, Hönö, Sture Larsson med flera
GG 435 Stella Nova, 348, Öckerö, Stella Nova Fiskeri
GG 204 Tor-ön, 275, Fiskebäck, Ahlström
GG 969 Ajax, 253, Göteborg, Ljungsvik & Carlsson AB med flera

10 största fiskebåtarna efter längd 1976 (namn, meter, hemmahamn, ägare)

GG 87 Salmo, 90, Göteborg, Rederi AB Transatlantic
GG 920 Stella Carina, 55, Öckerö, Stella Nova Fiskeri (Astor Berntsson m.fl.)
GG 569 Vingaborg, 50, Donsö, Henry Johansson med flera
GG 334 Timor, 50, Öckerö, Wilhelm Alexandersson med flera
UA 960 Abba, 50, Kungshamn, Abba-Fyrtornet AB/Ljungsvik & Carlsson AB
UA 530 Seiko, ??, Grundsund, Ljungsvik & Carlsson AB m.fl., bl.a. Ingemar Johansson
GG 399 Sette Mari, 45, Hönö, Sture Larsson med flera
GG 435 Stella Nova, 43, Öckerö, Stella Nova Fiskeri
GG 204 Tor-ön, 39, Fiskebäck, Ahlström
GG 921 Bohuslän, 39, Göteborg, SVC AB/Ljungsvik & Carlsson
GG 922 Halland, 39, Göteborg, SVC AB/Ljungsvik & Carlsson

10 största fiskebåtarna efter motorstyrka 1976 (namn, hästkrafter, hemmahamn, ägare)

GG 87 Salmo, 4 800, Göteborg, Rederi AB Transatlantic
GG 920 Stella Carina, 2 400, Öckerö, Stella Nova Fiskeri (Astor Berntsson m.fl.)
GG 204 Tor-ön, 2 100, Fiskebäck, Ahlström
GG 334 Timor, 1 925, Öckerö, Wilhelm Alexandersson med flera
UA 960 Abba, 1 925, Kungshamn, Abba-Fyrtornet AB/Ljungsvik & Carlsson AB
GG 569 Vingaborg, 1 750, Donsö, Henry Johansson med flera
UA 530 Seiko, ??, Grundsund, Ljungsvik & Carlsson AB m.fl., bl.a. Ingemar Johansson
GG 399 Sette Mari, 1 500, Hönö, Sture Larsson med flera
LL 900 Stromboli, 1 440, Grundsund, ??
GG 435 Stella Nova, 1 100, Öckerö, Stella Nova Fiskeri
GG 969 Ajax, 1 100, Göteborg, Ljungsvik & Carlsson AB med flera

Den största båten 1976 var klart större än vad den största svenskflaggade båten är idag. Men därefter är båtarna mindre än idag, mycket beroende på att flera båtar byggts om rejält under senare år och att en rad nyinvesteringar i nya och moderna båtar gjordes kring år 2 000. Bolagdsägda båtar var vanligt 1976, men det är ännu vanligare idag. Men idag handlar det främst om att fiskarfamiljer som tidigare haft partrederier bildat aktiebolag istället. Vid mitten av 1970-talet var det även rederier, fiskförädlingsföretag och spekulanter.

Vingaborg och Timor uppfattas av många som var med på den tiden som de största fiskebåtarna i Sverige vid mitten av 1970-talet. Det var de inte, vilket ni kan se i tabellerna. Åren 1978-81 var GG 1130 Linda Bissau (först med namnet Fishing Future) den största svenskflaggade fiskebåten med sina 759 bruttoton och först när den såldes blev Timor och Vingaborg störst.

1980 hade storleken på fiskebåtarna minskat avsevärt och jag har bara kunnat hitta 8 stycken som var större än 200 ton. naturligtvis kan det inte uteslutas att jag missat någon eller några, men det gäller även för året 1976 så tendensen är tydlig. Minskande storlekar och färre riktigt stora fiskebåtar under andra halvan av 1970-talet. I princip fortsatte denna utveckling tills Sverige blev EU-medlem 1995. Då kom fiskebåtarnas storlek att börja öka rejält igen.

10 största fiskebåtarna efter tonnage 1980 (namn, bruttoton, hemmahamn, ägare)

GG 1130 Linda-Bissau, 759, Vrångö, ??
GG 569 Vingaborg, 485, Donsö, Henry Johansson med flera
GG 334 Timor, 483, Öckerö, Wilhelm Alexandersson med flera
GG 204 Tor-ön, 378, Fiskebäck, Ahlström
GG 205 Ganthi, 375, Fiskebäck, Ahlström
GG 1150 Helena-Bissau, 341, Rönnäng, ??
GG 399 Sette Mari, 209, Hönö, Sture Larsson med flera (ombyggd samma år till 266 bt)
GG 921 Bohuslän, 209, Fiskebäck, ??

Läs också: Sveriges största fiskebåtar de senaste 100 åren

Källor: Länspumpen

Gilla Anders Svensson på Patreon!
Become a patron at Patreon!

Ett svar på ”På 1970-talet var fiskebåtarna nästan lika stora som idag”

Kommentarer är stängda.