På väg mot ett friskare hav

VästerhavetFiskefria områden fungerar och åtgärder mot övergödning kan ge både gödsel och energi. Även om situationen är allvarlig finns det hopp för miljön i havet. I år ska myndigheternas stora åtgärdsprogram klubbas igenom, och redan nu genomförs en rad insatser både i havet och på land. Läs mer i nya temanumret av Västerhavet.

Samarbete som fungerar. Gynnsam samverkan mellan räkfiskare och myndigheter i Koster- Väderöfjorden har lett till ett hållbart fiske som de olika parterna kan ställa sig bakom. Vissa områden är helt skyddade från trålning och vid en uppföljning som gjordes nyligen fann man ett nytt korallrev i den skyddade bottenmiljön.

Fiskefritt fint för torsken. Även i Kattegatt har man testat att skydda ett område, den så kallade Kattegattboxen, helt från fiske. Restriktionerna omfattar även krav på sorterande rist vid fiske i omkringliggande områden. Resultaten så här långt tyder på att det allvarligt hotade torskbeståndet i Kattegatt försiktigt är på väg upp från en historiskt låg nivå.

Håll fast i näringen. I Halland testas nya metoder inom jordbruket. De enkla men effektiva metoderna visar att det går att minska näringsläckaget från åkermarkerna markant. En viktig poäng är att återcirkulera näringen till åkrarna.

Sjöpungar mot övergödning. Ett sätt att minska övergödningens negativa effekter kan vara att odla sjöpungar. Av de snabbväxande sjöpungarna kan man få ut både energi och gödsel, samtidigt som man lyfter upp näring ur det övergödda havet.

Reträtt kan vara rätt. Ibland kan den bästa åtgärden vara att dra sig undan. När kusten eroderar till följd av kraftiga stormar och höga vattennivåer kan det vara svårt att hitta metoder som motverkar erosionen. I Skåne testar man att fylla på med mer sand, så kallad strandfodring, där problemen är som störst. Det är dock oklart hur väl denna metod fungerar storskaligt, och ibland kan det bästa beslutet vara att flytta byggnader och verksamheter längre inåt land.

Rapporten Västerhavet ges ut av Kontaktgrupp Hav, ett nätverk för forskningsinstitutioner, myndigheter och fristående organisationer som arbetar med havsmiljöfrågor i Skagerrak, Kattegatt och Öresund. I nätverket ingår marin expertis från Havsmiljöinstitutet, SLU, SMHI, Havs- och vattenmyndigheten, Bohuskustens vattenvårdsförbund och länsstyrelserna i Västra Götaland, Halland och Skåne län.

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , , , ,

Gilla Habergsgubben på Patreon!
Become a patron at Patreon!

Ett svar på ”På väg mot ett friskare hav”

Kommentarer är stängda.