Kalix röda guld nu MSC-märkt

Champagne, parmaskinka och Kalix Löjrom – alla har de ursprungsmärkning som skyddar deras varumärken. Nu kan Kalix Löjrom även lägga till MSC:s miljömärke som ett bevis på att de fiskar sitt ”röda guld” med omtanke om havsmiljön. Detta tack vare att fisket av siklöja nu lyckats bli MSC-certifierat.

Kalix löjrom – Vi vill med MSC-certifieringen visa att vi fiskar hållbart, vilket är viktigt idag med det växande intresset för miljöfrågor. Nu fortsätter vi arbetet med att även få in själva fisken siklöja i den svenska matkulturen. Flera finkrogar har visat intresse, säger Folke Spegel, projektledare för Norrbottens Kustfiskareförbund.

Hårt arbete med guldkantad lyxrom

Detta är det första fisket av siklöja i världen som blir MSC-certifierat, och då finns det redan över 250 fisken som får bära miljömärket. Forskningen har följt utvecklingen av siklöjebeståndet under mer än tio år med insamlade av fakta för att visa på fiskets hållbarhet.

– Norrbottens Kustfiskareförbund, som innehar certifieringen, har under många år förvaltat fisket i samarbete med Sveriges Lantbruksuniversitet SLU och Havs- och Vattenmyndigheten. Vi tar genom certifieringen fortsatt ansvar för att denna viktiga resurs säkras för framtiden, säger Kjell Strömbäck, ordförande för Kustfiskarförbundet.

Gediget arbete har givit resultat – denna norrländska lyxkaviar, som återfinns både på Nobelfesten och i var mans kök, får äntligen sätta miljömärket på sina burkar.

– Det är extra roligt när ett fiske som ger en sådan ikonisk produkt lyckas bevisa att det är hållbart. Fisket är väldokumenterat av forskare och bestånden är i bra skick och fisket bedrivs med hänsyn till havsmiljön, säger Christoph Mathiesen, verksamhetschef för MSC i Skandinavien och östersjöområdet.

Livsmiljön avgörande för rommen

Det som gör löjrom från Kalix unikt är just ursprunget. Från Haparanda till strax söder om Piteå skapar det enorma vattenflödet från Norrlandsälvarna siklöjans speciella livsmiljö. Bottenviken är världens största bräckvattenhav med en salthalt under 0,1 %. Löjrom produceras på flera platser i världen men endast här ger siklöjan ifrån sig den exklusiva och djupt gulröda kaviar som kallas Kalix Löjrom

MSC-märkta Kalix löjrom premiärprovas på matfestival

Den allra första burken löjrom med MSC:s miljömärke ska öppnas på matfestivalen Smaka på Stockholm. Produkten skall sedan testas av en skolklass med 10 åringar, som får lära sig om miljömärket.

– Vi anser att även barn måste få veta att de kan påverka livet i havet genom val av fisk. Med miljömärkningen vill MSC göra det enkelt för alla att välja fisk fångad med omtanke om havsmiljön, säger Christoph Mathiesen.

Fakta om siklöjefisket i Bottenviken

Siklöjefiske

Fem veckors fiske på hösten

Fisket pågår endast fem veckor med start i slutet av september, då honorna är fulla av rom. Omkring 1 500 ton siklöja fiskas varje år. Under flera år har yrkesfiskarna utvecklat sina fångstredskap för att minimera risken för bifångst och undvika att unga siklöjor hamnar i trålen.

Siklöja – liten lax med populär rom

Siklöja (Coregonus albula) är en liten laxfisk som lever i kalla näringsfattiga sjöar i norra Europa men även Östersjöns kust. Fisken blir sällan över 30 centimeter och vikten håller sig under 800 gram, men i Bottenvikens bräckvatten blir den max 17 centimeter.

Siklöjans filé blir finsk ”Muikkukukko”

Det är själva rommen som är intressant på marknaden, men även siklöjans filéer finns till försäljning. I Finland brukar man göra en så kallad ”Muikkukukko”, siklöjekaka, som består av ett vanligt bröd med fyllning av siklöja.

Njord/MSC

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , ,

Gilla Habergsgubben på Patreon!
Become a patron at Patreon!