Astrid Fiske – ett av Danmarks största fiskeriföretag

Astrid FiskeAstrid Fiskeri A/S är ett av Danmarks allra största fiskeriföretag, men moderbolaget återfinns faktiskt i Sverige. På hemsidan redovisas de tre stora fiskebåtarna E 532 Rockall (1 461 bruttoton), S 264 Astrid (2 352) och GG 764 Astrid (705). De två förstnämnda ägs av det danska företaget och den sistnämnda av det svenska företaget Astrid Pelagic AB, men drivs nog av Astrid Fiske AB.

Astrid Fiskexport AB förefaller också ha köpts tillbaks av familjen Johansson från de tidigare nederländska ägarna (via danskt dotterbolag) och är numer också dotterbolag till Astrid Fiske AB. Utöver detta äger familjen också Astrid Pelagic AB. De svenska företagen har huvudkontor på Rörö där flertalet familjemedlemmar också bor. Men koncernkontoret kan nog i praktiken sägas ligga i Skagen där det danska dotterbolaget har en större lager- och kontorsbyggnad.

Förutom de tre stora fiskebåtarna äger familjens företag också en rad andra fiskebåtar:

GG 70 Marie, Rörö, Astrid Fiske AB, kräftfiske i Sverige
GG 77 Falken, Rörö, Astrid Pelagic AB, lysbåt åt GG 764 Astrid, kräftfiske i Sverige
GG 164 Tuna Clipper, Rörö, Astrid Fiske AB, ?? (kan vara såld eller avregistrerad)
GG 292 Martina, Rörö, Astrid Fiske AB, kräftfiske i Sverige
SØ 31 Annette Heinrich, Sønderborg, Astrid Fiskeri A/S tillsammans med Themis Fiskeri A/S
SØ 265 Thronder, Sønderborg, Astrid Fiskeri A/S tillsammans med Themis Fiskeri A/S

På sin hemsida redovisar Astrid Fiskeri A/S också sin andel av vissa danska kvoter, dsv hur stora fiskerättigheter de har. Företaget uppger att de har 13% av sillen i Nordsjön, 11,8% av sillen i Skagerak, 14,1 % av skarpsillen (brislingen i Nordsjön) och 34% av taggmakrillen (hästmakrillen). Tittar jag på siffrorna på danska myndigheters hemsida stämmer inte detta helt om också de rättigheter de hyr in på årsbasis räknas.

Följande siffror är de som jag kan räkna ut från de sidorna, fisk och område, egen andel, verklig andel detta år:

Sill i Nordsjön, 13,4%, 13,7%
Sill i Skagerak/Kattegatt,  11,8%, 35%
Skarpsill i Nordsjön 14,5%, 13,6%
Taggmakrill (hästmakrill), 34,3%, 29,3%

Dessutom redovisas inte allt på hemsidan för företaget har fler andelar i fler fisken:

Tobis Nordsjön, 11,1%, 10,1%
Trynfisk (havgalt), 1,7%, 1,7%
Blåvitling, 8,1%, 6,7%
Makrill, 8,3%, 12,9%
Vitlinglyra (sperling), 24,2%, 25,4%
Skarpsill Skagerak och Kattegatt, 2,5%, 2,6%
Skarpsill i Östersjön, 18,8%, 21,4%
NVG-sill, 0,4%, 0,3%
Sill västra Östersjön, 8,2%, 5,4%
Sill östra Östersjön, 8,2%, 7,5%

Dessutom har företaget också svenska fiskerättigheter (andel i oktober förra året)

Sill Skagerak, 36,6%
Sill SKN, 27,9%
Sill Nordsjön 21,3%
Sill norsk zon 82,1%
Sill östra Östersjön 0.5%
Skarpsill Skagerak, 42,3%
Skarpsill Östersjön, 0,6%
Makrill, 38,4%
Tobis, 6,0%

Andelarna utgör företagets andel av de överförbara fiskerättigheterna i det pelagiska svenska fisket. De överförbara pelagiska kvoterna utgör omkring 90% av hela sillkvoten, cirka 95% av kvoten på makrill och 98% av skarpsillskvoten samt 100% på resten av arterna.

Den totala svenska kvoten är i allmänhet mycket mindre än den danska och så här såg det ut förra året (2014).

Totala kvoter 2014, Danmark, Sverige, ton

Tobis, 195 471, 7 177
Blåvitling, 29 205, 7 007
Sill, 133 336, 96 370
Makrill, 45 967, 7 101
Skarpsill (brisling), 170 029, 55 530
Taggmakrill (hästmakrill), 24 829, 750

De svenska kvoterna av sill och skarpsill är mycket större i Östersjön än i Västerhavet. De svenska kvoterna i Östersjön är också större än de danska.

S 264 Astrid

S 264 Astrid. Foto: Bandholm Skibsbilleder

Astrid Fiske AB omsatte 301 miljoner SEK år 2013, hade 50 anställda och bokförda tillgångar på 950 miljoner den siste december 2013. Företaget ligger i en klass för sig vad det gäller svenska fiskeriföretag och inget annat är i närheten av att vara lika stort. Det är ett av de större sjömatsföretagen i Sverige även jämfört med industriföretag och handelsföretag. Det danska dotterbolaget Astrid Fiskeri A/S hade ett bruttoresultat på 110 miljoner DKK år 2014 och bokförda tillgångar på 810 miljoner DKK den siste december samma år.

Familjens andra svenska företag, Astrid Pelagic AB, omsatte 48 miljoner år 2014 och hade bokförda tillgångar på 69 miljoner siste december samma år. Även detta företag är ett av de största fiskeriföretagen i Sverige.

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Gilla Anders Svensson på Patreon!
Become a patron at Patreon!