Resultatlösa förhandlingar om NVG-sill och blåvitling

Under den gångna veckan pågick förhandlingar mellan de så kallade kuststaterna om fördelningen av kvoterna för blåvitling (kolmule) och NVG-sill (atlantoskandisk sill). Kuststaterna är EU, Norge, Färöarna, och Island i detta falla. Förhandlingar slutade utan att någon överenskommelse kunnat nås.

Audun Maråk

Fiskebåt-direktør Audun Maråk deltog i den norska förhandlingsdelegationen som representant för Norges fiskarlag

I Norge fokuserar kritiken på Färöarnas uppträdande i blåvitlingförhandlingarna. Färöarna vill ha en större andel av kvoten trots att blåvitlingfisket i färöisk zon är ganska begränsat. Färöarna har på samma sätt som i förhandlingarna om makrill och NVG-sill vid tidigare tillfällen tilldelat sig en egen andel av total TAC (högsta tillåtna fångst) som är större än den andel de haft tidigare. Företrädare för den norska fiskerinäringen menar att Färöarnas förhandlingsdelegation uppträder oseriöst:

-Norge har en konsekvent tilnærming til fordelingen av kolmule og norsk vårgytende sild. De øvrige kyststatene opptrer inkonsekvent og argumenterer og vektlegger som det passer. De argumenterer også ulikt for kolmule og nvg- sild. Færøyene stiller i en særklasse i inkonsekvent argumentasjon, og fremmer så useriøse krav at det er umulig å ta kravene seriøst. Logikken og vitenskapen må ha trange kår på Færøyene, sier Maråk.

Norges kritik faller dock rätt platt till marken då även Norge har agerat på samma sätt som Färöarna, dvs tilldelat sig en egen andel av kvoten som är mycket större än vad de tidigare haft. Något som i sin tur kritiseras av bl.a. danska fiskare:

Norge har i år givet sig selv en stor forhøjelse af deres kvoteandel for blåhvilling fra 25,75 procent til 35 procent. af den anbefalede kvote. Det var stærkt medvirkende til, at forhandlingerne tidligere på året mellem kyststaterne om en fordeling af kvoten ikke gav noget resultat. Det fik det socialdemokratiske medlem af Europaparlamentet Ole Christensen til at stille to spørgsmål til EU-kommissionen.

– Hvorledes vil Kommissionen sikre, at EU’s fiskere ikke mister indtægter og fiskerimuligheder i 2015 og langsigtet i forbindelse med Norges unilaterale forøgelse af kvoten for blåhvilling i 2015?

– Hvad er Kommissionens strategi for at bringe EU’s andel af TAC’en for blåhvilling i overensstemmelse med den biologiske virkelighed og EU-flådens historiske rettigheder?

På vegne af EU-Kommissionen har EU’s fiskerikommissær Karmenu Vella afgivet et svar, hvor han fastslår, at det er Unionens holdning, at det er nødvendigt at revidere kyststaternes kvotedelingsaftale for blåhvilling fra og med 2016, idet fiskeriet efter denne bestand hovedsagelig foregår i EU-farvande og i mindre omfang i de færøske farvande. Det er en holdning som Danmarks Pelagiske Producentorganisation bakker op om.

[…]

– At Norge har fastsat en kvote helt uden for rammerne af den videnskabelige rådgivning, og gjort alt for at fange den er ikke relevant for forhandlingerne. Hvis vi havde haft frit satte kvoter, ville vi have haft et helt andet fiskeri. Det har været et godt fiskeri, og vi kunne have fanget meget mere. Den form for forhandlingstaktik, som også Færøerne, Island og Grønland har brugt i makrelforhandlingerne, er ikke en bæredygtig og ansvarlig måde måde at gå ind i fiskeriforhandlinger på. Det er ærgerligt, hvis det bliver en accepteret måde at gå til forhandlinger på, siger Esben Sverdrup-Jensen.

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Gilla Anders Svensson på Patreon!
Become a patron at Patreon!