Gitte Henning – båtar och bulvaner

Gitte Henning A/S ägs av Henning Kjeldsen. Företaget är ett av Danmarks största fiskeriföretag med mycket stora andelar av de totala danska kvoterna för de flesta pelagiska fiskarter. Företaget äger också Danmarks största fiskebåt, S 349 Gitte Henning på 4 138 bt. Men inte nog med det, ytterligare ett stort antal fiskebåtar ägs av Gitte Henning A/S. Dessa båtar är S 49 Birgitte Martine på 111 bruttoton. S 149 Birthe på 153 bruttoton S 210 Patrick på 104 bt, S 249 Stephanie på 94, S 449 Myggenes på 431, och ND 14 Nanna på 3.

Dessutom äger Henning Kjeldsens fru Birthe Kjeldsen företaget Nordstrand Fiskeri ApS som i sin tur äger RI 420 Anette Dahl (134 bt) och L 49 Lasse (1 bt). Lasse är en båt som bara finns för att äga en kvot, men bedriver inget fiske.  Hon är dessutom ägare av HG 352 Polaris ApS som äger HG 271 Lange Lars på 8 bt och L 649 Martine på 219 bt.

Henning Kjeldsen är också delägare i August A/S som just nu står uppsatt som ägare av fiskebåten S 549 Birgitte på 164 bruttoton. I August A/S är också familjen Røn delägare. De äger också Fiskeriselskabet Jens Granlund ApS som tidigare ägde SØ 10 Simaru Granlund, idag S 210 Patrick. Søren Røn Winkel sitter i styrelsen för såväl Gitte Henning A/S som August A/S vilket också Henning Kjeldsen gör.

Kjeldsenfamiljen har enligt uppgift på senare tid köpt S 350 Tove Holm (128 bt), FN 225 Johannes Klitbo (230 bt), FN 226 Andrea Klitbo (314), HM 423 Fru Middelboe (86 bt, Kjeldsen ska ha köpt ägarbolaget Slettestrand Fiskeri ApS) och HM 431 Mechalan (188 bt). Vilka bolag eller person som äger båtarna är oklart i nuläget. Det handlar främst om båtar med fiskerättigheter, kilowatt och havsdagar inom det demersala fisket för konsumtionsfisk. Detta ska vara vad som ligger till grund för den oro som finns bland danska konsumtionsfiskare kring kvotsystemet.

Fiskebåtar ägda eller delägda av familjen Kjeldsen genom olika bolag

FN 225 Johannes Klitbo, Læsø, FKA rationsfiskeri
FN 226 Andrea Klitbo,Læsø, FKA
HG 271 Lange Lars, Hirtshals, FKA, rättighetsägare (kvotägare)
HM 423 Fru Middelboe, Hanstholm, FKA rationsfiskeri
HM 431 Mechalan, Hanstholm, FKA
L 49 Lasse, Thyborøn, FKA, rättighetsägare (kvotägare)
L 649 Martine, Thyborøn, FKA rationsfiskeri
ND 14 Nanna, Klintholm, FKA
RI 420 Anette Dahl, Hvide Sande, FKA rationsfiskeri
S 49 Birgitte Martine, Skagen, IOK
S 149 Birthe, Skagen, IOK
S 210 Patrick, Skagen, rationsfiskeri
S 249 Stephanie, Skagen, rationsfiskeri
S 349 Gitte Henning, Skagen, IOK
S 350 Tove Holm, Skagen, rationsfiskeri
S 449 Myggenes, Skagen, IOK, FKA
S 549 Birgitte, Skagen, rationsfiskeri

Sammantaget innehar familjen Kjeldsen och deras företag följande andelar av de totala danska kvoterna inom det pelagiska fisket (IOK, inklusive industrifiske).

Atlantoskandisk sill (NVG-sill), 23,5%, 20,1%
Sill i Nordsjön, 20,4%, 21,5%
Sill i Skagerak/Kattegatt,  25,3%, 18,4%
Makrill, 18,8%, 20,8%
Brisling (skarpsill) Skagerak och Kattegatt, 8,1%, 8,7%
Brisling (skarpsill) i Nordsjön 9,7%, 8,8%
Tobis, 10,6%,
Sperling (vitlinglyra), 4,5%,
Blåvitling, 24,2%
Blåvitling färöisk zong, 40,1%
Havgalt (trynfisk), 33,7%,
Brisling (skarpsill) i Östersjön, 15,0%, 14,2%
Sill västra Östersjön, 1,4%, 1,0%
Sill östra Östersjön, 1,4%, 1,3%

I Nordsjön och Skagerak är familjen Kjeldsen en av de största ägarna av fiskerättigheter (IOK-andelar) på pelagisk fisk och industrifisk.

Numera äger familjen Kjeldsen via olika företag och fiskebåtar också andelar av kvoterna i det demersala fisket (FKA, konsumfiskeri). Genom att dessa rättigheter är spridda på flera bolag och båtar med olika ägare och ägarföretag där familjen Kjeldsen dock dominerar har de kunnat kringgå de bestämmelser som finns om begränsningar innehav av FKA-andelar för ägare med stor andel av fiskerättigheterna inom IOK-området.

Torsk i Nordsjön

FN 226 Andrea Klitbo, 1,6%
L 49 Lasse, 5,0%
S 449 Myggenes, 1,2%

Totalt: 7,8%

Torsk Kattegatt

L 49 Lasse, 0,9%
S 449 Myggenes, 0,9%

Totalt: 1,8%

Torsk Skagerak

FN 226 Andrea Klitbo, 0,7%
HM 431 Mechalan, 0,2%
L 49 Lasse, 3,2%
S 449 Myggenes, 1,2%

Totalt: 5,3%

Torsk västra Östersjön

FN 226 Andrea Klitbo, 0,1%
S 449 Myggenes, 0,6%

Totalt: 0,7%

Torsk östra Östersjön

HM 431 Mechalan, 0,2%
S 449 Myggenes, 1,1%

Totalt: 1,3%

Torsk Östersjön – DØX

FN 226 Andrea Klitbo, 0,1%
S 449 Myggenes, 0,6%

Totalt: 0,7%

Tunga i Skagerak, Kattegatt och Östersjön

FN 226 Andrea Klitbo, 0,2%
L 49 Lasse, 2,1%

Totalt: 2,3%

Tunga Nordsjön

FN 226 Andrea Klitbo, 0,1%
HM 431 Mechalan, 2,1%
L 49 Lasse, 0,7%
ND 14 Nanna, 0,2%
RI 420 Anette Dahl, 5,3%

Totalt: 8,4%

Rödspätta Nordsjön

FN 226 Andrea Klitbo, 0,3%
HM 431 Mechalan, 0,2%
L 49 Lasse, 2,6%
RI 420 Anette Dahl, 1,4%

Totalt: 4,5%

Rödspätta Kattegatt

FN 226 Andrea Klitbo, 0,1%
L 49 Lasse, 3,6%
S 449 Myggenes, 0,2%

Totalt: 3,9%

Rödspätta Skagerak

FN 226 Andrea Klitbo, 0,6%
HG 271 Lange Lars, 1,8%
L 49 Lasse, 3,9%

Totalt: 6,3%

Rödspätta Östersjön

FN 226 Andrea Klitbo, 1,0%

Jomfruhummer (kräfta) Skagerak, Kattegatt, Östersjön

FN 226 Andrea Klitbo, 0,9%
HG 271 Lange Lars, 0,8%
L 49 Lasse, 0,2%
S 449 Myggenes, 2,0%

Totalt: 3,9%

Jomfruhummer (kräfta) Nordsjön

FN 226 Andrea Klitbo, 2,0%
HG 271 Lange Lars, 0,1%
S 449 Myggenes, 1,5%

Totalt: 3,6%

Jomfruhummer (kräfta) Nordsjön norsk zon

FN 226 Andrea Klitbo, 10,0%
HG 271 Lange Lars, 4,7%
L 49 Lasse, 2,8%
S 449 Myggenes, 2,5%

Totalt: 20,0%

Mørksej (sej, gråsej)

FN 226 Andrea Klitbo, 4,6%
HG 271 Lange Lars, 0,6%
HM 431 Mechalan, 0,1%
L 49 Lasse, 2,2%
S 449 Myggenes, 2,5%

Totalt: 10,0%

Kuller (Kolja) Skagerak, Kattegatt och Östersjön

FN 226 Andrea Klitbo, 1,2%
HM 431 Mechalan, 0,2%
ND 14 Nanna 6,9%

Totalt: 8,3%

Kuller (Kolja) Nordsjön

FN 226 Andrea Klitbo, 1,6%
HM 431 Mechalan, 0,8%
L 49 Lasse, 2,6%
S 449 Myggenes, 2,5%

Totalt: 7,5%

Kulmule (Kummel) i Nordsjön

FN 226 Andrea Klitbo, 0,1%
HM 431 Mechalan, 11,6%
L 49 Lasse, 0,1%
ND 14 Nanna, 0,5%

Totalt: 12,3%

Pigg- och slätvar Nordsjön

FN 226 Andrea Klitbo, 0,1%
HM 431 Mechalan, 0,2%
RI 420 Anette Dahl, 4,2%

Totalt: 4,5%

Havtaske (marulk) Nordsjön norsk zon

FN 226 Andrea Klitbo, 6,5%
L 49 Lasse, 3,2%

Totalt: 9,7%

För samtliga FKA-arter så innehar familjen Kjeldsen sammanlagt en betydande andel av den totala kvoten i Nordsjön, Skagerak och Kattegatt. Däremot inte i Östersjön.

Utöver eget ägda kvoter finns också rationsfiskeri på delar av kvoten för många fiskarter som exempelvis rödspätta, kuller (kolja), pigg- och slätvar, tunga och kulmule (kummel), vitling (enbart rationsfiskeri), fjärsing (fjæsing). Det är något som många FKA-fartyg kan ägna sig åt om de inte har eller fiskar på egna kvoter. De fiskebåtar som inte har egna fiskerättigheter (kvotandelar) kan också hyra in eller låna in andra båtars andelar såväl inom FKA-området (demersalt fiske, konsumfiskeri) som IOK-området (pelagiskt fiske och industrifiske).

Gitte Henning A/S hade ett bruttoresultat på 157 miljoner DKK år 2014 och bokförda tillgångar på 1 198 miljoner DKK den siste december samma år. För August A/S gäller ett bruttoresultat på 10 miljoner och tillgångar på 52 miljoner, Nordstrand Fiskeri ApS 1 miljon samt 45 miljoner, för HG 352 Polaris ApS 3 miljoner i bruttoresultat samt 26 miljoner i tillgångar den siste december 2014. Gitte Henning A/S äger också Thyborøn Trawlbinderi.

S 349 Gitte Henning

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Gilla Anders Svensson på Patreon!
Become a patron at Patreon!

2 svar på “Gitte Henning – båtar och bulvaner”

Kommentarer är stängda.