Astrid Fiske – i en klass för sig

Astrid Fiske är ett svenska fiskeriföretag med dotterbolag i Danmark. Det är ett av Danmarks största fiskeriföretag och också en av de största innehavarna av fiskerättigheter i Danmark. Även i Sverige har företaget stora innehav av fiskerättigheter och är ett av de största företagen. Faktiskt det överlägset största. Omsättningsmässigt ligger Astrid Fiske AB i en klass för sig jämför med andra svenska fiskeriföretag.

Företaget har sin hemvist på den lilla ön Rörö i Göteborgs norra skärgård och har förutom dotterbolag i Danmark ett dotterbolag också i Sverige, Astrid Invest AB, som i sin tur äger Astrid Fiskexport AB som i sin tur äger Rönnäng Seafood AB (MP-Produkter). Astrid Fiskexport AB har sin verksamhet i Rönnäng (egentligen i Stansvik) på Tjörn. Det har enligt information jag fått från medlemmar i ägarfamiljen och andra personer på Rörö diskuterats om denna verksamhet skulle kunna flyttas till Öckerö, men det finns vad jag förstår inga såna planer för närvarande.

Ägare av Astrid Fiske AB är familjen Johansson på Rörö och i bolagsstyrelserna sitter bröderna Börje Johansson och Thomas Johansson som dominerar tillsammans med deras söner Daniel Johansson, Johannes Johansson och Kristian Johansson. Även Börje och Thomas Johanssons far Leif Johansson sitter i vissa bolags styrelser. Ledningen av verksamheten håller allt mer på att tas över av den yngsta generation så även i större fiskeriföretag kan yngre ta över. Huvudverksamheten inom fisket finns idag i Danmark, men även i Sverige finns en hel del verksamhet.

Astrid-koncernen består dessutom av Astrid Pelagic AB, ett från Astrid Fiske AB fristående bolag som äger några fiskebåtar. Även detta företag hör till de största svenska fiskeriföretagen.

Företaget äger tre större fiskebåtar, två med dansk flagg och ett med svensk flagg, E 532 Rockall (1 461 bruttoton), S 264 Astrid (2 352) och GG 764 Astrid (705). Utöver det äger  äger familjens företag också en rad andra fiskebåtar:

GG 70 Marie, Rörö, Astrid Fiske AB, kräftfiske i Sverige
GG 77 Falken, Rörö, Astrid Pelagic AB, lysbåt åt GG 764 Astrid, kräftfiske i Sverige
GG 164 Tuna Clipper, Rörö, Astrid Fiske AB, ?? (kan vara såld eller avregistrerad)
GG 292 Martina, Rörö, Astrid Fiske AB, kräftfiske i Sverige
SØ 31 Annette Heinrich, Sønderborg, Astrid Fiskeri A/S tillsammans med Themis Fiskeri A/S
SØ 265 Thronder, Sønderborg, Astrid Fiskeri A/S tillsammans med Themis Fiskeri A/S

På sin hemsida redovisar Astrid Fiskeri A/S också sin andel av vissa danska kvoter, dvs hur stora fiskerättigheter de har. Företaget uppger att de har 13% av sillen i Nordsjön, 11,8% av sillen i Skagerak, 14,1 % av skarpsillen (brislingen i Nordsjön) och 34% av taggmakrillen (hästmakrillen). Tittar jag på danska myndighetens sida är andelarna lite annorlunda, men det är naturligt, sådant ändrar sig efter hand.

Innehavda fiskerättigheter, art och område, andel av totalkvot i %

Sill i Nordsjön, 13,4%
Sill i Skagerak/Kattegatt,  11,8%
Skarpsill i Nordsjön 14,5%
Taggmakrill (hästmakrill), 34,3%

Tobis Nordsjön, 11,1%
Trynfisk (havgalt), 1,7%
Blåvitling, 8,1%
Makrill, 8,3%
Vitlinglyra (sperling), 24,2%
Skarpsill Skagerak och Kattegatt, 2,5%
Skarpsill i Östersjön, 18,8%
NVG-sill, 0,4%
Sill västra Östersjön, 8,2%
Sill östra Östersjön, 8,2%

Svenska fiskerättigheter, art och område, andel av total pelagisk kvot (kustkvoten är inte medräknad)

Sill Skagerak, 36,6%
Sill SKN, 27,9%
Sill Nordsjön 21,3%
Sill norsk zon 82,1%
Sill östra Östersjön 0.5%
Skarpsill Skagerak, 42,3%
Skarpsill Östersjön, 0,6%
Makrill, 38,4%
Tobis, 6,0%

Andelarna utgör företagets andel av de överförbara fiskerättigheterna i det pelagiska svenska fisket. De överförbara pelagiska kvoterna utgör omkring 90% av hela sillkvoten, cirka 95% av kvoten på makrill och 98% av skarpsillskvoten samt 100% på resten av arterna.

Den totala svenska kvoten är i allmänhet mycket mindre än den danska och så här såg det ut förra året (2014).

Totala kvoter 2014, Danmark, Sverige, ton

Tobis, 195 471, 7 177
Blåvitling, 29 205, 7 007
Sill, 133 336, 96 370
Makrill, 45 967, 7 101
Skarpsill (brisling), 170 029, 55 530
Taggmakrill (hästmakrill), 24 829, 750

De svenska kvoterna av sill och skarpsill är mycket större i Östersjön än i Västerhavet. De svenska kvoterna i Östersjön är också större än de danska.

Astrid Fiske AB omsatte 301 miljoner SEK år 2013, hade totalt 50 anställda och bokförda tillgångar på 950 miljoner den siste december 2013. Företaget ligger i en klass för sig vad det gäller svenska fiskeriföretag och inget annat är i närheten av att vara lika stort. Det är ett av de större sjömatsföretagen i Sverige även jämfört med industriföretag och handelsföretag. Det danska dotterbolaget Astrid Fiskeri A/S hade ett bruttoresultat på 110 miljoner DKK år 2014 och bokförda tillgångar på 810 miljoner DKK den siste december samma år.

Familjens andra svenska fiskeriföretag, Astrid Pelagic AB, omsatte 48 miljoner år 2014 och hade bokförda tillgångar på 69 miljoner siste december samma år. Även detta företag är ett av de största fiskeriföretagen i Sverige.

GG 77 Falken

GG 77 Falken

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Gilla Anders Svensson på Patreon!
Become a patron at Patreon!

3 svar på “Astrid Fiske – i en klass för sig”

Kommentarer är stängda.