Tarbit Shipping – Skärhamn och Göteborg

Knut Hermansson och Sture Svanström träffades 1958 på Ideals motorfabrik i Göteborg. En fabrik som var en fortsättning på den motortillverkning som drevs vid Klippans Varv, först under märket Populär och sedan som Guldbrandsen. Motorerna användes i stor utsträckning i fiskebåtar.

De två kom bra överens och köpte 1962 sin första båt, Oiltank, tillsammans. Förutom en period mellan 1977 och 1981 då de också bedrev roro-trafik tycks företaget ha varit inriktat på tankrederiverksamhet. Sen länge i huvudsak asfaltprodukter av olika slag. Koncernen leds idag av grundarnas söner, Torkel Hermansson, Anders Hermansson och Christer Svanström.

Koncernen som har sitt huvudkontor i Skärhamn på Tjörn består idag av tre oberoende företag, de svenska Tarbit Shipping AB och TSA Tanker Shipping AB samt det nederländska Tarbit Tankers BV. Antalet anställda i Sverige är cirka 80 personer. Det nederländska företaget tycks ha köptes 2011 och bytte då namn till Tarbit Tankers BV.

TSA sysslar med mäkleriverksamhet, Tarbit Shipping i Sverige och Nederländerna med rederiverksamhet. De flesta fartygen ägs av det nederländska företaget. Totalt handlar det om 14 fartyg med svensk (3 stycken) eller nederländsk flagg.

Familjen Hermansson äger också Orion Tankers AB, ett annat tankfartygsrederi, och Hjerterö Rederi AB. Bägge två hemmahörande i Skärhamn. De två företagen jar idag ingen egentlig verksamhet. Orion Tankers tycks inte heller ha samband med ett norskt företag med samma namn.

Också familjen Svanström har andra företag, det handlar om fastighetskoncernen Seahorse AB i Göteborg som äger och förvaltar fastigheter med omkring 800 lägenheter och lokaler. Seahorse AB har också ett par rederier som dotterbolag, Bitumen Shipping AB, Rederi AB Neta och SH Tankships AB. Alla tre företagen verkar ha begränsad verksamhet, men Bitumen Shipping kan vara ägare av eller delägare i nåt fartyg då bolaget har bokförda tillgångar på över 300 miljoner.

I styrelsen för Seahorse AB sitter en person som inte heter Svanström i efternamn, Jan Olsson. Han tycks vara nåt slags styrelseproffs i den mindre skalan med flera styrelseuppdrag i Berndtsson-koncernen (Lärkö AB) på Tjörn som har kopplingar tillbaks till familjen Johanssons OT-koncern och i fiskeriföretaget Bristol Fiske AB, Skärhamns Frys AB samt flera transportföretag, fastighetsföretag och advokatbyråer. Han är advokat och affärsjurist vilket väl är anledningen till alla hans styrelseuppdrag. Bristol Fiske är ett företag som idag hör hemma i Göteborg men har sina rötter på Donsö.

Bit Viking

Omarbetning av ett inlägg ursprungligen publicerat på Svensson-bloggen.

Intressant?
Media: ST,
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , ,