Bristol Fiske – från Donsö till Göteborg

Bristol Fiske AB är idag ett företag med adress i Göteborg. Den större båt de äger, GG 229 Bristol på 713 bruttoton, ligger i Frihamnen i Göteborg när den är hemma i Sverige och inte ute på fiske. GG 229 Bristol har i skeppslistan 2015 Göteborg som hemort och Donsö som hemmahamn. I aktern på båten står det Göteborg. Utöver Bristol äger företaget också den lilla fiskebåten GG 209 Kingfisher som har Donsö som hemort och hemmahamn.

Företaget har dock sitt ursprung på Donsö där det funnits en rad båtar med samma namn och nummer. I styrelsen sitter bröderna Kenny, Runar och Aste Jansson, deras kusin Lennart Jansson samt Jan Olsson. Christer och Lennart Jansson som äger Christer och Lennart Fiskeri AB är släktingar till dem, men mycket avlägset (deras fäder var sysslingar). Jan Olsson är advokat och styrelseproffs som sitter i styrelsen för en rad rederier, fastighetsföretag och advokatbyråer, däribland Tarbit Shipping.

Kenny Jansson sitter också i styrelsen för Swedish Pelagic Federation PO (SFP) och Fishsupplier Holding Sweden AB, ett dotterbolag till PFG Fish AB.

Fiskerättigheter, fiskart och område, fiskerättigheter i andel av totalkvot (oktober 2014)

Sill Skagerak, 6,1%
Sill SKN, 4,6%
Sill östra Östersjön, 4,6%
Sill norra Östersjön, 22,1%
Sill Nordsjön, 5,2%
Skarpsill Skagerak, 4,2%
Skarpsill Östersjön, 5,1%
Makrill norsk zon, 2,9%
Tobis, 6,8%

Makrillkvoten på norskt vatten är bara på totalt 241 ton så den är i praktiken meningslös för de flesta båtar. I totalkvoten och andelarna är inte kustkvoten (reserverad för mindre båtar) medräknad och inte heller den så kallade östersjökvoten om 10 000 ton sill som det är fritt fiske på.

GG 229 Bristol

Bristol Fiske AB omsatte 21,5 miljoner SEK år 2013 och hade bokförda tillgångar på 24 miljoner SEK den siste december samma år.

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , , , , , , ,

Gilla Anders Svensson på Patreon!
Become a patron at Patreon!