Lövön -Tjörnvarvet

Familjen Arvidsson i Rönnäng är ägare av Lövön AB som i sin tur äger GG 778 Lövön, en pelagisk trålare på 807 bruttoton. I styrelsen för företaget sitter bröderna Anders Arvidsson, Gunnar Arvidsson och Mats Arvidsson.

Lövön AB är också delägare i PFG Fish AB där också Båt GG 330 Carmona AB (Gustafsson), AB Clipperton (Backman) och Midlake Fiskeri AB (Johnsson) är delägare. PFG Fish AB hade tidigare ett dotterbolag i Polen som ägde en fiskebåt och har fortfarande ett dotterbolag i Estland. Företaget har också två dotterbolag i Sverige, PFG Hamn AB och Fishsupplier Holding Sweden AB. Anders och Gunnar Arvidsson är båda styrelsemedlemmar i PFG Fish AB.

Mats Arvidsson är ägare av Tjörnvarvet AB och sitter i styrelsen för det företaget tillsammans med sin son. Han äger också Rönnängs Fartygskonsult AB och hans son äger nog Alfa Marine Consulting AB. Tjörnvarvet är ett av två varv som under senare år byggt fiskebåtar i Sverige. Det andra är Ö-varvet på Öckerö.

GG 778 Lövön bedriver ofta sitt fiske ihop med GG 330 Carmona. Noterbart är att båtarna har samma märke målat i fören. En kräfta. vilket förstås ingen av båtarna fiskar. Men uppenbarligen markerar de två båtarna och företagen att de hör ihop. Dessutom ska båtarna vara byggda enligt samma grundritning men Carmona som byggdes senare har gjorts lite längre och har därmed också större tonnage.

Fiskerättigheter, fiskart och område, fiskerättigheter i andel av totalkvot (oktober 2014)

Sill Skagerak, 3,6%
Sill SKN, 5,8%
Sill östra Östersjön, 5,3%
Sill norra Östersjön, 0,6%
Sill Nordsjön, 16,7%
Skarpsill Skagerak, 18,7%
Skarpsill Östersjön, 6,9%
Makrill norsk zon, 7,0%
Tobis, 17,4%

Makrillkvoten på norskt vatten är bara på totalt 241 ton så den är i praktiken meningslös för de flesta båtar. I totalkvoten och andelarna är inte kustkvoten (reserverad för mindre båtar) medräknad och inte heller den så kallade östersjökvoten om 10 000 ton som det är fritt fiske på.

GG 778 Lövön

GG 778 Lövön. Foto: Jan-Ever Johansson

Lövön AB omsatte 13,6 miljoner SEK år 2014 och hade bokförda tillgångar på 104,6 miljoner den siste december samma år. Antalet anställda var 4. Lika många anställda hade Tjörnvarvet AB med en omsättning på 3,7 miljoner bokföringsåret 2013/2014 och bokförda tillgångar på 7,6 miljoner vid bokföringsårets slut den 30 april 2014. Omsättningen för Tjörnvarvet har minskat kraftigt de senaste åren. Rönnängs Fartygskonsult AB omsatte 6,6 miljoner SEK bokföringsåret som slutade den 31 augusti 2014 och had bokförda tillgångar på 6,7 miljoner nämnda datum. Alfa Marine Consulting AB hade ingen egentlig verksamhet.

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Gilla Anders Svensson på Patreon!
Become a patron at Patreon!