Västfjord Fiskeri AB

Det näst sista stora pelagiska fiskeriföretaget på Västkusten med verksamhet i Sverige är Västfjord Fiskeri AB på Fotö. Ägare av företaget är familjen Gustafsson/Gustavsson med Elis Gustafsson i spetsen. I styrelsen för företaget sitter förutom Elis Gustafsson också hans son Frank Gustafsson, Kenth Gustavsson med sönerna Martin, Georg och Alberth Gustavsson samt Richard Jarander och Emil Andreas Parkås.

Elis Gustafsson äger också Eges Fiskeri AB medan Frank Gustafsson äger Vibeskär Fiskeri AB, Alberth Gustavsson äger Alberth G Fisk AB, Georg Gustavsson GG Fiskeri AB, Martin Gustavsson Lobster MG Fishing AB, Richard Jarander Jarander Shipping AB och Emil Andreas Parkås Esco Shipping AB. Kanske är detta dessa privata bolag som sen äger Västfjord Fiskeri AB. Västfjord Fiskeri AB har bara en anställd och istället är de olika delägarna anställda i sina egna företag. De är väl troligt att dessa personliga bolag fakturerar Västfjord Fiskeri AB för sin andel av Västfjords överskott. Det är det enda större svenska fiskeriföretag som verkar göra på detta sätt.

Västfjord Fiskeri AB äger fiskebåten GG 218 Västfjord på 499 bruttoton. Elis Gustafsson äger personligen GG 1218 Linnea, Frank Gustafsson äger GG 375 och Kenth Gustavsson GG 461 Roxy. De andra delägarna i Västfjord verkar inte ha några egna fiskebåtar, i alla fall inte enligt Skeppslistan och inte som registrerade fiskebåtar.

Fiskerättigheter, fiskart och område, fiskerättigheter i andel av totalkvot (oktober 2014)

Sill Skagerak, 7,7%
Sill SKN, 5,3%
Sill östra Östersjön, 4,3%
Sill norra Östersjön, 26,5%
Sill Nordsjön, 3,1%
Skarpsill Skagerak, 5,6%
Skarpsill Östersjön, 5,9%
Tobis, 6,6%

I totalkvoten och andelarna är inte kustkvoten (reserverad för mindre båtar) medräknad och inte heller den så kallade östersjökvoten om 10 000 ton sill som det är fritt fiske på.

GG 218 Västfjord

GG 218 Västfjord. Foto: Bandholm Skibsbilleder

Västfjord Fiskeri AB omsatte 20,7 miljoner SEK år 2014 och bokförda tillgångar den siste december samma år var 57 miljoner SEK. Omsättningen i de personliga bolagen år 2014 var lite över 700 000 för vart och ett vilket väl avspeglar deras andel av Västfjords överskott. Löneutbetalningarna var en bit över 400 000 per bolag.

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Gilla Anders Svensson på Patreon!
Become a patron at Patreon!