Ny typ av fiskodling ska ge mindre utsläpp

Vid Mollösund på Orust pågår en försöksverksamhet där öring och lax odlas i slutna system i stället för öppna kassar. I bassängerna är det då möjligt att samla upp avföring, död fisk och överbliven mat så utsläppet av näringsämnen i havet minimeras. I ett slutet system minskar också risken att för man ska drabbas av parasiten laxlus. Det forskas också i hur detta avfall kan användas, exempelvis för att producera biogas eller använda som jordförbättring. Försöksanläggningen är placerad i anslutning till en musselodling, som man hoppas kan dra nytta av näringen från fiskodlingen:

Testbassängerna med öring och lax är jämförelsevis små med sina 30 kubikmeter vardera. I Norge används slutna bassänger som rymmer 3000 kubik. Mannen bakom företaget som utvecklat ett slutet odlingssystem kommer från Norge och heter Anders Naess.

– Det är ett spännande samarbete vi har påbörjat här i Mollösund. Vår förhoppning är att våra verksamheter skall gynna varandra och att vi kan komma nära en nollbalans när det gäller tillförsel av näringsämnen. Jag tror att Miljölax har framtiden för sig.

[…]

Den största fördelen med sluten kasse är att risken för parasiten laxlus nästan helt försvinner.

– Vattnet pumpas upp från ca 25 meters djup. Under språngskiktet är vattnet kallare, har en högre salthalt och är också fritt från lus, förklarar Anders Naess.

Samarbetet mellan Anders Naess och musselodlande Scanfjord syftar till att undersöka om samodling av fisk och musslor kan vara gynnsamt såväl ekonomiskt som miljömässigt. Musslorna kan tillgodogöra sig en del av näringen från fiskodlingen.

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , , ,

Gilla Njord på Patreon!
Become a patron at Patreon!

Ett svar på ”Ny typ av fiskodling ska ge mindre utsläpp”

Kommentarer är stängda.